P3 - Hofcultuur les 3

HAVO 4
Kunst Algemeen
Hofcultuur 4.3
les 4
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

HAVO 4
Kunst Algemeen
Hofcultuur 4.3
les 4

Slide 1 - Tekstslide

H4 hofcultuur
leerdoelen
4.3.Inleiding
 • Ik kan uitleggen op welke manier de Italiaanse ontwikkelingen op het gebied van kunst en mensbeeld grote invloed hebben gehad op het Franse Hof. 
 • Ik ken het begrip Ballet Comique en weet hoe het is ontstaan. 

4.3.1 De dansende koning
 • Ik ken de begrippen ballet-comique en ballet-opera en (her)ken de kenmerken van beide dansstijlen. 
 • Ik kan de rol van Lodewijk XIV voor de ontwikkeling van de kunst uitleggen - en in het bijzonder de dans - halverwege de 17e eeuw. 
 • Ik herken het werk van Jean-Baptiste Lully en kan uitleggen op welke manier hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van - met name - de ballet-opera. 

Slide 2 - Tekstslide

H4 hofcultuur
leerdoelen
4.3.2 De koning is overal
 • Ik weet dat Lodewijk XIV een absoluut vorst was en de kunst en wetenschap in zijn land volledig in dienst zette van zijn eigen verheerlijking. 
 • Ik herken de rol van Lodewijk XIV in de professionalisering van kunsten en dans in het bijzonder. 
 • Ik ken het begrip en dehors en weet hoe deze bewegingen zijn ontstaan en op welke manier ze in de hedendaagse dans te herkennen zijn. 
 • Ik kan de kenmerken van de Franse barok ten opzichte van de Italiaanse barok onderscheiden aan de hand van het paleis van Versailles. 

Slide 3 - Tekstslide

Wat is de aanleiding geweest voor de Barokke kunst?
A
vraag vanuit de Katholieke kerk
B
mensen hadden na de Renaissance weer zin in iets anders
C
mensen kregen een hekel aan Italië
D
stroming kwam overwaaien vanuit Duitslang

Slide 4 - Quizvraag

Noem de belangrijkste kenmerken van de Barok (zowel doel als stijlkenmerken)

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Video

H4 hofcultuur
indeling
Hoofdstuk 4 Hofcultuur
4.1 Italiaanse hoven
4.2 Rome
4.3 Het Franse Hof

Inleiding
De dansende koning
De koning is overal

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

H4 hofcultuur
indeling
lesinhoud
korte samenvattingHet Franse Hof
De dansende koning
De koning is overal
inleidende video
korte samenvatting
ballet-comique vs. ballet-opera

korte samenvatting
toetsvragen (huiswerk

Slide 9 - Tekstslide

H4 hofcultuur
Het Franse Hof
goede manieren / opvoeding met kunst en wetenschap
overgenomen in buitenland
Franse hof steeds Italiaanser
Vlaamse kunstenaars: Peter Paul Rubens

Slide 10 - Tekstslide

Aan welke eerder besproken begrippen doen die 'goede manieren' en 'opvoeding in kunst en wetenschap' je denken?

Slide 11 - Open vraag

H4 hofcultuur
Het Franse Hof
goede manieren / opvoeding met kunst en wetenschap
overgenomen in buitenland
Franse hof steeds 'Italiaanser'
Dans met regels leveren status op
balletti: dansen in ruimtelijke figuren en patronen
La Ballet Comique de la Reine (1581)
 • Catharina de'Medici
 • meer dan 5 uur
 • klassiek Grieks huwelijksverhaal
 • vrolijk, goede afloop 

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

H4 hofcultuur
De dansende koning
Frankrijk steeds machtiger
1661: Lodewijk XIV: macht volledig naar zich toe
belangrijk in ontwikkeling dans / ballet
Ballet de la Nuit

Slide 14 - Tekstslide

H4 hofcultuur
De dansende koning
Frankrijk steeds machtiger
1661: Lodewijk XIV: macht volledig naar zich toe
belangrijk in ontwikkeling dans / ballet
Ballet de la Nuit: Jean-Babtiste Lully
belangrijk in ontwikkeling Ballet de cour
Moliére
Le Bourgois Gentilhomme
= blijspel / dans en muziek worden in verhaal verweven
Jean-Babtiste Lully
veel aandacht op de koning
ontwikkelt ballet-opera's 
thematiek klassieke tragedies

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

H4 Hofcultuur
ballet
ballet-comique
ballet-opera
ontstaan vanuit balletti
gebaseerd op klassieke komedie
ontwikkelt door Jean-Babtise Lully
ontwikkelt voor Lodewijk XIV
gebasseerd op klassieke tragedie
vaak ook elementen van pantomime
geen onderscheid tussen gesproken scenes en scenes met muziek/dans

Slide 18 - Sleepvraag

H4 hofcultuur
De koning is overal
Lodewijk XIV: alles ten dienste van koning
kunst & wetenschap als middel
Academie voor Beeldhouw- en Schilderkunst
Koninklijke Dansacademie
Academie voor Wetenschappen
professionalisering van dans (kunst)
 • dansvoorstellingen naar theaters (podia)
 • sprong- draaibewegingen worden ingewikkeld
 • dansen in geometrische vormen verdwijnen
publiek aan één zijde
hofdansen
en dehors: uitdraaien van voeten en benen vanuit heupen
(vijf posities van klassiek ballet)

Slide 19 - Tekstslide

H4 hofcultuur
De dansende koning
Lodewijk XIV: laat Paleis van Versailles bouwen
 • meer dan 700 kamers - ook bedoeld voor adel.
 • publiek domein: burgers zijn welkom.
 • symbool!: universum met Lodewijk XIV als heerser.
 • architect Charles Le Brun
 • Franse barokvariant (statisch / klassiek): voornaamheid van functie. 

Publiek leven van Franse koning is theaterstuk - Versailles als decor. 
veel rituelen
L'Escalier des Ambassadeurs

Slide 20 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Maak opdracht 62, 63, 65, 68, 69 

Slide 21 - Tekstslide

H4 hofcultuur
leerdoelen
4.3.Inleiding
 • Ik kan uitleggen op welke manier de Italiaanse ontwikkelingen op het gebied van kunst en mensbeeld grote invloed hebben gehad op het Franse Hof. 
 • Ik ken het begrip Ballet Comique en weet hoe het is ontstaan. 

4.3.1 De dansende koning
 • Ik ken de begrippen ballet-comique en ballet-opera en (her)ken de kenmerken van beide dansstijlen. 
 • Ik kan de rol van Lodewijk XIV voor de ontwikkeling van de kunst uitleggen - en in het bijzonder de dans - halverwege de 17e eeuw. 
 • Ik herken het werk van Jean-Baptiste Lully en kan uitleggen op welke manier hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van - met name - de ballet-opera. 

Slide 22 - Tekstslide

H4 hofcultuur
leerdoelen
4.3.2 De koning is overal
 • Ik weet dat Lodewijk XIV een absoluut vorst was en de kunst en wetenschap in zijn land volledig in dienst zette van zijn eigen verheerlijking. 
 • Ik herken de rol van Lodewijk XIV in de professionalisering van kunsten en dans in het bijzonder. 
 • Ik ken het begrip en dehors en weet hoe deze bewegingen zijn ontstaan en op welke manier ze in de hedendaagse dans te herkennen zijn. 
 • Ik kan de kenmerken van de Franse barok ten opzichte van de Italiaanse barok onderscheiden aan de hand van het paleis van Versailles. 

Slide 23 - Tekstslide

H4 hofcultuur
opdracht
                                Maak een schematische samenvatting van het paragraaf 4.1.3 Stravaganza. Doorloop de volgende stappen om tot een schematische samenvatting te komen:

1. lees één keer de hele tekst
2. lees de tweede keer een tekst en onderstreep de belangrijke begrippen, verwijzingen, signaalwoorden (dus, waardoor, om die reden, etc.) en opsommingen (1, 2, 3). 
3. maak op een leeg blaadje (liefst gekanteld) een schematische samenvatting. 
 • noteer de titel van de paragraaf
 • bepaal hoe de onderstreepte begrippen zich verhouden tot de titel. 
 • noteer oorzaak - gevolg situaties door middel van pijlen
 • noteer opsommingen door middel van 1, 2, 3
 • noteer eventuele andere belangrijke begrippen / verbanden

Vergelijk jouw schematische samenvatting eerst met de persoon naast je. Pas jouw schematische samenvatting eventueel nog aan. 

Vergelijk jullie schematische samenvatting met die van de docent. 

Slide 24 - Tekstslide

H3 vroegrenaissance
Weten en meten
Dans als onderdeel van hoffeesten
toetsvraag
Je kunt een toetsvraag verwachten waarbij je moet aangeven waarom het logisch is dat de moresca met professionele dansers aan het hof een logische ontwikkeling is binnen de renaissance. 

Je kunt hier een verbinding maken met 4.1 Homo Universalis. In de Renaissance wordt telaent en kennis steeds meer gewaardeerd. Een dans die vooral wordt gedanst door professionale hofdansers past prima in die gedachten. 

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide