thema 5 les 1

Ontwerpen
1 / 52
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuur en TechniekHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 52 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Ontwerpen

Slide 1 - Tekstslide

Heyy allemaal, welkom bij bij een van de leukste vakken op de pabo en natuurlijk om zelf te geven in je eigen klas. 

Helaas ook het vak dat snel naar de achtergrond verdwijnt of snel wordt gebruikt als pak je boek begin met lezen op blz. let op lees mee vak.  Dat gaan we niet doen!!!!

Dit is het vak waar alles mag, en leert. Kinderen leren vanuit al hun zintuigen. Misschien heb je het zelf ook gemerkt en ervaren. als je geprikkeld wordt vanuit verschillende zintuigen , je actief bij kan dragen en mee kan doen je nieuwe kennis beter oppikt, en nog belangrijker kunt onthouden.
Wie ben ik!?
 • kleutermeester 
 • pabo HR
 • vader en man 
 • natuuronderwijs 
 • onderwijskunde
 • schoenen en hardlopen

Slide 2 - Tekstslide

Jullie kennen mij nog niet en ik jullie nog niet, maar leren doe je vanuit de relatie. 

Het is belangrijk dat je elkaar kent (denk maar aan je stage, waarin begrijpen en begrepen worden makkelijker ging naarmate je de kinderen beter kent). 

Zeker bij ontdekkend en ontwerpend leren waarin veel samenwerking wordt gevraagd is het van belang voor een goede samenwerking.

Stel je voor. 
Kleutermeester, OOL
LL (groen plein, groene school)
Pabo HR en Mater LG
N (lab onderw)
O koppeling 

Doel van het thema
Je beheerst de didactiek van het ontwerpend leren

Je kan het belang van buitenonderwijs onderstrepen.
Je kan meerdere voorbeelden benoemen van buitenonderwijs.

Je kan meerdere werkvormen toepassen tijdens de stappen van het ontwerpend leren.

Slide 3 - Tekstslide

Doel van dit blok. Lees op.

Maar natuurlijk het einddoel voor ogen het behalen van de schriftelijke toets.  Met als onderdeel een aantal vragen vanuit Natuur en techniek.

Lees de literatuur dus heel goed door. 
les 1
les 2
les 3
les 4
les 5
cyclus OL 

didactiek OL 
buitenonderwijs 
technologie 3/4 en werkvormen OL
werkvormen OL en toepassingen
Thema 5
Thema 6
thema 7
Thema 8
kennis OL
Workshop OL praktijk
workshop 
Buitenonderwijs praktijk
challenges
workshops
FUN & learning

Slide 4 - Tekstslide

Hoe ziet de lesopbouw er uit. 

Let op dit thema is vrij theoretisch van opzet.
Het is er om jou de didactiek achter het hoe van een goede natuur en techniek les aan te leren. In de thema's hierna zal dat worden verdiept, waarin een belangrijk onderdeel is weggelegd voor buiten of omgevingsonderwijs.
Lesdoelen
Aan het einde van deze les:

 

- kun je het verschil tussen onderzoekend en ontwerpend leren uitleggen.
- ken je de 7de stap. (verbreden en verdiepen)
- heb je ideeën opgedaan hoe je een energizer kunt inzetten.
- heb je een duidelijk beeld hoe je de stappen in de praktijk kan toepassen.

Slide 5 - Tekstslide

Wat weet ik aan het einde van deze les. 

Slide 6 - Link

Vorig jaar hebben jullie je verdiept in het onderzoekend leren. 

Onderzoek doen richt zich op het vergroten van kennis. 

Hey meester net had ik een ijsklontje in mijn drinken en nu is hij weg. 

In welke grond groeit mijn zaadje het beste?

Wat is de prullenbak eigenlijk vol, Hoeveel afval produceren wij als klas?
Startpunt was altijd een verwondering 

Dit jaar gaan wij verder in op het ontwerpen van nieuwe producten.
Merk op dat het startpunt anders is. namelijk vanuit een probleem. 

Hoe kan ik droog blijven als ik door de regen fiets? 

Hoe kunnen we zorgen dat het schoolplein mooi en schoon is? 

Hoe kan ik gemakkelijk naar de wc als het donker is?

Merk op dat om iets te ontwerpen je ook soms moet onderzoeken (producten, manieren enz. )of andersom om te onderzoeken je ook wel eens producten moet ontwerpen.


Formatieve vraag:
Zitten staan.

De ontwerpcyclus start vanuit een probleem.
Onderzoekend leren start vanuit verwondering.
Onderzoekend leren richt zich op het ontwerpen van een product
Voorbereiding
Doel n.a.v. voorbereiding:
- Je kan de 6 stappen van ontwerpend leren toelichten.
- Je kan bij iedere stap een praktisch voorbeeld geven.

Slide 7 - Tekstslide

In het gelezen stuk hebben de studenten stap 7 nog niet geleerd. Dit is wel voorkennis uit jaar 1.

Jullie hebben als het goed is de literatuur gelezen. Ik ga hier deze les op door. Ik zal daarin theorie aanhalen  en uitbreiden,  maar het niet direct uitleggen. Wel is deze stof belangrijk om te kennen voordat je de toets gaat maken. Dus lees het! In de lessen gaan we het vooral toepassen.
resultaten feedbackfruits
- Welke gesloten vraag was lastig/makkelijk.
- Welke antwoorden zijn gegeven op de open antwoorden.
- Welke antwoorden zijn gegeven bij de discussie.
- Welke reacties hebben we op elkaar gegeven.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dit model moet je kennen!!
Stap 7: belangrijk
Verdiepen en verrijken

Slide 9 - Tekstslide

De ontwerpcyclus gebruikt in de literatuur werkt goed en is mooi echter mist hier een onderdeel welke wel erg belangrijk is om het geheel weer mooi rond te maken.

Aan de hand van een voorbeeld.

Bij het ontwerpen is de start een probleem van iets of iemand. Na het presenteren van de ontworpen oplossingen is het daarom ook van belang goed na te gaan of er echt een oplossing gevonden is. of deze verrijkt en verdiept moet worden. een 7de stap.

Een voorbeeld:
1 er ligt veel afval op het schoolplein de kinderen hebben er last van met buitenspelen.
Verkennen (wie hebben er last van interview, gesprekken enz.)buurt hangjongeren wat zijn de eisen.

1b Hoe kunnen wij er voor zorgen dat er minder afval op het plein ligt. 

2 ideeën verzinnen alles is goed van prikken tot een drone, tot een verzin het maar. 
2b we selecteren een bord want ook de buurtbewoners moeten het weten. goed zichtbaar, groot en opvallend. Groep 1/2 moet het kunnen zien maar ook groep 8.

3 tekenwedstrijd hoe ziet dit eruit 
kiezen van het beste bord

4 maken tekenen plakken karton 

5 gevraagd of iemand een echt bord kon maken en beplakken.

6 presenteren en anderen informeren, maar dan !? 

Stap 7 verdiepen en verrijken
Hierin kijk je deels terug en vooruit.

 • Hebben wij nu een oplossing voor ons probleem?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 7 verdiepen en verrijken
Stap 7 (terugkoppeling stap 1)
Leerling; Evalueert op proces en product, stel evt. nieuwe vervolgvragen op. 
Leerkracht; Komt terug op de context uit stap 1 die de aanleiding was voor het ontwerpproces.
De kennis wordt verder uitgebreid. De koppeling wordt gemaakt naar theoretische kennis (concepten) of naar de echte wereld.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energizer
Wat is dit???

Bedenk zoveel mogelijk nieuwe functies!!!

Slide 12 - Tekstslide

Benadruk  het belang van een energizer. Naast het feit dat kinderen na een stukje kennisoverdracht verslappen qua aandacht kan je de energizer ook inzetten om het creatief denkvermogen op te starten. 

In de volgende energizer gaan we technische principes personaliseren. Leerlingen leren hierdoor technische begrippen in een speelse context te plaatsen. Abstracte voorwerpen gaan nu meer tot de verbeelding spreken. 

Student leest de tekst en op basis hiervan geeft deze aan wat het is en of wat het nog meer zou kunnen zijn. 
Wat kan ik nog meer zijn???
‘ik ben een grote plastic bak. Opeens word ik in de auto op de achterbank gezet. Er gaan grote stevige riemen om mij heen en er wordt een krijsende baby in mij geduwd. Wat denken jullie dat ik ben?’  

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energizer:
Beschrijf je favoriete huis-, tuin- of keukengereedschap zonder de naam van het voorwerp te noemen.

Slide 14 - Open vraag

Goed genoeg gepraat we gaan het oefenen. Voordat je normaal met een ontwerp start moet je hoofd loskomen van het hier, het moet in de ontwerp stand waarin alles mag en alles kan. Alles is goed niets is fout.

Schrijf op de naam van ......


maar... als ik hem omdraai noem dan iets waarvoor je het juist niet zou gebruiken.

leg uit paniek stand, vrij hoofd en hoe dit er in de klas uitziet. 


De student pakt een voorwerp en bedenkt hierbij nu zelf een soortgelijk verhaaltje zoals op de vorige slide. Oftewel de student personaliseert het voorwerp en geeft met technische omschrijvingen aan wat er gebeurt. Dit korte verhaaltje wordt gedeeld en beste wordt door de docent gekozen. Dit mag een beetje competitief.
Filmfragment 1  (kijkvragen)

 • Hoe verkennen de kinderen het probleem?
 • Welke regels zal de juf hanteren bij het bedenken van zoveel mogelijk ideeën? 

Slide 15 - Tekstslide

Weet je nog. 

we beginnen vanuit een probleem. 

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoe verkennen de kinderen het probleem?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke regels zal deze juf hanteren bij het bedenken van zoveel mogelijk ideeën?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Filmfragment 2 (kijkvragen)

 • Hoe ga je om met kinderen die zijn vastgelopen?
 • Waarom is het testen zo'n belangrijke fase?

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ga je om met kinderen die zijn vastgelopen?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is het testen zo'n belangrijke fase?

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

werkvorm
Benoem per fase zo veel mogelijk belangrijke kenmerken om deze fase goed vorm te geven.
Specificeer de volgende twee onderdelen:
- vragen
- begeleiding

Noem eventueel voorbeelden

Slide 25 - Tekstslide

In groepjes van 3 overleggen. Per groepje een antwoord plaatsen
Fase 1 - confrontatie:
Probleem verkennen en formuleren

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 2 -Ideeën
Ideeën verzinnen en selecteren

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 3 - ontwerpen
concepten uitwerken en selecteren

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 4 - uitvoeren
prototype maken

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 5 - testen
Testen, bijstellen en optimaliseren

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 6 - presenteren
Tentoonstellen

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 7 - verdiepen/verrijken
beroep, maatschappij, nieuw probleem

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

afsluitende werkvorm
In deze quiz is het de vraag: in welke fase hoort dit  thuis?

Op deze manier krijg je specifieke vaardigheden in beeld. Dit helpt jou beter en doelgerichter te handelen.
De quiz bestaat uit twee delen:
A: activiteiten
B: handelingen van de leerkracht

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

A. Signaleren van een probleem
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. Evalueren of concepten voldoen aan het programma van wensen en eisen
A
Fase 1
B
Fase 2
C
Fase 3
D
Fase 4

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. Evalueren van ideeën
A
Fase 1
B
Fase 2
C
Fase 3
D
Fase 4

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. verzamelen van materialen en gereedschappen
A
fase 2
B
fase 3
C
fase 4
D
fase 5

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. Bepalen van de doelgroep en de vorm door de leerkracht en/of leerlingen.
A
Fase 4
B
fase 5
C
fase 6
D
fase 7

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. genereren van zo veel mogelijk, gevarieerde ideeën.
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. genereren van zo veel mogelijk, gevarieerde ideeën.
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. genereren van zo veel mogelijk, gevarieerde ideeën.
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. leerlingen creatieve denktechnieken aanreiken
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. Evalueren van het product op basis van de testresultaten
A
fase 3
B
fase 4
C
fase 5
D
fase 6

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. signaleren dat leerlingen vastlopen en hun inspiratie geven
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 44 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. leerlingen instructie geven over bepaalde maaktechnieken
A
fase 2
B
fase 3
C
fase 4
D
fase 1

Slide 45 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. veel testmogelijkheden geven of met leerlingen bedenken.
A
fase 2
B
fase 3
C
fase 4
D
fase 5

Slide 46 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. uitleggen waarom testen belangrijk is
A
fase 2
B
fase 3
C
fase 4

Slide 47 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. Signaleren als een leerling spontaan een probleem constateert
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 48 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
Aan het einde van deze les:

 

- kun je het verschil tussen onderzoekend en ontwerpend leren uitleggen.
- ken je de 7de stap. (verbreden en verdiepen)
- heb je ideeën opgedaan hoe je een energizer kunt inzetten.
- heb je een duidelijk beeld hoe je de stappen in de praktijk kan toepassen.

Slide 49 - Tekstslide

Wat weet ik aan het einde van deze les. 
waardeer deze les met een cijfer!

Slide 50 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou in deze les nog verbeterd of toegevoegd moeten worden?

Slide 51 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet zeker blijven in deze les?

Slide 52 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies