Begeleiden les 3 werkbegeleider

Begeleiden collega's/stagiaires/ vrijwilligers/mantelzorgers
Les 3
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Begeleiden collega's/stagiaires/ vrijwilligers/mantelzorgers
Les 3

Slide 1 - Tekstslide

Planning
 • Lesdoelen
 • Terugblik
 • De werkbegeleider 
 • Afsluiten

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
 • De student weet de verschillende rollen van  de werkbegeleider.
 • De student weet hoe hij in de toekomst een stagiaire het beste kan begeleiden. 

Slide 3 - Tekstslide

Terugblik
 • Hoe was het om de feedback te geven/ontvangen?

Slide 4 - Tekstslide

De vier rollen van werkbegeleider
 • Een werkbegeleider schoolt nieuwe beroepsbeoefenaren in de praktijk. 
 • Werkbegeleiding gebeurt bij stagiairs, maar ook bij nieuwe medewerkers
 • Organisator
 • Opleider
 • Begeleider
 • Beoordelaar

Slide 5 - Tekstslide

De werkbegeleider als organisator
 • Leren op de werkplek bestaat uit verschillende fasen: de kennismakingsfase, de introductie- of inwerkfase, de werk- en leerfase en de evaluatie- en beoordelingsfase. In iedere fase ziet de rol van organisator er anders uit. 
 •  In de werk-leerfase geef je de stagiair zelf een grotere rol in de organisatie van zijn leerproces. In deze fase help je de stagiair bij het plannen en uitvoeren van opdrachten

Slide 6 - Tekstslide

De werkbegeleider als organisator
 • In de kennismakings- en inwerkfase -> grote rol als organisator
 • In de werk-leerfase -> geef je de stagiair zelf een grotere rol in de organisatie van zijn leerproces en help je bij het plannen en uitvoeren van BPV-opdrachten.
 • In de evaluatie- en beoordelingsfase -> evalueren en beoordelen 

Slide 7 - Tekstslide

De werkbegeleider als opleider
 •  Je motiveert de stagiair om kennis op te doen. Je traint samen nieuwe vaardigheden om ze in de praktijk te kunnen toepassen. Je begeleidt het oefenen van vaardigheden tot de stagiair het gewenste niveau heeft behaald. Daarna mag de stagiair de taken zelfstandig uitvoeren.
 • Je houdt als werkbegeleider rekening met de leerstijl van de stagiair. Dat kan best een andere stijl zijn dan jij hebt.  (LES 1)

Slide 8 - Tekstslide

De werkbegeleider als begeleider
 • Een andere taak van de werkbegeleider is regelmatig een begeleidingsgesprek voeren met de stagiair. Je evalueert met de stagiair hoe het gaat tot nu toe. Je geeft feedback op het leren en werken in de praktijk. 
 •  De manier waarop je begeleidt hangt af van de situatie. Dat noemen we situationeel begeleiden. 

Slide 9 - Tekstslide

De werkbegeleider als beoordelaar
 • Je beoordeelt niet alleen het handelen van de stagiair, maar ook de werkhouding.

Slide 10 - Tekstslide

2 en 9 maart zijn zelfstandige lessen
 • Documentaire les
  https://www.npostart.nl/zorg-uit-handen/16-09-2019/POW_04322803 

Slide 11 - Tekstslide

Afsluiten
Vragen?
Opdrachten -> 27, 28, 33, 35
Volgende week -> Mantelzorgers en vrijwilligers

Slide 12 - Tekstslide