3H H.1 Paragraaf 2 Veiligheid

1.2 Veiligheid
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

1.2 Veiligheid

Slide 1 - Tekstslide

Veiligheid
Het Global Health System (GHS) deelt stoffen en mengsels in in gevarenklassen. 
Er zijn negen gevarenpictogrammen afgesproken.
Zo weten werknemers overal ter wereld hoe ze moeten omgaan met deze stoffen.

Slide 2 - Tekstslide

Chemiekaart
1. stof- of handelsnaam
2. chemische naam
3. leverancier
4. gevarensymbolen 
5. veiligheidsregels ( R en S zinnen)

Slide 3 - Tekstslide

Grenswaarde

  • Het aantal mg stof in 1 m3 lucht dat je binnen mag krijgen.

Voorbij deze grens dan schadelijk voor de gezondheid !!

Slide 4 - Tekstslide

H-zinnen en P-zinnen
H-zin
Waarschuwing die aangeeft voor welke gevaren je moet oppassen wanneer je met een bepaalde stof werkt.
De H staat voor Hazard = gevaar.

Slide 5 - Tekstslide

H-zinnen en P-zinnen
P-zin
Waarschuwing die aangeeft welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen wanneer je met een bepaalde stof werkt.
De P staat voor Precaution = voorzorgsmaatregel.

Slide 6 - Tekstslide

Wat is gedestilleerd water ?
  • Gedestilleerd water is water dat gedestilleerd is. 
  • Door water te destilleren krijg je zuiver water.
  • Scheikundigen gebruiken altijd gedestilleerd water (geen kraanwater), zodat we zeker weten dat kalk, mineralen de proef niet verstoren. 
  • Bij gedestilleerd water zijn dus alle opgeloste stoffen verwijderd.

Slide 7 - Tekstslide

Gasbrander
Gele vlam
     pauzevlam
Kleurloze vlam
     Verwarmen stoffen
Ruisende vlam
     Sterk verhitten

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Voorschriften en experimenten
Nauw met elkaar verbonden
Handelingen--> de dingen die je doet
Waarnemingen--> wat je kunt zien, horen, voelen of ruiken
Logboek--> wordt bijgehouden tijdens experimenten
Conclusie--> doormiddel van waarnemingen kom je tot een conclusie

Slide 10 - Tekstslide

Enkele stofeigenschappen zijn:
A
geur, vorm, massa
B
kleur, geur, smaak
C
toestand, geur, gewicht
D
vorm, kleur, geur

Slide 11 - Quizvraag

Welke van de volgende eigenschappen is een stofconstante?
A
kleur
B
kookpunt
C
dichtheid
D
gewicht

Slide 12 - Quizvraag

Is V (volume) een grootheid of een eenheid
A
grootheid
B
eenheid

Slide 13 - Quizvraag

Is mL (milliliter) een grootheid of een eenheid
A
grootheid
B
eenheid

Slide 14 - Quizvraag

Welke vlam is de veiligste vlam?
A
De gele vlam
B
De blauwe vlam
C
De ruisende vlam

Slide 15 - Quizvraag

Hoe noem je zinnen die aangeven wat je moet doen om veilig met een gevaarlijke stof om te gaan.
A
V-zinnen
B
H-zinnen
C
P-zinnen
D
X-zinnen

Slide 16 - Quizvraag

Wat is GEEN veiligheidsmaatregel bij het doen van practica?
A
Ramen en deuren sluiten
B
Labjas aan, bril op, haren vast, dichte schoenen aan
C
Tafel zo leeg mogelijk en tas onder tafel
D
Niet eten, niet onnodig lopen, niet rennen

Slide 17 - Quizvraag

Opgaven Boek
- 13, 15, 16, 18 en 20

Slide 18 - Tekstslide