2.1 Ontbossing in het Amazonegebied

H2: Grote natuurlandschappen op aarde
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H2: Grote natuurlandschappen op aarde

Slide 1 - Tekstslide

 2.1
Ontbossing Amazone

 Hoofdstuk 2: Grote natuurlandschappen op aarde 
 2.2
Outback Australië  

 2.3
Inuit Poolgebied

 2.4
Het Lötschental


 2.5
Klimaat en landschapHoofdvraag = 
Welke grote natuurlandschappen zijn er op aarde
 en hoe verklaar je hun ligging?

Slide 2 - Tekstslide

 Leerdoelen          par.  2. 1
 1. Je weet waar tropische regenwouden groeien en waarom daar.
 2. Je weet waardoor het tropische regenwoud wordt bedreigd.
 3. Je weet wat duurzaam gebruik is.
 4. Je kent de topografie van Zuid-Amerika en het Amazonegebied.
 5. Je kent de kenmerken van een tropisch regenwoud.
 6. Je weet wat ontbossing is.
 7. Je kunt een klimaatdiagram lezen.
B48: Breedteligging en temperatuur
B72: Klimaatdiagram (alleen het driehoekje)
B77: Cultuur- en natuurlandschap 

Slide 3 - Tekstslide

Waar gaat deze paragraaf over?

 • Tropisch regenwoud
 • Waar ligt het?
 • Waarom juist daar?
 • Wat zijn de kenmerken van het tropisch regenwoud?
 • Waarom is het warm bij de evenaar? 
 • Waarom regent het zoveel bij de evenaar?
 • Waardoor wordt het regenwoud bedreigd?

Slide 4 - Tekstslide

Het tropisch regenwoud op de wereld

------------------------------------------------------------
Evenaar

Slide 5 - Tekstslide

Tropische regenwouden
 • Ligging: rond de evenaar -> zie kaartje ->
 • Het is er altijd warm, rond 25 graden
 • Er valt veel neerslag
 • Er leven veel soorten planten en dieren
 • Het bos bestaat uit verschillende etages ->
 • Amazonegebied in Brazilië is een voorbeeld
etages in het regenwoud: verschillende hoogtes van de bomen. Er zijn bomen die wel 30 meter hoog zijn! Naarmate je lager komt, wordt de begroeiing ook lager.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Waarom is het warm rond de evenaar?
De zoninvalshoek is niet overal op aarde gelijk -> 
 • Op lage breedte (rond de evenaar dus) is invalshoek groot -> de zon verwarmt een klein  oppervlak
 • De zonnestralen leggen een kortere afstand door de dampkring af. 


Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Waarom regent het veel in de tropen?
 • De zon verwarmt de aarde sterk -> water verdampt -> lucht stijgt op (1) ->
       lucht koelt af als het hoger komt -> koude lucht kan minder waterdamp   
       vasthouden -> condensatie (2) -> neerslag.
 • Dit soort regen heet: stijgingsneerslag (zie filmpje verderop)
 • Deze neerslag komt dagelijks voor in de tropen, meestal aan het einde van de dag.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Natuurlijke hulpbronnen
 • = stoffen in de natuur en die winstgevend kunnen zijn
  --> aardolie, aardgas, steenkool, water hout, ijzererts
 • energiebronnen= alle grondstoffen waar je energie mee
    kunt maken
 • delfstoffen zijn stoffen die we als grondstoffen voor
    producten gebruiken (dus: aardolie is delfstof in gebruik als
    brandstof = product)

Slide 12 - Tekstslide

Natuurlijke hulpbronnen => duurzaam gebruiken
Duurzaam gebruik
► Er wordt niet verstandig omgegaan met het Amazonegebied. Door de ontbossing verdwijnen steeds meer planten en bomen voorgoed. Ook wordt het leefgebied van de oorspronkelijke bewoners, de indianen, steeds kleiner. Veel mensen willen daarom een duurzaam gebruik van het bos. Duurzaam wil zeggen: ervoor zorgen dat iets altijd blijft bestaan.
● In de bosbouw kun je ook duurzaam werken. Het bos herstelt zich snel als je weinig kapt en direct weer jonge bomen voor de gekapte in de plaats zet (herbebossing).

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Klimaatgrafiek
De kenmerken van een klimaat laat je zien in een klimaatgrafiek van een bepaalde plaats op aarde. 
Elk klimaat heeft zijn eigen kenmerken. 

Slide 15 - Tekstslide

hoeveelheid neerslag per maand in mm
klimaatdiagram ->
Hoe werkt het?
Deze rode lijn geeft altijd de temperatuur  per maand aan.
Rechts staat de temperatuur in graden Celsius
De blauwe staafjes geven de neerslag per maand aan. Elke staafje is een maand van het jaar.

Slide 16 - Tekstslide

Uitleg klimaatgrafiek

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Klimaatdiagram
Rode lijn = temperatuur
Blauwe staafjes = neerslag


Neerslag in milimeter (mm)
Temperatuur in Celsius. 
Klimaatgrafiek
vraag
Je ziet hier een klimaatgrafiek. Hoe moet je deze grafiek lezen? Hoe weet je welk klimaat hierbij hoort?

Slide 19 - Tekstslide

Vragen?
Ja? Dan is het nu tijd om ze te stellen!
Nee? Dan kun je aan de slag met de opdrachten...

Slide 20 - Tekstslide

We maken nu eerst ......
de topo!

Slide 21 - Tekstslide

Tot de volgende keer!

Slide 22 - Tekstslide