6.2 Hoe kijk je tegen anderen aan?

Pluriforme samenleving
6.2 Hoe kijk je tegen anderen aan?


tekstboek blz. 88-89
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Pluriforme samenleving
6.2 Hoe kijk je tegen anderen aan?


tekstboek blz. 88-89

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen:
1. Aan het einde van de les ken je het begrip stereotype.
2. Aan het einde van de les ken je het begrip vooroordeel.
3. Aan het einde van de les kun je een voorbeeld benoemen over het begrip tolerant zijn. 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Dominante cultuur
De normen, waarden en gewoonten  van de meeste mensen in een land.

De grootste cultuur van een land. In Nederland is dat dus de Nederlandse cultuur.
Slide 4 - Tekstslide

Subcultuur
De cultuur van een kleine groep mensen binnen de samenleving.

Voorbeelden: Brabanders, Friezen, christenen, moslims, hiphoppers, Turken, Surinamers.

Slide 5 - Tekstslide

6.2 
Hoe kijk je tegen anderen aan

Slide 6 - Tekstslide

Vooroordelen
Zonder dat je iemand kent, heb je vaak meteen een beeld of oordeel. Als zo’n beeld niet op feiten is gebaseerd, noem je dat een vooroordeel.
Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Stereotype
Een vooroordeel dat niet op één persoon slaat, maar op een hele groep.


Bedenk twee stereotype beelden die bestaan over Nederlanders.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Welke vooroordelen of stereotypen heb je gezien in het filmpje?

Slide 11 - Tekstslide

Ongelijke behandeling
Discriminatie = Als je iemand in dezelfde situatie anders behandelt.

Discriminatie kan plaats vinden op basis van:
  • culturele achtergrond 
  • racisme = discriminatie op grond van iemands huidskleur. 
  • uiterlijk.
  • sekse (man of vrouw) of seksuele geaardheid.
  • seksisme: discriminatie op grond van iemands sekse.
  • leeftijd.Slide 12 - Tekstslide

Respect en tolerantie
Tolerantie = Tolerant zijn betekent dat je er geen probleem mee hebt dat mensen anders zijn of andere normen en waarden hebben dan jij.

Respect = Een ander in zijn of haar waarde laten

  • Tolerantie heeft veel te maken met respect. Door tolerant te zijn, laat je zien dat je mensen die anders zijn respecteert.Slide 13 - Tekstslide

Als mensen verschillend behandeld worden, is er altijd sprake van discriminatie.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quizvraag

Tim denkt: "Meisjes hebben geen verstand van techniek." Dit is een voorbeeld van:
A
Vooroordeel
B
Stereotype
C
Feit
D
Leugen

Slide 15 - Quizvraag

Stereotype is een vooroordeel over een hele groep mensen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Maken in de les:
6.2 blz. 109-111.
opdrachten: 6, 7, 8, 9 en 12.

Slide 17 - Tekstslide