Thuiswerkopdracht Bureau Organizer


Thuiswerkopdracht Bureau Organizer
Bij deze opdracht ga je meten en aftekenen aan de hand van een werktekening. 
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
HoutbewerkingPraktijkonderwijsLeerjaar 3,4

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les


Thuiswerkopdracht Bureau Organizer
Bij deze opdracht ga je meten en aftekenen aan de hand van een werktekening. 

Slide 1 - Tekstslide


Bureau Organizer

Het werkstuk dat je links ziet afgebeeld gaan we stap voor stap maken. Het werkstuk zullen we opbouwen uit verschillende lagen hout. Thuis zul je de bovenste laag stap voor stap aftekenen aan de hand van een werktekening.

Slide 2 - Tekstslide

De werktekening

Slide 3 - Tekstslide


Het materiaal

Je krijgt de volgende materialen van school in bruikleen om de opdracht thuis uit te voeren:

- Duimstok
- Winkelhaak
- Potlood
- Gum
- Slijper
- Schuurpapier

Slide 4 - Tekstslide


Werkwijze


We gaan alle lijnen stap voor stap aftekenen zodat je aan het eind van de les klaar bent om het materiaal op school te bewerken. 

Maar eerst een korte herhaling van centimeters (cm) en millimeters (mm).......

Slide 5 - Tekstslide


CentimetersDe afkorting van centimeter is cm. Op je duimstok zie je getallen staan. Deze getallen zijn de centimeters (cm). 

De afbeelding links geeft 10 centimeter (= 10cm) aan. 


Slide 6 - Tekstslide


Millimeters


De afkorting van millimeter is mm. Op je duimstok zie je tussen de getallen kleine streepjes staan. Deze kleine streepjes zijn de millimeters. 
De afbeelding links geeft 1 millimeter (= 1 mm)  aan. 

Slide 7 - Tekstslide


De duimstok


Aan het begin van de duimstok zit een goudkleurig (messing) gedeelte. Dit goudkleurig gedeelte is altijd je beginpunt bij het meten. 

Kijk maar naar de linker afbeelding.

Slide 8 - Tekstslide


De winkelhaak


Zorg er voor dat het dikke gedeelte van de winkelhaak (het blok) altijd goed aansluit op je werkstuk om een rechte lijn te kunnen tekenen. Dit noemen we haaks aftekenen.

Sluit je winkelhaak niet goed aan, dan kun je nooit een rechte (haakse) lijn tekenen. 

Slide 9 - Tekstslide


Stap 1


Zorg dat alle materialen klaar liggen en dat je een ruime werkplek hebt. 

We gaan op de volgende slide de eerste lijn aftekenen op onze plank. De plank is gemaakt van multiplex. Dit zijn meerdere lagen hout op elkaar verlijmd.

Slide 10 - Tekstslide