cross

Waterkringloop

Project Waterveiligheid
Vandaag:
- Herhaling kleine waterkringloop + grote waterkringloop
- Overstromingsgebieden in Nederland

1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Aardrijkskundevmbo bLeerjaar 1

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Project Waterveiligheid
Vandaag:
- Herhaling kleine waterkringloop + grote waterkringloop
- Overstromingsgebieden in Nederland

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
- Ik kan aan het einde van de les de waterkringlopen uitleggen
- Ik kan de waterkringlopen tekenen met alle processen
- Ik kan op een kaart tekenen welke gebieden er zouden overstromen

Slide 2 - Tekstslide

De Waterkringlopen

Slide 3 - Tekstslide

De Kleine Waterkringloop

Slide 4 - Tekstslide

De kleine waterkringloop
Verdamping
Neerslaan
Koken

Slide 5 - Sleepvraag

Zet de kringloop in de juiste volgorde
De grote waterkringloop
1.
2.
3.
4.
5.
Verdamping van zeewater
Verplaatsing van wolken
Neerslaan van wolken boven land
Water stroomt via rivieren
Water komt terug in zee

Slide 6 - Sleepvraag

De Grote Waterkringloop

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Teken opdracht
Kleur de kaart van Nederland in met de gebieden waarvan jij denkt dat ze zullen overstromen. 

Geef daarna aan welke gebieden als eerste en welke als laatste zullen overstromen.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link