Nova 7.2 Water en waterzuivering

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Is de eis voor drinkwater in Nederland hetzelfde als in de Verinigde Staten?
A
Ja, dat is wereldwijde afspraak.
B
nee, de eisen kunnen in elk land anders zijn.
C
nee, dat is per continent verschillend.

Slide 2 - Quizvraag

Wat is de invloed van water in het klimaat?
A
er is weinig invloed
B
Er is veel invloed omdat water makkelijk warmte opneemt
C
er is veel invloed omdat grotere wateren warmte behouden

Slide 3 - Quizvraag

Wat is geen soort water
A
zeewater
B
grondwater
C
regenwater
D
zoetwater

Slide 4 - Quizvraag

Grondwater
2 belangrijke dingen van grondwater:
1. Het water is zuiverder dan oppervlakte water. Het is door grondlagen gefilterd.
2. het bevat veel ijzer ionen

Slide 5 - Tekstslide

Blokschema
- Een blokschema is een versimpelde manier van weergave van een proces
- Bij zuivering van drinkwater wordt ook vaak een blokschema gebruikt.
- Een blokschema lees je van links naar rechts 

Slide 6 - Tekstslide

toevoegingen en scheidingen in blokschema's
Als er bij een blokschema iets wordt toegevoegd dan staat dat bovenaan, het pijltje wijst naar schema.
Onderaan staan de producten die gescheiden worden. Dit pijltje gaat naar buiten en dus weg van het schema.

Slide 7 - Tekstslide

Waterzuivering in een blokschema
Eerst wordt het water gepompt. De samenstelling veranderd niet! Dus hoort dat niet in een blokje. 
Daarna gaat het door een kolom. Die kolom is zo gemaakt dat het bepaalde moleculen aan vast blijven kleven. Hier wordt lucht toegevoegd. 

Slide 8 - Tekstslide

Waterzuivering in een blokschema
Er wordt lucht toegevoegd omdat door het lucht de ijzerionen in het water zal reageren/neerslaan met de zuurstof tot ijzeroxide. Dit is een vast stof die dus gefiltreerd kan worden.

Slide 9 - Tekstslide

Waterzuivering in een blokschema
Daarna gaat het water naar de eerste filter. Hier worden vaste deeltjes achtergelaten en water gaat er doorheen.
Niet alle vaste deeltjes worden door het filter opgevangen dus dit is niet genoeg voor schoon drinkwater.

Slide 10 - Tekstslide

Waterzuivering in een blokschema
Vervolgens wordt het gefilterde water trapsgewijs naar beneden gestort. 
Er wordt hier ook lucht toegevoegd.

Slide 11 - Tekstslide

Waarom wordt er opnieuw lucht toegevoegd?
A
zodat het ijzer kan reageren met zuurstof
B
zodat het water en ijzer gescheiden wordt met verschil in kookpunt
C
omdat anders de druk te groot wordt
D
Om zo het water makkelijker te vervoeren

Slide 12 - Quizvraag

Waterzuivering in een blokschema
Daarna gaat het water naar een 2e filter. Ook wel nafilter genoemd.
Door opnieuw te filtreren blijven er opnieuw vaste deeltje achter.
Zo blijven er zo min mogelijk vaste deeltjes achter.

Slide 13 - Tekstslide

Waterzuivering in een blokschema
vervolgens gaat het naar de opslagtank. Vanuit deze opslag tank gaat het naar de huishoudens.

Slide 14 - Tekstslide

Oppervlaktewater zuivering
Het verschil hier is dat er meer stappen zijn. En er dus meer gedaan moet worden om het water te zuiveren.
Ondanks dat dit ingewikkelder is wordt dit toch gebruikt. Soms kan grondwater niet worden gebruikt wegens hoge zoutgehalte. Zoals bij de zee.

Slide 15 - Tekstslide