hoofdstuk 12

kengetallen
Een verhoudingsgetal dat in een oogopslag een bepaald verschijnsel typeert. Een kengetal geeft de waarde van een bepaald verschijnsel aan is een gemakkelijke vergelijkingsmaatstaf.

Bijvoorbeeld het benzineverbruik: 1 op 12
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

kengetallen
Een verhoudingsgetal dat in een oogopslag een bepaald verschijnsel typeert. Een kengetal geeft de waarde van een bepaald verschijnsel aan is een gemakkelijke vergelijkingsmaatstaf.

Bijvoorbeeld het benzineverbruik: 1 op 12

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

technische en economische voorraad
Technische voorraad = werkelijk in de onderneming aanwezig 

Economische voorraad = de voorraad waarover de onderneming prijsrisico loopt​
= technische voorraad + voorinkopen – voorverkopen

Voorinkopen = wel gekocht maar nog niet ontvangen​
Voorverkopen = wel verkocht maar nog niet verstuurd​


Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

omzetsnelheid van de gemiddelde voorraad goederen

Slide 5 - Tekstslide

gemiddelde voorraad

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Gemiddelde opslagduur voorraad
De omzetsnelheid van de voorraad goederen geeft aan hoe snel de voorraden worden verkocht. De gemiddelde opslagduur van de voorraad is het omgekeerde van de omzetsnelheid van de gemiddelde voorraad.

Gemiddelde opslagduur van de voorraad
De tijd dat de voorraad goederen gemiddeld in het bedrijf aanwezig is voordat deze wordt verkocht.
Hoog--> extra kosten: intrest en risico bijvoorbeeld
Laag --> geen omzet omdat er te weinig voorraad is.

Slide 8 - Tekstslide

formule

Slide 9 - Tekstslide

omloopsnelheid debiteuren en de gemiddelde krediettermijn.
Het verstrekken van krediet aan debiteuren vergroot de financieringsbehoefte, omdat hierdoor geld ‘voorgeschoten’ moet worden. Een langere krediettermijn betekent een hogere financieringsbehoefte en dus meer interestkosten. Daarom zullen bedrijven trachten de krediettermijn van debiteuren zo kort mogelijk te laten zijn. Dit kan men bijvoorbeeld bereiken door een betalingskorting te geven bij snellere betaling of door debiteuren direct aan te manen als ze te laat zijn met betalen

Slide 10 - Tekstslide

omloopsnelheid debiteuren en de gemiddelde krediettermijn.
Om de krediettermijn te berekenen, kunnen we eerst de omloopsnelheid van de debiteuren berekenen.
De omloopsnelheid geeft aan hoe snel de debiteuren betalen:

debiteurensaldo is altijd inclusief BTW

Slide 11 - Tekstslide

debiteurensaldo is ALTIJD inclusief BTW

Slide 12 - Tekstslide

de omloopsnelheid crediteuren en de gemiddelde krediettermijn
Als een onderneming haar leveranciers van goederen enige tijd na levering mag betalen, dan ontvangt zij van hen leverancierskrediet. Er is dan sprake van ontvangen of genoten leverancierskrediet. De gemiddelde tijd van het ontvangen leverancierskrediet noemt men de gemiddelde krediettermijn van crediteuren.

De krediettermijn van crediteuren is een belangrijk gegeven voor de beoordeling van de liquiditeit. Dit cijfer geeft aan na hoeveel tijd de crediteurenschuld moet worden betaald.


Slide 13 - Tekstslide

de omloopsnelheid crediteuren en de gemiddelde krediettermijn
De krediettermijn van crediteuren heeft uitsluitend betrekking op de inkopen op rekening, omdat hiervoor een betalingstermijn geldt.
Om de krediettermijn te berekenen, kunnen we eerst de omloopsnelheid (omzetsnelheid) uitrekenen. De omloopsnelheid crediteuren is het aantal keren dat het gemiddeld crediteurensaldo in een periode (meestal een jaar) op rekening wordt gekocht.

teller en noemer inclusief BTW

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

huiswerk
vanaf opdracht 16

Slide 17 - Tekstslide

hoofdstuk 10 en 11
  • aansprakelijkheid verschillende ondernemingsvormen
  • VA VLA EV VVK VVL
  • leverancierskrediet, afnemerskrediet, rekening courantkrediet
  • operational lease en financiële lease 

Slide 18 - Tekstslide