Tenses (part 2)

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat is de past simple van 'go'?

Slide 2 - Open vraag

Wat is de past simple van 'jump'?

Slide 3 - Open vraag

Wat is de present perfect van 'go'?

Slide 4 - Open vraag

past simple & present perfect
past simple
handeling uit het verleden die nu is afgesloten
--> I played football until I was 15. 

present perfect
- handeling in verleden begonnen die nu nog bezig is, OF:
- handeling uit verleden waarvan resultaat nog merkbaar is --> link tussen heden en verleden
--> I have lived here since I was a child.   /  Look, she has broken her leg!

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Welke tense moet je gebruiken?
I ________ (want) a kitten since I was 10.
A
past simple
B
present perfect

Slide 7 - Quizvraag

Welke tense moet je gebruiken?
They ________ (gain) a lot of weight when they lived in Spain.
A
past simple
B
present perfect

Slide 8 - Quizvraag

Welke tense moet je gebruiken?
We _______ (be) the best team at the championship of 2019.
A
past simple
B
present perfect

Slide 9 - Quizvraag

Welke tense moet je gebruiken?
She ______ (never, see) my brother, so she doesn't know what he looks like.
A
past simple
B
present perfect

Slide 10 - Quizvraag

Vul de juiste tense in:
We _____ (be) friends since primary school.

Slide 11 - Open vraag

Vul de juiste tense in:
Oh no, what _____ (he, do)??!

Slide 12 - Open vraag

Vul de juiste tense in:
I _____ (lose) my car key at the party last Friday.

Slide 13 - Open vraag

Vul de juiste tense in:
So far, we ______ (not, see) anyone we know.

Slide 14 - Open vraag

Vul de juiste tense in:
They ____ (not, know) what to do when the alarm went off.

Slide 15 - Open vraag

Vul de juiste tense in:
I ____ (study) hard for this test, so I'm sure I will get a good grade.

Slide 16 - Open vraag

Tot zover de past simple & present perfect.
De volgende combinatie die we bekijken is:
past simple & past perfect

Slide 17 - Tekstslide

Hoe maak je de past perfect ook alweer?

Slide 18 - Open vraag

Past perfect

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Vul de juiste past tenses in:
After Fred ___ (spend) his holiday in Italy, he ___ (want) to learn Italian.

Slide 21 - Open vraag

Vul de juiste past tenses in:
She ___ (watch) Netflix after the children ___ (go) to bed.

Slide 22 - Open vraag

Vul de juiste past tenses in:
I ___ (be) very tired because I ___ (study) too much.

Slide 23 - Open vraag

Vul de juiste past tenses in:
When she saw there ___ (be) an accident, she ___ (call) the police.

Slide 24 - Open vraag

We hebben gezien:
present simple & present continuous (vorige les)
past simple & past continuous (vorige les)
past simple & present perfect
past simple & past perfect

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

present perfect continuous
have/has been + ww-ing
  • handeling die in verleden is begonnen en nog voortduurt, met nadruk op de lange/korte duur.
    Bv: We have been listening for hours!
  • handeling die net pas afgelopen is het resultaat is merkbaar
      Bv: She has been crying. Her eyes are all red.

Slide 27 - Tekstslide

En nu: thuis oefenen!
Het beste kun je eerst oefenen met 2 verschillende tijden, in verschillende combinaties:

Daarna moet je oefenen met meer/alle tijden door elkaar:

Slide 28 - Tekstslide