Training Formatief Evalueren

Jos Zonneveld
Formatief evalueren
Tekst
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieHBOBeroepsopleidingStudiejaar 1-4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

Jos Zonneveld
Formatief evalueren
Tekst

Slide 1 - Tekstslide

Klik hier voor een poster voor het model Feed up, Feedback en Feed forward 
Even voorstellen
Jos Zonneveld

Leerkracht PO
Trainer M365 en G-Suite
Ontwikkeling E-Learning
Begeleiding implementatie ICT

Slide 2 - Tekstslide

Stel jezelf voor. Kies hiervoor een vorm die bij je past. Laat ook zien dat je uit het onderwijs komt en dat je expert bent op dit gebied. 
Wat hoop jij deze training te leren?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Doelen
Aan het einde van de module weet je:


 1. Het verschil tussen formatief en summatief evalueren
 2. Hoe je op cyclische wijze formatief evalueren kunt vormgeven
 3. Welke eerste stap je kunt zetten richting formatief evalueren in je eigen lespraktijk
 4. Praktische werkvormen voor jouw eerste stappen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud training
 • Toetsing algemeen
 • Formatief Evalueren
 • Een model voor Formatief evalueren (FE)
 • Aan de slag (Rubrics/forms)
 • Aan de slag (Video/feedback)
 • Afronding
Disclaimer
Deze module is mede tot standgekomen in samenwerking met Stichting Leerplan Ontwikkeling. De hoor- en werkcolleges (PowerPoint) en de online toolkit zijn gebruikt bij de totstandkoming. Hierdoor kunnen deze gelijkenissen bevatten. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is toetsen?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij de term toetsen?
Vul de eerste drie woorden in waar je aan denkt...

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Pauze
Drie stellingen...

Slide 8 - Tekstslide

Laat deze eventueel achterwege. Bepaal aan de hand van de input, voorkennis en beginsituatie of het nodig is om misconcepten aan de kaak te stellen. Daarvoor zijn deze stellingen.

Wanneer je gebruikmaakt van rubrics noem je dit formatief evalueren
A
Eens
B
Oneens

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een toets is formatief als hieraan geen cijfer verbonden is
A
Eens
B
Oneens

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Formatief evalueren verhoogt de administratieve last
A
Eens
B
Oneens

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Formatief evalueren
De essentie van formatief evalueren is het bijsturen van het leerproces om zo te zorgen dat leerlingen kunnen én mogen leren.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Summatief evalueren 
Waar staat een leerling binnen het referentiekader, de klas, school, landelijk of Europees. De toetsen binnen het PTO en PTA en uiteindelijke examinering.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Over formatief evalueren

 • Video
 • Docent en leerling: Continu feedback geven en ontvangen om het leren in de school te verbeteren
 • Formatief evalueren kán leiden tot meer motivatie, eigenaarschap en zelfregulatie bij leerlingen


Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een FE-model
Het FE-model

Slide 15 - Tekstslide

Het FE-model is er één van velen. Een bekend model is die van William (feedback, feed up en feed forward). Dit model is ook impliciet in het FE model van Gulikers en Baartmans zichtbaar. 

Indien enkele docenten dit model waarderen/kennen, kun je ervoor kiezen om dit model te koppelen aan het FE-model van Gulikers & Baartman (2017). 

Slide 16 - Tekstslide

Gulikers, J. T. M., & Baartman, L. (2017). Doelgericht professionaliseren. Formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas?: Eindrapport NRO-PPO overzichtsstudie dossiernummer 405-15-722. NRO.
Enkele opmerkingen
 • Het is één van de vele modellen
 • Het model is gebaseerd op het handelen van de docent
 • De samenhang tussen alle fases uit het model is belangrijk
 • Het model is cyclisch 
  (geen 'rigide' stappenplan)
 • Fase 1 en 5 worden het minst vaak toegepast. Vergeet deze dus niet... ;)  Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden
 • Check-in of check-out
 • Forms (data verzamelen)
 • Leerdoelen vermelden
 • Teams (+Reflect)
 • Rubrics
 • Class Notebook?

Slide 18 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 

Slide 19 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Voorbeelden
 • Sollicitatie via Video
 • Leerdoelen
 • Video maken (Flipgrid)

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden

Slide 21 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Voorbeelden

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden
 • Gebruik opmerkingen in Teams/Classroom
 • Vervolglessen aanpassen

Slide 23 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Implementatie: hoe dan?

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Algemene opmerkingen
 • Meer informele aanpakken (bijv. veel vragen stellen en doorvragen)

 • Kleine stapjes
 • Docent-leerling relatie: Vertrouwen en communicatie is belangrijk
 • De leerling is cruciaal: betrek hen bij het proces. Bijvoorbeeld het opstellen van succescriteria en peer-feedback.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feedback - vragensessie
Ga met het volgende aan de slag:
 • Je kiest één les en klas (tip: houd het klein)
 • Je doorloopt tijdens één les de gehele FE-cyclus
 • Tijdens deze tussentijdse sessie bekijken we de voortgang en is er ruimte voor vragen en verdieping

Samen een datum plannen

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies