cross

Les 2

Het molecuulmodel
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Het molecuulmodel

Slide 1 - Tekstslide

Het molecuulmodel

Slide 2 - Tekstslide

Het molecuulmodel

Slide 3 - Tekstslide

Absolute nulpunt
Dit is de temperatuur waarbij de moleculen helemaal stil liggen.

0 Kelvin
=
- 273 graden Celcius

Slide 4 - Tekstslide

Welke temperatuur is het absolute nulpunt?
A
O °C
B
0 K
C
-273 K
D
273 °C

Slide 5 - Quizvraag

23 K = ...°C
A
-250 °C
B
21 °C
C
-157 °C
D
296 °C

Slide 6 - Quizvraag

50 °C = ...K
A
- 150 K
B
223 K
C
- 223 K
D
323 K

Slide 7 - Quizvraag

Chemische reactie 
Bij een chemische reactie verdwijnen er stoffen en worden nieuwe stoffen gemaakt.

Bij alle scheikundige processen treedt een energie-effect op.
1. warmte / kou 
2. licht
3. schokgolf / geluid (explosie)
4. straling

Slide 8 - Tekstslide

Reactieschema

In een reactieschema zet je de beginstoffen  vóór de pijl

In een  reactieschema zet je de  reactieproducten na de pijl


stof A + stof B --> stof c

Slide 9 - Tekstslide

Voor de verbranding van methaan is zuurstof nodig. De reactieproducten zijn koolstofdioxide en water.
Het reactieschema is de reactie in woorden.
1. Stel het reactieschema op van bovenstaande chemische reactie.

2. Stel het reactieschema op van het oplossen van suiker in water. 

3. Stel het reactieschema op van het smelten van ijzer. Slide 10 - Tekstslide

Chemische reactie
Een reactie waarbij energie door de stoffen wordt afgestaan aan de omgeving heet exotherm (= warmte naar buiten).Een reactie waarbij energie aan de stoffen moet worden toegevoegd vanuit de omgeving heet endotherm (= warmte naar binnen).Slide 11 - Tekstslide

Energie-effect
Endotherm                     Exotherm

Slide 12 - Tekstslide

Kenmerken van reacties
  • beginstoffen veranderen in reactieproducten
  • er is een energie-effect
  • er is een bepaalde reactietemperatuur nodig
  • totale massa blijft gelijk

Slide 13 - Tekstslide

Sublimeren
Mengen
Chemische reactie
Scheiden
Stollen

Slide 14 - Sleepvraag