Methodisch werken

Welk soort plan hoort bij welke soort zorg? Sleep naar elkaar toe.
Verpleeghuis, Verzorgingshuis, Thuiszorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Behandelings- en begeleidingsplan
Ondersteuningsplan
Zorgleefplan
1 / 21
volgende
Slide 1: Sleepvraag

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welk soort plan hoort bij welke soort zorg? Sleep naar elkaar toe.
Verpleeghuis, Verzorgingshuis, Thuiszorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Behandelings- en begeleidingsplan
Ondersteuningsplan
Zorgleefplan

Slide 1 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Inleiding
Als zorgprofessional doe je nooit zomaar iets. Je werkt volgens bepaalde methodes en procedures. 

Slide 2 - Tekstslide

In deze presentatie leer je wat methodisch werken is, zodat je de zorg kunt afstemmen op de behoeften en mogelijkheden van de zorgvrager.
Het zorgleefplan
Zorgleefplan:
Is een (digitaal)document waar afspraken in staan die de zorgvrager met de zorginstelling maakt waar hij/zij verblijft over de gewenste zorg en ondersteuning. 


In een zorg(leef)plan staan afspraken over:
 • verpleging 
 • begeleiding;
 • dagbesteding; 
 • hulp van familie of vrienden (mantelzorg).
 • overige.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zorgleefplan
Omvat 4 domeinen
 • Lichamelijk welbevinden
 • woon- en leefomstandigheden
 • mentaal welbevinden
 • participatie

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Levensdomein 1 woon- en leefomstandigheden
Woonruimte
en
zich thuis voelen 
Bijv. De woning en
woonomgeving , l
evenssfeer en privacy, opgeruimd en schoon, 

Veiligheid
 Bijv.: persoonlijk alarmeringssysteem, slot op de deur en kasten, nachtlichtje, toezicht door medewerkers, brandpreventie/alarmering

Dagritme
Hoe laat komt de cliënt uit/op bed. Rust de cliënt tussendoor? ochtend/avondmens?

Bewegingsmogelijkheden,
mobiliteit
Aanpassingen/
speciale hulpmiddelen/ domotica 


Andere disciplines/hulpverleners

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Levensdomein 2 participatie
Dagbesteding
Bezigheden overdag, belangrijke gebeurtenissen geloof/verjaardagen etc
.

Sociaal leven
Belangrijke contacten bijv. medebewoners, vrijwilligers etc. 

Contact met de samenleving
Contacten in familieverband, en in uw kennissenkring, buurt,
in de maatschappij?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Levensdomein 3 mentaal welbevinden en autonomie
Ondersteuning van de eigen levens invulling
Zelfstandigheid, hulp krijgen.

Stemming
bijv. Wat is uw stemming meestal?
Leuke dingen om mee te maken.

Respect
bijv. Omgang met anderen.

Eigen identiteit en levensinvulling/levensfase
Bijv. belangrijke dingen in het leven, levensfase.Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Levensdomein 4 lichamelijk welbevinden
en gezondheid
Voeding
Bijv. Smakelijke maaltijden, hapjes, drankjes en vocht/voedselinname, dieet,

Schoon en verzorgd lichaam
Bijv. Lichamelijke verzorging, hoe vaak douchen/wassen etc

Lichamelijke functies/mogelijkheden
bijv. Zintuigen, rust en beweging, medicijngebruik, urine en ontlasting,

Gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming
bijv. Gezondheid, fit, moe, energiek.


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Methodisch werken
     1. Verzamelen van informatie 
     2. Formuleren van zorgproblemen (rekening houdend                 met behoeften & wensen)
     3. Bepalen van doelen
     4. Actie plannen
     5. Uitvoeren van de activiteiten + observeren
     6. Evalueren + rapporteren

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een zorg(leef)plan?
 • Wie kan uitleggen wat een zorg(leef)plan is?

 • Volgens de rijksoverheid:
 • In een zorgplan is een (digitaal)document waar afspraken in staan die u, de zorgvrager, met uw zorginstelling maakt over uw zorg en ondersteuning. 

 • In een zorg(leef)plan staan afspraken over: 
 • verpleging en begeleiding; dagbesteding; hulp van familie of vrienden (mantelzorg).

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Methodisch werken
 • Wat is methodisch werken?
 • Methodisch verpleegkundig werken houdt in dat je verpleegkundig werk uitvoert door middel van een vaste doordachte werkwijze en dat je daarmee je doel wilt behalen. 

 • Methodisch werken bij casus Dhr. de Haas? 
 • De leertaak geeft de opdracht dat jullie aan het eind van de 10 weken de zorg kunnen uitvoeren volgens het zorg(leef)plan


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stappenplan methodisch werken
1. Verzamelen van gegevens
2. Vastellen van de behoefte en het probleem
3. Vaststellen doelen 
4. Vaststellen van en plannen zorgactiviteit
5. Bepalen en plannen van de verpleegkundige interventies
6. Het evalueren van de verpleegkundige zorg

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Systematisch-> in een logische volgorde, stap voor stap richting een doel. Dus eerst de voorbereiding, dan de uitvoering en dan niet te vergeten de nazorg

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Procesmatig-> verschillende stappen (fasen) die op elkaar aansluiten en effect hebben op elkaar.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Bewust-> Als verzorgende denk je na over wat je doet; weet waarom je iets doet; weet wat je doet; plan je wat je doet.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Doelgericht->gericht op het behalen van een vooropgesteld doel (positieve, preventieve, curatieve en palliatieve doelen)

Noem eens een doel: 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het zorgdossier

Slide 18 - Tekstslide

elektronisch cliëntendossier (ECD);
elektronisch patiëntendossier (EPD);
elektronisch zorgdossier (EZD).
Wat staat er nou allemaal in?
 • Persoonsgegevens 
 • Zorgovereenkomst en algemene voorwaarden.
 • Medische zaken
 • Algemene beschrijving van de zorgvrager (levensloop/anamnese)
 • Checklist eerste gesprek met de zorgvrager
 • Metingen van uitslagen en onderzoek
 • Zorgplan
 • Werkplan
 • Rapportages.Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Methodische cyclus
Evalueren van zorgactiviteiten
Gegevens verzamelen
Uitvoeren van zorgactiviteiten
Vaststellen van behoeften
Zorgdoelen vaststellen
Plannen van zorgactiviteiten

Slide 20 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen
Vaststellen van behoeften
Zorgdoelen vaststellen
Plannen van zorgactiviteiten
Uitvoeren van zorgactiviteiten
Evalueren van zorgactiviteiten
Methodische cyclus

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies