3 HAVO Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1
Scheikunde is overal
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 1
Scheikunde is overal

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen 1.1
 • Je leert wat stoffen zijn en welke eigenschappen ze hebben;


 • Je leert wat scheikunde ofwel chemie is en wat je ermee kunt doen;


 • Je leert rekenen met grootheden en eenheden.                                                                
       

Slide 2 - Tekstslide

Stofeigenschappen
De eigenschappen waaraan je een stof kan herkennen noemen we stofeigenschappen.
Voorbeelden van stofeigenschappen zijn:
 • Geur
 • Kleur
 • Smaak 
 • Brandbaarheid

Slide 3 - Tekstslide

Stofeigenschappen:
 • Brandbaarheid
 • Geur
 • Kleur
 • Smaak
 • Fase (bij kamertemp.)
 • Kookpunt
 • Smeltpunt
 • Oplosbaarheid in water

Geen stofeigenschappen:
 • Temperatuur
 • Vorm
 • Massa
 • Volume

Slide 4 - Tekstslide

Wat zijn stofconstanten?
Een stofconstante is een stofeigenschap die je met een getal kunt aangeven, met een eenheid erachter.
 • Kookpunt/smeltpunt
 • Dichtheid

Slide 5 - Tekstslide

Grootheden en eenheden
Dingen die je kunt meten, noem je grootheden. 
Zoals: afstand, massa, volume

De maat die je gebruikt, noem je de eenheid.                        meter (m), kilogram (kg), liter (l) 
Een grootheid kan dus meerdere eenheden 
hebben.

Slide 6 - Tekstslide

1.2 Veiligheid

Slide 7 - Tekstslide

Veiligheid
Het Global Health System (GHS) deelt stoffen en mengsels in in gevarenklassen. 
Er zijn negen gevarenpictogrammen afgesproken.
Zo weten werknemers overal ter wereld hoe ze moeten omgaan met deze stoffen.

Slide 8 - Tekstslide

Chemiekaart
1. stof- of handelsnaam
2. chemische naam
3. leverancier
4. gevarensymbolen 
5. veiligheidsregels ( R en S zinnen)

Slide 9 - Tekstslide

Grenswaarde

 • Het aantal mg stof in 1 m3 lucht dat je binnen mag krijgen.

Voorbij deze grens dan schadelijk voor de gezondheid !!

Slide 10 - Tekstslide

H-zinnen en P-zinnen
H-zin
Waarschuwing die aangeeft voor welke gevaren je moet oppassen wanneer je met een bepaalde stof werkt.
De H staat voor Hazard = gevaar.

Slide 11 - Tekstslide

H-zinnen en P-zinnen
P-zin
Waarschuwing die aangeeft welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen wanneer je met een bepaalde stof werkt.
De P staat voor Precaution = voorzorgsmaatregel.

Slide 12 - Tekstslide

Wat is gedestilleerd water ?
 • Gedestilleerd water is water dat gedestilleerd is. 
 • Door water te destilleren krijg je zuiver water.
 • Scheikundigen gebruiken altijd gedestilleerd water (geen kraanwater), zodat we zeker weten dat kalk, mineralen de proef niet verstoren. 
 • Bij gedestilleerd water zijn dus alle opgeloste stoffen verwijderd.

Slide 13 - Tekstslide

Gasbrander
Gele vlam
     pauzevlam
Kleurloze vlam
     Verwarmen stoffen
Ruisende vlam
     Sterk verhitten

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Voorschriften en experimenten
Nauw met elkaar verbonden
Handelingen--> de dingen die je doet
Waarnemingen--> wat je kunt zien, horen,voelen of ruiken
Concluderen--> noteren van waarnemingen
Logboek--> wordt bijgehouden tijdens experimenten
Conclusie-->doormiddel van waarnemingen kom je tot een conclusie

Slide 16 - Tekstslide

Enkele stofeigenschappen zijn:
A
geur, vorm, massa
B
kleur, geur, smaak
C
toestand, geur, gewicht
D
vorm, kleur, geur

Slide 17 - Quizvraag

Welke van de volgende eigenschappen is een stofconstante?
A
kleur
B
kookpunt
C
dichtheid
D
gewicht

Slide 18 - Quizvraag

Is V (volume) een grootheid of een eenheid
A
grootheid
B
eenheid

Slide 19 - Quizvraag

Is mL (milliliter) een grootheid of een eenheid
A
grootheid
B
eenheid

Slide 20 - Quizvraag

Welke vlam is de veiligste vlam?
A
De gele vlam
B
De blauwe vlam
C
De ruisende vlam

Slide 21 - Quizvraag

Hoe noem je zinnen die aangeven wat je moet doen om veilig met een gevaarlijke stof om te gaan.
A
V-zinnen
B
H-zinnen
C
P-zinnen
D
X-zinnen

Slide 22 - Quizvraag

Wat is GEEN veiligheidsmaatregel bij het doen van practica?
A
Ramen en deuren sluiten
B
Labjas aan, bril op, haren vast, dichte schoenen aan
C
Tafel zo leeg mogelijk en tas onder tafel
D
Niet eten, niet onnodig lopen, niet rennen

Slide 23 - Quizvraag