week 5 describir la casa y los números

Buenos días
¿Qué vamos a hacer?
 • Describir tu casa
 • Los números hasta 100
Miércoles, 3 de febrero
Heb je de LessonUp oefentoets werkwoorden gemaakt???!!!
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
SpaansMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Buenos días
¿Qué vamos a hacer?
 • Describir tu casa
 • Los números hasta 100
Miércoles, 3 de febrero
Heb je de LessonUp oefentoets werkwoorden gemaakt???!!!

Slide 1 - Tekstslide

amarillo
azul
negro
gris
rojo
verde
blanco
naranja
rosa
marrón

Slide 2 - Sleepvraag

Slide 3 - Sleepvraag

het huis

Slide 4 - Open vraag

de slaapkamer

Slide 5 - Open vraag

de keuken

Slide 6 - Open vraag

de tuin

Slide 7 - Open vraag

de badkamer

Slide 8 - Open vraag

pág. 44 ahora describe tu casa
Mi casa     un salón, una cocina...

Mi dormitorio     blanco.

En el salón      el sofá......
tiene
es
está
Leerdoel: huis beschrijven

Slide 9 - Tekstslide

En grupos
 • Vertel welke ruimtes er in je huis zijn.
 • Vertel welke meubels er in de verschillende ruimtes staan.
 • Vertel welke kleuren de verschillende ruimtes hebben. 

Slide 10 - Tekstslide

Ahora cuenta en clase
Leerdoel: huis beschrijven

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Link

Pauze!
timer
5:00

Slide 14 - Tekstslide

getallen t/m 20
Leerdoel: getallen t/m 100
 • uno
 • dos
 • tres
 • cuatro
 • cinco
 • seis
 • siete
 • ocho
 • nueve
 • diez
 • once
 • doce
 • trece
 • catorce
 • quince
 • dieciséis
 • diecisiete
 • dieciocho
 • diecinueve
 • veinte

Slide 15 - Tekstslide

getallen 21 t/m 29
van 21 t/m 29      


veinti + eenheden    
aan elkaar geschreven!  
Leerdoel: getallen t/m 100
 • 21 veintiuno
 • 22 veintidos
 • 23 veintitrés
 • 24 veinticuatro
 • 25 veinticinco
 • 26 veintiseis
 • 27 veintisiete
 • 28 veintiocho
 • 29 veintinueve

Slide 16 - Tekstslide

getallen 30 t/m 99
van 30 t/m 99    

tientallen + eenheden
los van elkaar met "y"
vb: 31 = treinta y uno 
42 = cuarenta y dos
Leerdoel: getallen t/m 100
 • 30 treinta
 • 40 cuarenta
 • 50 cincuenta
 • 60 sesenta
 • 70 setenta
 • 80 ochenta
 • 90 noventa
 • 100 cien
 • 101 ciento uno

Slide 17 - Tekstslide

Vamos a escuchar
LA: pág. 37
Leerdoel: getallen t/m 100

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Link

Hoe ging deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 20 - Poll

Wat heb je deze les geleerd?

Slide 21 - Open vraag

Los deberes
 • Leren: de woordjes van tarea 4
 • Leren: de getallen t/m 100
 • maken uit je LE: ej.2.10, 2.11 (zie volgende dia)
 • Als je de LessonUp "oefentoets werkwoorden" nog niet gemaakt hebt doe je dat alsnog.   

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide