chap 3C/Gchap5 C/G

BONJOUR ET BIENVENUE !
Bonjour
et 
bienvenue!!
1 / 52
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 52 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

BONJOUR ET BIENVENUE !
Bonjour
et 
bienvenue!!

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Als je wilt zeggen dat iets binnen zeer korte tijd gaat plaatsvinden, gebruik je de futur proche. De futur proche bestaat uit een vorm van het werkwoord ALLER + het hele werkwoord (de infinitif)
Opdracht 1: luister (volgende dia) nog eens naar de présent van het werkwoord ALLER

Slide 3 - Tekstslide

Hoe maak je de futur proche?
Hoe zet je een werkwoord in de futur proche?

Stap 1: Neem de juiste vorm van het werkwoord ALLER
Bijvoorbeeld: je vais

Stap 2: Zet hier het hele werkwoord achter.

Slide 4 - Tekstslide

Stap 3
Je vais parler                                                  Ik ga praten
Tu vas parler                                                  Jij gaat praten
Il va parler                                                       Hij gaat praten
Elle va parler                                                  Zij gaat praten
On va parler                                                   Men gaat praten
Nous allons parler                                      Wij gaan praten
Vous allez parler                                         Jullie gaan praten
Ils vont parler                                               Zij gaan praten
Elles vont parler                                         Zij gaan praten  

Slide 5 - Tekstslide

vais
vas
va
allons
allez
vont
Je
Tu
il, elle, on
Nous
Vous
ils, elles

Slide 6 - Sleepvraag

Vertaal:
Zij gaan winnen

Slide 7 - Open vraag

Vertaal:
Zij gaan wonen

Slide 8 - Open vraag

Vertaal:
Hij gaat worden

Slide 9 - Open vraag

Vertaal:
Ik ga kopen

Slide 10 - Open vraag

Le futur
Om aan te geven dat iets in de toekomst gaat gebeuren, gebruik je de futur. In het Nederlands maak je de toekomende tijd met behulp van het werkwoord zullen. 

Slide 11 - Tekstslide

Hoe maak je de futur?
Hoe zet je een werkwoord in de futur?

Stap 1: Neem het hele werkwoord.
Bijvoorbeeld: parler (praten)

Stap 2: Zet hier de juiste uitgang achter.

NB! Bij werkwoorden die eindigen op -re, zoals perdre, vervalt de e.

Slide 12 - Tekstslide

stap 3
Je parlerai                                                Ik zal praten
Tu parleras                                              Jij zal praten
Il parlera                                                   Hij zal praten
Elle parlera                                              Zij zal praten
On parlera                                                Men zal praten
Nous parlerons                                     Wij zullen praten
Vous parlerez                                        Jullie zullen praten
Ils parleront                                            Zij zullen praten
Elles parleront                                      Zij zullen praten

Slide 13 - Tekstslide

jij gaat kopen
A
tu vas acheter
B
tu achètes
C
tu achèteras
D
tu va achter

Slide 14 - Quizvraag

ik zal winnen
A
je vais gagner
B
je gagne
C
je gagnerai
D
j'ai gagné

Slide 15 - Quizvraag

ik ga kopen
A
j'achèterai
B
j'achète
C
j'achetais
D
je vais acheter

Slide 16 - Quizvraag

Zij zal verliezen
A
Elle perdra
B
Elle perdrera
C
Elle perdais
D
Elle va perdre

Slide 17 - Quizvraag

Zij zullen bezoeken
A
Ils visitent
B
Ils visiteront
C
Ils visiterent
D
Ils visitaient

Slide 18 - Quizvraag

Wat betekent Connaître

Slide 19 - Open vraag

Verbe G - connaître
présent

Je connais
Tu connais
Il connaît
Nous connaissons
Vous connaissez
Ils connaissent
Imparfait:
nous-vorm + uitg
- ais
- ais
- ait
- ions
- iez
 -aient
futur simple:
heel ww+ uitg.
- ai
- as
- a
- ons
- ez
 -ont

Slide 20 - Tekstslide

Connaître - Présent
(ik ken)

Je connais
Tu connais
Il/Elle/On connait

Nous connaissons
Vous connaissez
Ils/Elles connaissent
Connaître - Passé Composé
(ik heb gekend)

J' ai connu
Tu as connu
Il/Elle/On a connu

Nous avons connu
Vous avez connu
Ils/Elles ont connu

Slide 21 - Tekstslide

Werkwoorden :

CONNAITRE - VOIR

Leer ze  in deze tijden:
Présent - Passé Composé - Imparfait - Futur Simple - Conditionnel
-RE (Présent)

-s
-s
-t
-ons
-ez
-ent

Passé Composé: -u

Slide 22 - Tekstslide

Connaître - Imparfait
(ik kende)

Je connaissais
Tu connaissais
Il/Elle/On connaissait

Nous connaissions
Vous connaissiez
Ils/Elles connaissaient
Connaître - Futur Simple
(ik zal kennen)

Je connaitrai
Tu connaitras
Il/Elle/On connaitra

Nous connaitrons
Vous connaitrez
Ils/Elles connaitront

Slide 23 - Tekstslide

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de present?
A
Tu connaissais
B
Tu connais
C
Tu connaitras
D
Tu connaitre

Slide 24 - Quizvraag

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de futur simple?
A
Je connaitrais
B
Je connaitrai
C
Je connaissais
D
Je suis connu

Slide 25 - Quizvraag

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de imparfait?
A
Je connaitrais
B
Je cannais
C
Je connaissais
D
Je connaissaitrais

Slide 26 - Quizvraag

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de passe compose?
A
Elles ont connu
B
Elles connaissaient
C
Elles sont connu
D
Elles connaitre

Slide 27 - Quizvraag

Wat is de juiste vorm van het werkwoord "connaitre" in de passe compose?
A
Tu es connu
B
Tu as connu
C
Tu connaissais
D
Tu connaitras

Slide 28 - Quizvraag

L'imparfait
De imparfait is de verleden tijd met 1 werkwoord.

Bijvoorbeeld:
Ik woonde in Parijs = J'habitais à Paris.
Ik had een hond = J'avais un chien.

Slide 29 - Tekstslide

L'imparfait
De regel:
Stap 1: pak de nous-vorm van het werkwoord in de présent en haal -ons eraf.
Stap 2: voeg de juiste uitgang toe > ais/ais/ait/ions/iez/aient.

Er is 1 uitzondering!
Leer dat ét de stam is van het werkwoord être.

Slide 30 - Tekstslide

onderwerp
stam
uitgang
vertaling
je/j'
habit
ais
ik woonde
tu
habit
ais
jij woonde
il/elle
habit
ait
hij/zij woonde
nous
habit
ions
wij woonden
vous
habit
iez
jullie woonden/u woonde
ils/elles
habit
aient
zij woonden

Slide 31 - Tekstslide

werkwoord
nous-vorm présent
stam imparfait
parler
nous parlons
parl
finir
nous finissons
finiss
avoir
nous avons
av
être
-
ét
faire
nous faisons
fais
aller
nous allons
all
vouloir
nous voulons
voul
pouvoir
nous pouvons
pouv

Slide 32 - Tekstslide

Koppel de persoonlijke voornaamwoorden aan het juiste werkwoord.
avait
parlais
habitions
faisaient
étais
achetiez
tu
nous
ils
vous
il
je

Slide 33 - Sleepvraag

Goed vervoegd?
j'avais
A
B

Slide 34 - Quizvraag

Goed vervoegd?
vous étions
A
B

Slide 35 - Quizvraag

Goed vervoegd?
ils parlaient
A
B

Slide 36 - Quizvraag

Goed vervoegd?
elle allais
A
B

Slide 37 - Quizvraag

tu faisait
A
B

Slide 38 - Quizvraag

nous finissions
A
B

Slide 39 - Quizvraag

Vervoeg:
elle - donner

Slide 40 - Open vraag

Vervoeg:
vous - choisir

Slide 41 - Open vraag

Vervoeg:
tu - faire

Slide 42 - Open vraag

Vervoeg:
nous - avoir

Slide 43 - Open vraag

Vervoeg:
ils - être

Slide 44 - Open vraag

Vervoeg:
il - aller

Slide 45 - Open vraag

Vervoeg:
elles - finir

Slide 46 - Open vraag

Schrijf nu zelf een Franse zin in de imparfait. Wat deed je bijvoorbeeld gisteren?

Slide 47 - Open vraag

Het werkwoord lire is
A
regelmatig
B
onregelmatig
C
kan allebei

Slide 48 - Quizvraag

Wat is de juiste vorm ??
Il (lire) ..... le le livre (présent)
A
lis
B
lit
C
lisent
D
lite

Slide 49 - Quizvraag

Wat is de juiste vorm ??
Mes amies (lire) ... beaucoup de journaux. (p.c)
A
a lu
B
a lus
C
ont lus
D
étais

Slide 50 - Quizvraag

Wat is de juiste vorm ?
Nous (lire) ... (futur simple)
A
nous lirions
B
nous lirez
C
nous lirons
D
regardions

Slide 51 - Quizvraag

Vul in op de juiste volgorde.
(u heeft gelezen, jij las)
A
vous avez lu, tu lisais
B
nous avons lu, tu lisait
C
nous avons lu, tu lisais
D
vous avez lu, tu lisait

Slide 52 - Quizvraag