Match 4. Thema 3. Les 5. mengsels en scheidingstechnieken (herhaling 3e)

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurwetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Match 4. Pagina 24. Les 5.
www.LessonUp.com
Eigen naam gebruiken!

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoel
Herhalen:
- Je kan voorbeelden geven van zuivere stoffen en mengsels. 
- Je kan eigenschappen benoemen van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.
- Je kan zuivere stoffen, bestanddelen en mengsels aan de hand van een deeltjesmodel herkennen.
- Je kan een aantal scheidingstechnieken zoals filteren, zeven, centrifugeren, extraheren, ... herkennen

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Aggregatietoestand.

Slide 5 - Woordweb

Fasen
De verschillende materialen bevinden zich dus in een bepaalde toestand. Dit is de aggregatietoestand. We hebben dus 3 aggregatietoestanden gezien. Water kan net als veel 
andere stoffen voorkomen
 in die drie toestanden:


Deze drie verschillende toestanden worden fasen genoemd.Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Tekstslide

Sleep de fase naar de juiste afbeelding van het  deeltjesmodel
Vloeibaar
Gas
Vast

Slide 9 - Sleepvraag

Je neemt je boek pagina 24.
Oefening 1
Je doet je laptop half toe.

Slide 10 - Tekstslide

Scheiden van mengsels
Veel toepassingen in het dagelijks leven.

Slide 11 - Tekstslide

scheidingstechnieken

Slide 12 - Woordweb

Wat is zeven?

Slide 13 - Woordweb

ZEVEN

- vaste stoffen van elkaar scheiden
- verschil in deeltjesgrootte
vb. bloem zeven, stenen zeven, goud zeven..

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Filtreren

Slide 16 - Tekstslide

FILTREREN
- scheiden van een vaste stof en een vloeistof
- verschil in deeltjesgrootte
- gelijkaardig dan zeven, maar met kleinere deeltjesgrootte
vb. zand en water , koffie, ...

Slide 17 - Tekstslide

CENTRIFUGEREN
- scheiden van een vaste stof uit een vloeistof in een oplossing

Slide 18 - Tekstslide

voorbeeld van toepassing
centrifugeren

Slide 19 - Woordweb

Slide 20 - Video

Met welke scheidingstechniek
kan je zout uit zeewater halen?

Slide 21 - Woordweb

INDAMPEN
Laten verdwijnen van vloeistof dmv warmte  
 waarbij vaste stof overblijft.

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

DESTILLEREN
Zelfde principe als indampen, maar hier zijn we geïnteresseerd in de vloeistof.
Vb. alcohol uit water
Alcohol kookt bij 78°C en water bij 100 °C 

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

EXTRAHEREN
Bij extraheren lossen sommige stoffen wel in een vloeistof op, andere niet. 
Scheiden van stoffen uit mengsels op basis van oplosbaarheid.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Tekstslide

Je neemt je boek pagina 24.
Oefening 2
We gaan kleuren extraheren uit M&M's.

Slide 29 - Tekstslide