Indirect speech H3

Grammar (final lesson)
  • Something and anything 
  • Direct and indirect speech
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Grammar (final lesson)
  • Something and anything 
  • Direct and indirect speech

Slide 1 - Tekstslide

Learning Goal for today:
I remember when to use something enzo and
I understand how to use indirect speech (indirecte rede) in English. 

Slide 2 - Tekstslide

Some
thing/enz
Bijvoorbeeld
+
I see something.
?
Je verwacht ja
Would you like some crisps? 
?
Vraag als aanbod
Would you care for some diet coke?
Any
body/enz
-
I don't see anything.
?
De andere vragen
Do you like any of these shoes?
never/without/hardly
I have never met any celebrity in my life.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Indirect speech
Je gebruikt dit als je wil vertellen wat iemand anders heeft gezegd:
Lynn: "I'm reading a very good book."
You: Lynn said (that) she was reading a very good book. 

Stijn: "My mum isn't home yet."
You: Stijn said (that) his mum wasn't home yet. Slide 5 - Tekstslide

Indirect speech
Je gaat een stapje terug in de tijd (want je vertelt het later terug):
Direct: present simple --->                  indirect: past simple
Direct: present continuous: --->       indirect: past continuous
Direct: past simple --->                         indirect: past perfect

Een korte check: weet je welke tijden dit zijn?

Slide 6 - Tekstslide

Which of the following is the Past Simple:
A
I am walking to school
B
I walked to school
C
I have walked to school
D
I had walked to school

Slide 7 - Quizvraag

Which of the following is the Past Continuous
A
We are baking right now
B
We baked a cake last night
C
I had baked a cake before
D
We were baking last night

Slide 8 - Quizvraag

Indirect speech: present simple
De present simple wordt indirect the past simple. (Van tt naar vt.)

"I don't like shopping", says Mary. 
Mary said (that)she didn't like shopping. 
Jochem: "What is the homework for History?"
Jochem asked what the homework for History was


Slide 9 - Tekstslide

Indirect speech: present continuous
De present continuous wordt de past continuous: 

am/is/are + ww-ing wordt was/were + ww-ing

I was working
They were talking a lot. 

Slide 10 - Tekstslide

Present continuous
Christoper: "I am doing my homework."
Christopher said (that) he was doing his homework. 

Daisy: "They are working a lot today.
Daisy said (that) they were working a lot that day. 
Slide 11 - Tekstslide

Indirect speech: past simple en present perfect
Past simple en present perfect worden de past perfect. 

Amy: "I woke up late this morning." 
Amy said (that) she had woken up late that morning." 

Jake: "I have fallen". 
Jake said (that) he had fallen

Slide 12 - Tekstslide

Which indirect form is correct:
Amy: I am okay. Stap 1: welke tijd? Stap 2: terug op de tijdlijn.
A
Amy said she is okay
B
Amy said she is being okay
C
Amy said she was okay
D
Amy said she had been okay

Slide 13 - Quizvraag

Which form is correct:
Trish: I am doing laundry. 1. Welke tijd? 2. Stap terug.
A
Trish said she was doing laundry.
B
Trish is doing laundry.
C
Trish was doing laundry
D
Trish said she is doing laundry.

Slide 14 - Quizvraag

Fill in the correct indirect speech:
John: "I like to cook." Begin je zin met: John said that...

Slide 15 - Open vraag

Wat wordt de indirect speech? Tom: 'Max won the 2nd race!' Begin met Tom told us...

Slide 16 - Open vraag

En deze? Koeman: 'The team is going to win.' Begin met Koeman said that:

Slide 17 - Open vraag

Enigzins helder?
Ja
Nee, maar ik vraag wel aan m'n buurman
Nee, maar bedankt voor het proberen.
Ja best, ik ga oefenen.

Slide 18 - Poll

Wat moet je dus weten/kennen?

Slide 19 - Open vraag

Je mag nu doen:
Exercises 2-7 op Page 163. Done? Oefen voor Taaldorp.

Slide 20 - Tekstslide