ASS

Pedagogische tact 2
Autisme (Horeweg H4)
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijskundeHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Pedagogische tact 2
Autisme (Horeweg H4)

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
  • De student kan de kenmerken van autisme in eigen woorden uitleggen.
  • De student kan in eigen woorden uitleggen hoe je omgaat met een leerling met autisme in de klas.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Wat weet je al
van autisme

Slide 4 - Woordweb

Wat is autisme?
Verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie

Circa 1% van de Nederlanders heeft autisme
30% van hen heeft een verstandelijke beperking

Slide 5 - Tekstslide

DSM V criteria voor Autisme
Problemen op het gebied van sociale communicatie en sociale interactie 

Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten

Over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.

Slide 6 - Tekstslide

Voorheen in DSM IV
PDD-NOS is een soort restcategorie voor stoornissen waarbij wel problemen zijn op het gebied van sociale interactie en communicatie,
maar waarbij iemand niet geheel voldoet aan de specifieke criteria voor één van de andere autistische stoornissen. 

Slide 7 - Tekstslide

Kenmerken ASS
Sociale interactie en verbeelding 
Ze zijn bijvoorbeeld erg in zichzelf gekeerd of maken geen oogcontact met anderen; ze kunnen zich moeilijk inleven in andere mensen.

Communicatie en (lichaams)taal
 Ze herkennen vaak geen gezichtsuitdrukkingen (boos, blij, verdrietig), hun taalontwikkeling is vaak vertraagd en afwijkend; ze nemen figuurlijke uitspraken letterlijk.

Stereotiepe interesses en gedrag
Ze kunnen bijvoorbeeld helemaal opgaan in een bepaalde activiteit, zodat nergens anders aandacht meer voor is. In hun gedrag zijn vaak herhalende patronen te herkennen.

Slide 8 - Tekstslide

Frequentie
Frequentie Autisme: 1% van de bevolking

4 keer zo vaak bij jongens als bij meisjes

Slide 9 - Tekstslide

Oorzaak
De precieze oorzaak van autismespectrumstoornissen is tot nu toe niet bekend. In negen van de tien gevallen is sprake van aangeboren erfelijke factoren. 

Onderzoekers vermoeden dat door deze combinatie de ontwikkeling van de hersenen anders verloopt, waardoor de beperkingen bij mensen met ASS optreden.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Syndroom van Asperger
  • Werd in DSM IV als zodanig erkend.

  • In DSM V wordt niet meer apart gesproken van Asperger syndroom.

  • Aspergers hebben een normale tot (zeer) hoge intelligentie

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide


Virginia Woolf

Shake
speare

Newton

Leonardo da Vinci

Einstein

Slide 14 - Sleepvraag


Tom Hanks

Beethoven

Bill Gates

Henry Ford

George Washington

Slide 15 - Sleepvraag

Verbaal en Performaal IQ
Verschilt meer dan 10 punten (soms meer dan 20 punten)
- Disharmonisch intelligentie profiel

Verbaal: 
woordenschat, taalgevoel, redeneringsvermogen, (rekenen wordt wel getest maar telt niet mee in de uitslag)

Performaal: 
hoe ga je praktisch om met deze kennis (praktische oplossingen, motoriek, ruimtelijk inzicht) bijv. figuren leggen, puzzels, tekeningen, plaatjes in een logische volgorde leggen

Risico is overvraging door hun verbaal sterke kant
Zwart wit denken (nuanceren vraagt overzicht over het geheel)

Slide 16 - Tekstslide

Auti communicatie
‘Geef me de vijf principe’:
WAT
WANNEER
met WIE
WAAR
HOE

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Risico's voor autistische leerlingen op school
  • Buitensluiting
  • Pesten
  • Je hoort er niet bij maar je weet niet wat je eraan kunt doen
Gevolg: Eenzaamheid, Negatief zelfbeeld

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Sleep de kenmerken die jij vindt passen bij Autisme naar dit vlak

kijkt je niet aan

kan heel goed plannen
begrijpt jouw grappen en die van 
andere leerlingen heel goed
heeft veel behoefte aan structuur
plaatjes helpen om alles te begrijpen
gaat spontaan mee in iets nieuws

Slide 21 - Sleepvraag

Welke elementen van Auti communicatie bouw jij al in, in je les?

Slide 22 - Open vraag