Period 6 lesson 4: synonyms

A lesson about reading strategies (part 3)
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

A lesson about reading strategies (part 3)

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Today's lesson
  • How do we find information in a text
  • Why is it important that we can find information in text.
Next week:
  • Reading strategies:  what are some useful reading strategies that make it easier to find information in a text? 
  • Skimming and scanning


Wat will you learn today?

How to indentify and use synonyms in the reading exam.
Slide 2 - Tekstslide

Deze week uitleg over het gebruik van synoniemen in het lees examen.

Slide 3 - Video

BBC Learning English
VOCABULARY: How to use synonyms
6 Minute Vocabulary - Improve your knowledge and use synonyms.

LINK
https://youtu.be/bdczLkc4Dns

Back to the board!

Slide 4 - Tekstslide

Back to the board:

Een student zit met zijn rug naar het bord,
De andere studenten met doormiddel van synoniemen duidelijk maken welk woord er op het bord staat.

Let op: er mag niet omschreven worden!
Strong

Slide 5 - Tekstslide

Eert een voorbeeld: doe deze samen en laat daarna de volgende slide zien zodat studenten weten wat de bedoeling is.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wonderful

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dangerous

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Easy

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reading strategies
When reading an English text and answering questions about it, pay attention to: synonyms.
Check this website with synonyms for the 96 most commonly used words in English.
https://justenglish.me/2014/04/18/synonyms-for-the-96-most-commonly-used-words-in-english/

Slide 10 - Tekstslide

Je kunt en hoeft natuurlijk niet al die synoniemen uit je hoofd leren. Kijk eens of je er al een aantal kent.

Het gaat er vooral om dat je je bewust bent van het gebruik van synoniemen.
Pitfalls Reading/Listening Exam
  • Valkuil 1: het staat wel in de tekst maar wordt niet gevraagd.
  • Valkuil 2: het is misschien wel zo, maar het staat er niet (eigen mening/aanname).
  • Valkuil 3: woorden uit de tekst... en dus... 

  • Het antwoord bevat vaak een synoniem of omschrijving van informatie in de tekst. Wees altijd achterdochtig bij antwoorden die letterlijk dezelfde woorden uit de tekst bevatten.

Slide 11 - Tekstslide

Pitfalls = valkuilen.

Now practice
together!

MBO Engels B1 2022-2023

Slide 12 - Tekstslide

Je kunt via internet oefenen met oude examens. Kies voor MBO Engels B1 2022-2023 voorbeeldexaemen en maak 12 vragen uit het onderdeel 'lezen'. Geef jezelf er maximaal 30 minuten tijd voor (op het examen heb je namelijk 90 minuten tijd voor 40 vragen).
LINK
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/mbo/?menu=3_2

timer
2:00

Slide 13 - Tekstslide

Gemiddeld 2:30 minuut per vraag.
Deze vraag bestaat uit drie onderdelen dus iets meer tijd.

Slide 14 - Tekstslide

How to pay ...
Find answers in this paragraph.

Yes 
device = card reader

Yes
paper Travelcard ticket

No
Hele zin lezen 'Show driver = paper ticket NOT Oyster card or Visitor Oyster card.
timer
2:00

Slide 15 - Tekstslide

Gemiddeld 2:30 minuut per vraag.
Vorige vraag extra tijd gegeven, daarom deze vraag iets korter tijd.

Slide 16 - Tekstslide

A = correct
'make one more journey' = 'complete the bus trip'.

B = not correct
'top up your credit before you can use your card again' so NOT 'when still on the bus.

C = not correct
'make one more journey'. It says nothing about getting off at the next stop.

timer
2:00

Slide 17 - Tekstslide

Gemiddeld 2:30 minuten per vraag.
Lukt het in de gemiddelde tijd?

Vragen worden op volgorde gegeven. Dus de antwoorden op deze vraag zitten in de volgende alinea.

Slide 18 - Tekstslide

A = true
your home address = where you live.

B = true
'a range of special promotions' = 'reduction on certain products and promotions'.

C = false
'the card costs £ 3' so NOT 'there is a £ 5 deposit ... which can be refunded'.
timer
2:00

Slide 19 - Tekstslide

Gemiddeld 2:30 minuten per vraag.
Tijd over?

Laatste vraag gaat over laatste alinea.

Slide 20 - Tekstslide

A = not correct
'... head to Trafalgar square or check any bus stop information board'. Read the whole sentence.

B = correct
'Night buses stop on request only' = 'do not stop automatically'.

C = not correct
'London's buses run throughout the night', the text says nothing about the underground.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Now practice!

MBO Engels B1 2022-2023
Finish 12 questions

Slide 22 - Tekstslide

Je kunt via internet oefenen met oude examens. Kies voor MBO Engels B1 2022-2023 voorbeeldexaemen en maak 12 vragen uit het onderdeel 'lezen'. Geef jezelf er maximaal 30 minuten tijd voor (op het examen heb je namelijk 90 minuten tijd voor 40 vragen).
LINK
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/mbo/?menu=3_2