cross

H3.3 Hoe is het geregeld? (deel 2)

3.3.Hoe is het geregeld? (deel 2)
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomiemavoLeerjaar 2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

3.3.Hoe is het geregeld? (deel 2)

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik
CAO 
Collectieve arbeidsovereenkomst 
Werkgevers en werknemers  in een bedrijfstak maken samen afspraken over de arbeidsvoorwaarden 
Denk aan: loon, arbeidstijden en bijvoorbeeld vakantiedagen

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik
  • Nettoloon
  • Het loon dat je ontvangt op je bankrekening
  • Brutoloon
  • Het loon loon dat je met je werkgever hebt afgesproken (er is nog niets op ingehouden!)
  • Inhoudingen  - 
  • Loonbelasting en sociale premies

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen
Deze les leer je:
  • hoe het minimumloon werkt
  • welke wetten er zijn om de werknemer te beschermen

Slide 5 - Tekstslide

(Wettelijk) minimumloon:
 
het brutoloon dat een werknemer van 21 jaar en ouder minstens moet verdienen in een voltijdbaan 
(dit is een nederlandse wet, niet Europees!) 
voor jongeren (15-21 jr) geldt het minimumjeugdloon -> een percentage van het minimumloon
Bron: rijksoverheid.nl

Slide 6 - Tekstslide

Arbeidstijdenwet:  
regels voor werk- en rusttijden  
let op: speciale regels voor jongeren!
Wetten die een werknemer beschermen:
Arbowet: 
arbeidsomstandigheden wet 
regels voor een veilige en gezonde arbeids-omstandigheden 

Slide 7 - Tekstslide

Roberto is 16 en werkt 12 uur per week bij Alva en verdient het minimumloon.

De werkweek duurt 38 uur.

Hoeveel verdient Roberto per week?
A
€ 139 ÷ 38 × 12 = € 43,92
B
€ 139 ÷ 4 × 12 = € 34,75
C
€ 121,40 ÷ 4 = € 30,35
D
€ 121,40 ÷ 38 × 12 = € 38,34

Slide 8 - Quizvraag

Wat is nettoloon
A
het zelfde als brutoloon
B
hoger als het brutoloon
C
het brutoloon min belastingen en premies

Slide 9 - Quizvraag

De studenten in de sweatshop werken onder zware omstandigheden. Welke wet beschermt Nederlandse werknemers hiertegen?
A
Arbowet
B
Arbeidstijdenwet
C
AOW
D
Pensioenwetgeving

Slide 10 - Quizvraag

Fiep is 20 en werkt bij de slager. Fiep moet altijd met handschoenen aan werken.
A
Veiligheidswet
B
Arbeidstijdenwet
C
Arbowet
D
NVWA

Slide 11 - Quizvraag

Huiswerk
Maken blz. 108, 109 en 110
opgave 42 t/m 47
Samenvatting blz. 121 : 3.3


Klaar? Leer de woorden 121 : 3.3
Maak herhalingsstof blz. 126 tm 128

Slide 12 - Tekstslide