Geen telefoons meer in de klas

Geen telefoons meer in de klas
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMaatschappijleer+1Middelbare schoolvmbo k, g, t, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Geen telefoons meer in de klas

Slide 1 - Tekstslide

Introductie
Vanuit Den Haag is er een dringend advies om de mobiele telefoons uit de klas te weren. Ze zijn een bron van afleiding. Om niet te spreken van de narigheid van opnamen die leerlingen ongewild van elkaar en van leraren maken. Maar tegengeluiden wijzen op de directe leerkansen en kansen op langere termijn als leraren ze wel dulden in hun klas.

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je over de nieuwe regel voor telefoongebruik in school?

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Tekstslide

Woordenschat
betutteling, wereldbeeld, asociaal gedrag, werkdruk, politiek campagneseizoen

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoel
Ik kan belangrijke voor- en nadelen van smartphonegebruik op school toelichten.

Slide 6 - Tekstslide

Vragen
1. Waarom vergelijkt de auteur een mobielverbod op school met het hebben van snoep thuis?
2. Wat wil de auteur aantonen met het verhaal van het vriendje dat zichzelf volstopte met snoep?
3. Waarom denkt de auteur dat kinderen juist moeten leren omgaan met smartphones in plaats van een verbod te hebben?

Slide 7 - Tekstslide

Vragen
4. Welke punten worden genoemd over volwassenen en hun omgang met smartphones?
5. Wat is het standpunt van de auteur over het verbieden van smartphones op school en hoe kan dat het wereldbeeld van kinderen beïnvloeden?
6. Waarom denkt de auteur dat de pauzes op school minder gezellig worden als er een telefoonverbod is?

Slide 8 - Tekstslide

Vragen
7. Hoe denkt de auteur dat kinderen moeten leren omgaan met smartphones in de klas?
8. Waarom noemt de auteur het woord 'betutteling' en wat is zijn standpunt hierover?
9. Wat zijn mogelijke gevolgen als kinderen buiten de klas wél op hun telefoon mogen en er binnen een verbod is?

Slide 9 - Tekstslide

Vragen
10. Wat wil de auteur bereiken met het benadrukken van gezond smartphonegebruik en regels stellen in de klas?

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht 1 - Debat
Organiseer een klasdebat over het nut en de gevolgen van een mobielverbod op school. Verdeel de klas in groepen die voor en tegen het verbod argumenteren. Probeer elkaars standpunten te begrijpen en zoek naar compromissen.

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht 2 - Interview
Interview je klasgenoten en leraren over hun mening en ervaringen met het gebruik van mobiele telefoons op school. Maak een collage of video met hun uitspraken en presenteer dit aan de klas.

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht 3 - Mindmap
Maak een mindmap waarin je de positieve en negatieve aspecten van smartphonegebruik op school in kaart brengt. Denk na over de verschillende perspectieven en probeer verbanden te leggen tussen de verschillende onderwerpen.

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht 4 - Flyer of poster
Ontwerp een poster of flyer met tips voor gezond smartphonegebruik op school. Denk aan adviezen over wanneer en waar je je telefoon beter op stil kunt zetten, hoe je je kunt concentreren tijdens de les en hoe je bewust kunt omgaan met social media.

Slide 14 - Tekstslide

Opdracht 5 - Telefoongebruik
Voer een experiment uit waarbij je een week lang je smartphonegebruik in de klas bijhoudt. Noteer wanneer je je telefoon gebruikt, voor welke activiteiten en hoe lang. Analyseer achteraf je bevindingen en bespreek deze met je klasgenoten.

Slide 15 - Tekstslide

Welke nieuwe informatie leerde je in deze les?

Slide 16 - Open vraag

Wat heeft je in deze les aan het denken gezet?

Slide 17 - Open vraag