8.4 Burgers strijden voor hun rechten

De emancipatiebewegingen
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

De emancipatiebewegingen

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoel les 9
Je kunt de 3 emancipatiebewegingen in Nederland in de 19e eeuw en hun doelen noemen

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Denkvraag
Waarom wordt het confessionalisme een emancipatiebeweging genoemd?

Slide 6 - Tekstslide

 Democratisering 

Slide 7 - Tekstslide

Lesdoel les 10
Je kunt beschrijven hoe de democratisering in NL verliep dus 
  • Hoe de grondwet van 1848 tot stand kwam
  • Wat deze grondwet veranderde aan de positie van de koning en het parlement

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Koning Willem II

Slide 11 - Tekstslide

Paniek bij de vorsten in heel Europa!Ook in Den Haag...
...koning Willem II is bang voor een revolutie en vraagt Thorbecke een nieuwe grondwet te schrijven

Slide 12 - Tekstslide

Rudolf Thorbecke (liberaal)
Grondwet van 1848

Slide 13 - Tekstslide

Grondwetsherziening
Door de invoering van de nieuwe grondwet kwamen er: 
  • rechtstreekse verkiezingen (censuskiesrecht) 
  • ministeriële verantwoordelijkheid
  • Nederland werd een parlementaire democratie.

Slide 14 - Tekstslide

Pacificatie van 1917
  • Algemeen kiesrecht
  • Scholenstrijd
  • Stelsel van evenredige vertegenwoordiging

Slide 15 - Tekstslide

Denkvraag
Waarom was 1848 voor de Nederlandse politiek zo'n belangrijk jaar?

Slide 16 - Tekstslide


Feminisme

Slide 17 - Tekstslide

Lesdoel les 10
Je kunt beschrijven wat het feminisme inhield in de 19e eeuw inhield

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Denkvraag
Beschrijf in 2 zinnen de belangrijke rol van Aletta Jacobs voor de positie van de vrouw in Nederland

Slide 20 - Tekstslide