Mijn proefles

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
natuurkunde Secundair onderwijs

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Welke bewering(en) is (zijn) juist?
A
Een positief geladen voorwerp heeft minder elektronen dan protonen.
B
Een positief geladen geleider heeft geen vrije elektronen.
C
Een negatief geladen voorwerp heeft protonen afgestaan.
D
Een negatief geladen isolator heeft meer vrije elektronen dan protonen.

Slide 2 - Quizvraag

Men nadert het plaatje van een neutrale elektroscoop langs boven met een positief geladen glasstaaf, zonder het aan te raken. Dan bewegen in de elektroscoop:
A
Positieve ladingen naar onder.
B
Negatieve ladingen naar boven.
C
Positieve ladingen naar onder én negatieve ladingen naar boven.
D
Geen ladingen, want de elektroscoop is niet geladen.

Slide 3 - Quizvraag

Twee ladingen bevinden zich op een afstand r van elkaar. Lading 2 is vijfmaal groter dan lading 1. Dan is:
A
De kracht van 2 op 1 vijfmaal groter dan de kracht van 1 op 2.
B
De kracht van 1 op 2 vijfmaal groter dan de kracht van 2 op 1.
C
De kracht van 1 op 2 even groot als de kracht van 2 op 1.
D
Ik heb geen idee.

Slide 4 - Quizvraag

Wat is de elektrische kracht die 2 ladingen van resp. 50 µC en 20 µC, die zich op 20,0 cm van elkaar bevinden in de middenstof water (Er = 80), op elkaar uitoefenen?
A
2,8 N
B
22.10 N
C
28 N
D
18.10³ N

Slide 5 - Quizvraag

De grootte van ladingen Qa en Qb is gelijk. Een positieve lading kan in rust blijven in:
A
Punt 1, 2 en 3
B
Punt 2
C
Punt 1 en 3
D
Geen enkel punt

Slide 6 - Quizvraag

Twee geleidende bolletjes hebben een lading van resp. - 4,00 µC en 6,00 µC. Men brengt de bolletjes in contact met elkaar en plaatst ze dan op 10,0 cm van elkaar. Wat is de kracht die de bolletjes op elkaar uitoefenen?
A
0,90 N
B
22 N
C
0,899 N
D
1 N

Slide 7 - Quizvraag

Een elektron wordt losgelaten in een homogeen elektrisch veld en ondervindt een kracht van 3,6 pN. Wat is de elektrische veldsterkte?
A
23 MN/C
B
23 kN/C
C
23 N/C
D
-23 MN/C

Slide 8 - Quizvraag

In welk punt is de elektrische veldsterkte het grootste?
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 9 - Quizvraag

De formule om de elektrische veldsterkte in een radiaal veld te berekenen is:
A
E = Fc * Q
B
E = Fc / Q
C
E = Fc * |Q|
D
E = Fc / |Q|

Slide 10 - Quizvraag

Waar moet een elektron zich tussen de evenwijdige platen bevinden opdat het de grootste potentiële energie zou hebben?
A
Aan de positieve plaat
B
Aan de negatieve plaat
C
Halverwege tussen de positieve en negatieve plaat
D
Niet te bepalen

Slide 11 - Quizvraag

Een positieve lading Q beweegt over een equipotentiaallijn in een elektrisch veld. Dan zal de Epot,e van Q:
A
groter worden
B
kleiner worden
C
gelijk blijven
D
er zijn te weinig gegevens

Slide 12 - Quizvraag

Als een positieve lading naar de negatieve plaat beweegt in een homogeen veld, dan zal:
A
de potentiële elektrische energie toenemen
B
de potentiële elektrische energie afnemen
C
de kinetische energie toenemen
D
de kinetische energie afnemen

Slide 13 - Quizvraag

Elektronen bewegen zich van een:
A
lage naar hoge potentiaal
B
hoge naar lage potentiaal
C
lage naar hoge potentiële elektrische energie
D
hoge naar lage potentiële elektrische energie

Slide 14 - Quizvraag

Een Li-ionbatterij bevat een ladingscapaciteit van 10 Ah. Dit komt overeen met een ladingshoeveelheid van:
A
36 . 10³ C
B
60 . 10 C
C
24 . 10 C
D
Geen idee

Slide 15 - Quizvraag

Een stroomsterkte van meer dan 30 mA door het lichaam kan gevaarlijk zijn. Na het nemen van een douche daalt je lichaamsweerstand tot 1,2 . 10³ ohm. Wat is de maximale spanning die over het lichaam mag staan om geen risico te lopen?
A
10 V
B
2,5 V
C
36 V
D
0,04 V

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Tekstslide