Literatuur in de renaissance

1 / 10
volgende
Slide 1: Video
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen, tekstslide en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Welkom in de renaissance!
  • Wanneer situeer je de renaissance? 
  • Wat betekent het begrip? 
  • Op welke levensingesteldheid heeft de renaissance 'kritiek'?
  • Som een aantal bekende personen uit de renaissance op. 

Slide 2 - Tekstslide

Vaak had kunst in de middeleeuwen de volgende boodschap: 'memento mori'. Maar wat betekent dat nu weer?
A
Aangezien je zal sterven, vergeet niet plezier te maken nu het nog kan!
B
Vergeet niet dat je zal sterven en dus een goed leven moet leiden tot dat moment.

Slide 3 - Quizvraag

In de renaissance ontstond echter nieuwe levensvreugde, ook wel 'carpe diem' genoemd. Wat is een goede vertaling voor die uitdrukking?
A
Pluk de dag
B
De ochtendstond heeft goud in de mond

Slide 4 - Quizvraag

In de renaissance kwam de mens centraal te staan, met focus op de emoties van de mens. Welke term drukt dit uit?
A
theocentrisme
B
antropocentrisme
C
individuele kunst

Slide 5 - Quizvraag

De kunstenaar veranderde ook helemaal in de renaissance. Welke verandering toont de afbeelding?
A
De kunstenaar werkte in groep samen voor de gemeenschap.
B
De kunstenaar treedt niet meer anoniem op: hij gebruikt zijn naam.
C
Steden stellen stadsdichters aan voor propaganda.

Slide 6 - Quizvraag

Dit schilderij heet 'allegorie van de lente' en werd gemaakt door de renaissanceschilder Botticelli. Welk kenmerk van de renaissance zie je?
A
Individuele kunst
B
Carpe diem
C
Classicisme
D
Antropocentrisme

Slide 7 - Quizvraag

Waarom is dit kunstwerk een voorbeeld van classicisme? Welke elementen zijn met andere woorden een verwijzing naar de klassieke oudheid?
A
In het midden staat Venus, een godin uit de klassieke oudheid.
B
De donkere kleuren zijn een kenmerk van de renaissance.
C
Er staan geen christelijke elementen op het schilderij.

Slide 8 - Quizvraag

In de renaissance primeert het didactisch-moraliserende aspect van kunst niet meer. Kunstenaars hangen nu het estheticisme aan. Wat betekent dit?
A
De nadruk ligt vooral op de mooie inhoud.
B
De nadruk ligt vooral op de mooie vorm.
C
De vorm en de inhoud versterken elkaar.
D
De nadruk ligt vooral op de mooie moraal.

Slide 9 - Quizvraag

Plaats de begrippen bij de juiste periode.
Hoge middeleeuwen
Rederijkerstijd 
(late middeleeuwen)
Renaissance
theocentrisme
antropocentrisme
vorm versterkt de inhoud
focus op inhoud (didactisch doel)
focus op vorm
carpe diem
memento mori
dichtersverenigingen
gemeenschapskunst
individuele kunst
classicisme
homo universalis

Slide 10 - Sleepvraag