Examentraining

Inhoud van het examen
Het examen bestaat uit 2 onderdelen:
 1. Leesvaardigheid: je krijgt teksten met daarbij vragen die je moet beantwoorden. 
 2. Kijk- en luistervaardigheid: je moet vragen beantwoorden over kijk- en luisterfragmenten.
 3. Tekst schrijven: je moet een tekst schrijven. Bijvoorbeeld een zakelijke brief of een artikel. 
  1 / 30
  volgende
  Slide 1: Tekstslide
  NederlandsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 4

  In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

  Onderdelen in deze les

  Inhoud van het examen
  Het examen bestaat uit 2 onderdelen:
  1. Leesvaardigheid: je krijgt teksten met daarbij vragen die je moet beantwoorden. 
  2. Kijk- en luistervaardigheid: je moet vragen beantwoorden over kijk- en luisterfragmenten.
  3. Tekst schrijven: je moet een tekst schrijven. Bijvoorbeeld een zakelijke brief of een artikel. 

   Slide 1 - Tekstslide

   Leesvaardigheid
   • indeling tekst.
   • onderwerp,deelonderwerp
   • hoofdgedachte
   • alinea


   Slide 2 - Tekstslide

   Onderwerp en hoofdgedachte

   Slide 3 - Tekstslide

   Slide 4 - Tekstslide

   Slide 5 - Tekstslide

   Slide 6 - Tekstslide

   Waar vind je de hoofdgedachte?

   Slide 7 - Open vraag

   Wat ga je doen nadat je de inleiding hebt gelezen?

   Slide 8 - Open vraag

   Wat is een deelonderwerp?
   A
   Het onderwerp van een tekst
   B
   Het onderwerp van een alinea
   C
   aspecten van het onderwerp

   Slide 9 - Quizvraag

   Om het onderwerp van een tekst te vinden, stel je de vraag:
   A
   Wat vindt de schrijver van de tekst?
   B
   Waar gaat deze tekst over?
   C
   Wat vind ik van de tekst?

   Slide 10 - Quizvraag

   Het onderwerp van de tekst noteer je in:
   A
   Een paar woorden.
   B
   Een hele zin.
   C
   In twee of meer zinnen.

   Slide 11 - Quizvraag

   Uit welke 4 onderdelen bestaat een tekst?

   Slide 12 - Open vraag

   Dit deel kan aangeven waar de tekst over gaat...maar kan ook nieuwsgierig maken
   A
   titel
   B
   kernzin
   C
   onderwerp
   D
   alinea

   Slide 13 - Quizvraag

   5. Welke zin is meestal de kernzin van een alinea?
   A
   de eerste zin
   B
   de laatste zin
   C
   de eerste of de laatste zin
   D
   het tussenkopje

   Slide 14 - Quizvraag

   Meerkeuzevragen

   Stap 1: Lees eerst alleen de vraag.
   Stap 2: Lees nog een keer het tekstgedeelte.
   Stap 3: Zoek in de tekst zelf het antwoord op de vraag.
   Stap 4: Vergelijk jouw antwoord met de antwoorden bij de vraag.
   Streep de antwoorden weg die niet goed zijn. Kies het beste antwoord.

   Slide 15 - Tekstslide

   Open vragen
   Leg uit / Verklaar: geef een uitleg in je eigen woorden. Schrijf dus geen zinnen uit de tekst over.
   Noem twee ... / Welke twee ...: schrijf dan twee dingen op. Niet meer, alleen de eerste twee worden nagekeken.
   Citeer een zin: schrijf de eerste twee woorden van een zin op en de laatste twee woorden. Daartussen gebruik je drie punten.
   Zet het regelnummer tussen haakjes. "Het is ... tekst over." (r.23)

   Slide 16 - Tekstslide

   Schrijfvaardigheid
   - Wat moet je schrijven?
   - Meest voorkomende fouten in het eindexamen

   Slide 17 - Tekstslide

   Het schrijfexamen (25%)
   • Zakelijke Brief ( sollicitatiebrief, klachtenbrief of brief met een verzoek)
   • Artikel  (met argumenten en redenen die je uit een tekst haalt)   • Advertentie 

   Slide 18 - Tekstslide

   De zakelijke brief

   Slide 19 - Tekstslide

   Slide 20 - Video

   Het artikel

   Slide 21 - Tekstslide

   opbouw van een brief/artikel 
   Pakkende titel 

   Inleiding: hier introduceer je het onderwerp en schrijf je waarom je dit stuk schrijft (aanleiding)

   Middenstuk: schrijf over elk deelonderwerp één alinea. Gebruik signaalwoorden.

   Slot: hier geef je een conclusie of korte samenvatting. 

   Slide 22 - Tekstslide

   Slide 23 - Video

   Voorbeeld: een artikel voor de schoolkrant

   Schrijf een artikel voor de schoolkrant. Gebruik daarvoor de gegevens uit
   de tekst op de vorige bladzijde en eventueel de tekst Eten en snoep bekennen kleur. Je mag ook zelf gegevens inbrengen. Besteed in jouw artikel aandacht aan de volgende onderwerpen: 
    

   Slide 24 - Tekstslide

   Besteed in jouw artikel aandacht aan de volgende onderwerpen:
   • de aanleiding voor je tekst: opening nieuw schoolgebouw en nieuw
    aanbod kantine; Witregel
   • de werkgroep;
   •  de reden voor een gezond aanbod in de kantine; witregel
   •  het belang van gezond eten;
   •  twee elementen die de basis vormen voor een gezond gewicht en
   • lichaam; (witregel)
   •  twee voorbeelden van ongezond eten;
   •  twee voorbeelden van gezond eten; witregel
   •  het percentage jongeren dat lijdt aan overgewicht;
   •  verwijzing naar website voor meer informatie. 

   Maak er een samenhangend geheel van en zet er een passende titel
   boven. Zet je naam onder het artikel en vermeld je school en klas. 

   Slide 25 - Tekstslide

   Veel voorkomende fouten

   Slide 26 - Tekstslide

   Slide 27 - Video

   Tot slot.....
   Examentips-->

   Slide 28 - Tekstslide

   Slide 29 - Video

   Succes!!!

   Slide 30 - Tekstslide