M3 questions and negations in the present simple/continuous

Present Simple
questions & negations
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo g, t, mavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Present Simple
questions & negations

Slide 1 - Tekstslide

Goals
- you can form questions in the present simple with to do, to have got and to be

- you can form negations in the present simple

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

PRESENT SIMPLE: QUESTIONS & NEGATIONS
We gebruiken het werkwoord to do om vraagzinnen en ontkenningszinnen te maken.
De werkwoorden to be (en andere hulpwerkwoorden) zijn uitzonderingen op deze standaardregel.

Het werkwoord to do wordt als volgt vervoegd:
 • I /you/we/they       do      :     I like chocolate             Do I like chocolate?
 • He/ she/it                does  :    She likes chocolate    Does she like chocolate? 

Slide 4 - Tekstslide

PRESENT SIMPLE: QUESTIONS
Bij vragen begint de zin met Do of Does

I feel good. -> Do you feel good?
He looks happy. -> Does he look happy? 

Let op: omdat we het werkwoord to do vervoegen voor he / she / it (does), zetten we het andere werkwoord in de volledige werkwoordsvorm. Looks -> look

Slide 5 - Tekstslide

present simple: questions
Wanneer er een vorm van to be  of een ander hulpwerkwoord in de zin staat dan verplaatst deze naar de start van de zin om de vraag te maken.
examples: 
He can swim very fast.              Can he swim very fast? 
That dog is happy.                        Is that dog happy? 
My favourite colour is green.    Is my favourite colour green?
They are the best.                         Are they the best? 

Slide 6 - Tekstslide

Let's practise! 

Slide 7 - Tekstslide

________ you like pizza?

A
Do
B
Does

Slide 8 - Quizvraag

_________ she play tennis?
A
Do
B
Does

Slide 9 - Quizvraag

_______ they like chocolate?
A
Do
B
Does

Slide 10 - Quizvraag

_______ he live in London?
A
Do
B
Does

Slide 11 - Quizvraag

_______ your father have a red car?
A
Do
B
Does

Slide 12 - Quizvraag

________ these animals eat carrots?
A
Do
B
Does

Slide 13 - Quizvraag

write down the complete question:
........ John .......... French? (speak)

Slide 14 - Open vraag

Turn this into a question (present simple): You are a student .

Slide 15 - Open vraag

Turn this into a question (present simple): I can speak English

Slide 16 - Open vraag

Rewrite as a question.
John speaks French.

Slide 17 - Open vraag

Rewrite as a question:
Your sister eats pizza.

Slide 18 - Open vraag

Practice on your own
 • Open the website in safari or chrome.
 • do the exercises
 • Take a screenshot of your answers.
 • Check your answers. 
 • Upload the screenshot in LessonUp.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Upload your screenshot

Slide 21 - Open vraag

PRESENT SIMPLE: NEGATIONS
Bij ontkenningen zetten we een vorm van to do + not tussen het persoonlijk voornaamwoord / onderwerp en het werkwoord.

I feel good. -> I do not / don't feel good.
He looks happy. -> He does not / doesn't look happy.

Let op: omdat we het werkwoord to do vervoegen voor he / she / it (does), zetten we het andere werkwoord in de volledige werkwoordsvorm. Looks -> look

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

present simple negation:
We ..... (to like) school that much.

Slide 25 - Open vraag

present simple negation:
She ..... (to talk) a lot.

Slide 26 - Open vraag

Turn this sentence into a negation (ontkennende zin) in the present simple:
"Joey likes cake"

Slide 27 - Open vraag

Practice on your own
 • Open the website in safari or chrome.
 • do the exercises
 • Take a screenshot of your answers.
 • Check your answers. 
 • Upload the screenshot in LessonUp.

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Link

Upload your screenshot here

Slide 30 - Open vraag

PRESENT SIMPLE: QUESTIONS & NEGATIONS
Maak vraagzinnen (met to do, to be of to have got) en ontkenningszinnen (met not).

 1. They write e-mails every day.
 2. You watch a lot of TV.
 3. He reads the newspaper.
 4. She is good at dancing.
 5. You drink a lot of tea.
 6. He has got a nice car.
 7. They like vegetables.
 8. She catches a cold every winter.

Slide 31 - Tekstslide

I can form questions in the present simple
yes!
I think so, but I need more practise
no

Slide 32 - Poll

I can form negations in the present simple
yes
I think so, but I need more practise
no

Slide 33 - Poll