PO - Kleuters - Actie-reactie!

1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesLevensbeschouwing+2BasisschoolGroep 1-3

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Kan jij alle emoties herkennen? Hoe voel jij je als je een spin ziet en kan je dat omschrijven? Bang, boos, verdrietig of blij? Soms is het nog best ingewikkeld om te benoemen! Daar gaan we in deze les op een speelse manier mee aan de slag. Actie-reactie!

Instructies

Doel van de les
Aan het einde van de les hebben de kinderen geoefend met het herkennen van de basisemoties: blij, bang, verdrietig en boos.
Aan het einde van de les hebben de kinderen geoefend met het koppelen van emoties aan bepaalde typische situaties.
Aan het einde van de les hebben kinderen geleerd dat iedereen anders kan reageren op een situatie.

Deze les is in samenwerking gemaakt met Maud, Sara, Nouska, Jiska en Mirte van de PABO Leiden.

Werkvormen
Uitbeelden, dieren koppelen, kaartjesquiz, vertelpantomime, kringgesprek, emoties herkennen aan de hand van verschillende korte scenario’s, klassikale reflectie.

Benodigdheden/voorbereiding
 • bijlage Emotiedieren op A3. 1 x printen (liefst in kleur) en uitknippen
 • bijlage Spelscenario’s A4. 1 x printen (mag zwart-wit)
Bijlagen
 • Emotiedieren A3
 • Spelscenario’s A4

Kennis/competenties/vaardigheden
Bewustwording, zelfbewustzijn, empathie, betrokkenheid, samenwerken, terugblikken, evalueren, vooruitblikken, aanpassingsvermogen, zelfkennis.

Leerdoelen
De leerling oefent met emoties herkennen
De leerling leert dat iedereen anders reageert op een bepaalde situatie.

Burgerschap
Deze les sluit aan bij de volgende actuele burgerschapskerndoelen:

 • Kerndoel 1. Veilige schoolcultuur:
 • Zorgen voor een veilige schoolomgeving met aandacht voor diversiteit en inclusie.
 • Stimuleren van kritische denkvaardigheden, morele en ethische oordeelsvorming en het offline en online respectvol communiceren daarover.
 • Kerndoel 2. Diversiteit:
 • In gedrag rekening houden met ervaringen en perspectieven van anderen.
 • Kerndoel 3. Democratische waarden:
 • Verkennen op basis van morele en ethische perspectieven wat rechtvaardigheid en verantwoordelijk handelen betekent voor jezelf.
 • Afwegen hoe het eigen handelen effect heeft op de omgeving en het welzijn van anderen, nu en in de toekomst.
 • Kerndoel 4. Maatschappelijke betrokkenheid:
 • Benoemen en waarderen van de eigen bijdrage aan de samenleving in dagelijkse situaties.
 • Verkennen van de eigen mogelijkheden om maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven.
 • Kerndoel 6. Maatschappelijke vraagstukken:
 • Uitdrukken van persoonlijke idealen en opvattingen.
 • Reflecteren op hoe de eigen identiteit en waarden het handelen kunnen beïnvloeden.
 • Verkennen welke individuele en collectieve bijdragen aan oplossingen mogelijk zijn.

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Intro Actie-reactie

Kan jij alle emoties herkennen? Hoe voel jij je als je een spin ziet en kan je dat omschrijven? Bang, boos, verdrietig of blij? Soms is het nog best ingewikkeld om te benoemen! Daar gaan we in deze les op een speelse manier mee aan de slag. Actie-reactie!


Slide 2 - Tekstslide

Welke verschillende emoties zien jullie?

Kijk eerst allemaal op je aller-boost!
Nu blij!
Hoe kijk jij bang?
En hoe kijk jij het aller-aller-verdrietigst?

Slide 3 - Tekstslide

We bespreken de stier...

Deze stier is boos. Waarom zou hij boos kunnen zijn? Voel jij je weleens boos? Wat voel je dan? Waar voel je het in je lichaam als je boos bent?

Slide 4 - Tekstslide

We bespreken de hond...

De hond is blij. 

Ga staan als je vandaag blij bent!

Waarom ben jij blij? En waarom zou de hond blij kunnen zijn? Voel jij je weleens blij? Wat voel je dan? Waar voel je het in je lichaam als je blij bent?

Slide 5 - Tekstslide

We bespreken de haas…

De haas is bang. Waarom zou hij bang kunnen zijn? Voel jij je weleens bang? Wat voel je dan? Waar voel je het in je lichaam als je bang bent?

Slide 6 - Tekstslide

We bespreken de panda….

Panda is verdrietig. Waarom zou hij verdrietig kunnen zijn? Voel jij je weleens verdrietig? Wat voel je dan? Waar voel je het in je lichaam als je verdrietig bent?

Slide 7 - Tekstslide

Soms is het niet zo makkelijk!

Soms is het helemaal niet zo duidelijk wat je voelt. En dat is heel normaal! Soms zit je er een beetje tussenin, ben je bijvoorbeeld een beetje blij maar ook een beetje verdrietig.
En soms kun je weleens heel boos worden terwijl je eigenlijk verdrietig bent. Denk maar eens aan als er iets stuk gaat of als je met een spelletje verliest.

Heeft iemand dat weleens?
Herkent iemand zich hierin?  


Soms reageer je gewoon zoals je reageert. Boos reageren is eigenlijk best heel goed! Zo laat je zien dat je wat voelt. Maar… het is altijd goed om er daarna even over te praten.

Slide 8 - Tekstslide

Uitleg van het spel

Voorbereiden: print de vier plaatjes in de bijlage en de bijlage met de scenario’s uit.
Kies voor de actieve of rustige werkvorm.


Optie 1: Actieve werkvorm
Hang de afbeeldingen van de vier dieren op in het lokaal of de speelzaal, zo ver mogelijk uit elkaar. De leerlingen kiezen zo meteen per scenario voor een dier wat bij ze past en gaan daarbij staan.  
 
Optie 2: Rustige werkvorm
Ga allemaal in een kring zitten en leg de vier dieren uit elkaar in het midden van de kring op de grond. Je kunt hier eventueel hoepels omheen plaatsen. Laat zo'n vier leerlingen per keer bij een dier van keus staan. Zorg dat iedereen binnen de vier rondes aan de beurt komt.

Uitleg opdracht:
We bespreken zo meteen vier situaties. Hoe zou jij reageren op deze situatie? Als de boze stier, de blije hond, de bange haas of de verdrietige panda?

Als jij boos zou reageren op deze situatie dan ga jij bij de boze stier staan. Als je blij zou reageren bij de hond, enz.

Alle keuzes zijn goed! Daarna gaan we in gesprek over waarom jij dat vindt of voelt.

De scenario’s voor het spel staan in de bijlage.


Slide 9 - Tekstslide

Wisten jullie…
 • Dat alle dieren en alle emoties even belangrijk zijn?
 • Dat het niet erg is als je soms niet helemaal weet wat je voelt? We kunnen het wel oefenen, zoals vandaag!
 • Dat iedereen iets anders kan voelen? De één vindt vliegen of spinnen eng en de ander niet!

Slide 10 - Tekstslide

Afsluiting

In deze les hebben we het over verschillende emoties gehad. Welke emoties waren dat ook alweer?

Kunnen we nog een keer laten zien hoe iemand die boos is kijkt? En blij, bang en verdrietig?

Slide 11 - Tekstslide

Evaluatie invullen? Graag!

We zijn bij Respect Foundation heel blij met alle reacties, tips en feedback op onze lessen. We zijn altijd op zoek naar verbeterpunten. Vul onderstaande vragenlijst in, als docent of samen met je klas! 
Klik op de link!