poster

Posters maken
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
HandvaardigheidMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 2

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Posters maken

Slide 1 - Tekstslide

De opdracht:
Ontwerp een poster waarop jij en je medeleerlingen in één opslag kunnen zien hoe je een rekenvraag bij NaSk moet aanpakken. Want het is al lastig genoeg zo'n verhaaltjes vraag. Hoe kan jij het voor jezelf en je medeleerlingen nou zo makkelijk mogelijk maken?
We maken er een wedstrijd van!

Slide 2 - Tekstslide

Bestaande poster
Deze poster hebben mevrouw Blaauw en ik ontworpen!

Slide 3 - Tekstslide

DAT KUN JIJ BETER!

Slide 4 - Tekstslide

Hoe maak je nou een goede poster?
je zult voor jezelf een aantal vragen moeten beantwoorden.
  • wie
  • wat
  • waar
  • waarom
  • hoe
  • en wanneer?

Slide 5 - Tekstslide

Voor WIE ga jij een poster maken?
Dit noem je de doelgroep.
Het maakt natuurlijk verschil of je deze poster voor bejaarden maakt of voor je klasgenoten. In dit geval maak je het voor jezelf en je klasgenoten. Jullie zijn de doelgroep!

Slide 6 - Tekstslide

WAT wil je bereiken?
Dit noem je ook wel het DOEL van je poster. In dit geval wil je dat iedereen voor het vak NaSk een goede methode kan gebruiken bij het oplossen van rekenvragen

Slide 7 - Tekstslide

WAAR:
Je ontwerpt een poster voor jezelf en je klas/schoolgenoten. Dus de plaats waar de poster komt te hangen is uiteraard ook in school! De beste poster van de klas worden geprint op A3 formaat en krijgt een mooie plaats binnen het lokaal. Hier komen we straks nog op terug!
Maar het waar is natuurlijk ook altijd afhankelijk van je doel en doelgroep.

Slide 8 - Tekstslide

WAAROM maak je een poster?
Je maakt een poster om het (goed) gebruik van een systematische aanpak bij rekenvragen bij het vak NaSk.
Bedenk dus wat dingen om te laten zien dat we het ook leuk kunnen maken!

Slide 9 - Tekstslide

HOE????
Je poster kun je op heel veel verschillende manieren vormgeven. Dat zou niet eens perse op papier hoeven te zijn!
  • Tekenen op papier potlood / stiften
  • Een collage maken (op google vind je voorbeelden)
  • Op de computer maken met bv word,publisher, canva of crello
Wij gaan het op de computer maken!!!

Slide 10 - Tekstslide

Stap voor stap aan het werk!
Deze week: Gaan we een poster namaken in word

Volgende week: Ga je een zelf een poster over een eigen onderwerp maken in crello

Week na de vakantie: Zelf een poster ontwerpen voor in het lokaal die een stappenplan voor rekenen bij NaSk laat zien

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Deze week: Poster namaken in Word
Doel: Kennis maken met het programma Word. Welke mogelijkheden zitten er allemaal in voor het maken van een poster?
De opdracht: Je kiest een poster die jij leuk/mooi/grappig enz. vindt uit op google. Deze poster ga je zo goed mogelijk namaken in Word.
Hulp: https://nl.wikihow.com/Een-poster-maken-met-Microsoft-Word
Inleveren: Voor volgend week maandag

Slide 13 - Tekstslide

Zijn er nog vragen?
Dingen onduideljk? Nog een keer of anders uitleggen?

Nee??
Dan wens ik jullie...

Slide 14 - Tekstslide