B3 Het hart

B3 het hart 
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

B3 het hart 

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
- Je kunt de delen van het hart benoemen in een afbeelding.
- Je kunt beschrijven hoe het hart en bloed door het lichaam pompt. 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Herhaling: wat is de functie van witte bloedcellen.

Slide 4 - Open vraag

Herhaling: wat is de naam van de grootste slagader.

Slide 5 - Open vraag

herhaling: beschrijf de kleine bloedsomloop

Slide 6 - Open vraag

Hart
Het hart pompt bloed door de bloedvaten. Een hart bestaat uit twee helften. Elk helft bestaat uit twee delen.

Het hart ligt in de borstholte en is zo groot als een vuist. 

Slide 7 - Tekstslide

Kransslagaders
Kransslagaders:
  • Elke spier heeft zuurstof en voedingsstoffen nodig
  • De hartspier ontvangt deze via de kransslagaders
  • Ontspringen uit de aorta

Kransaders:
  • Via de kransaders wordt het
    bloed teruggevoerd naar de rechterboezem.  

Slide 8 - Tekstslide

boezems en kamers
Elke harthelft bestaat uit een boezem en een kamer. De boezems zitten als een soort zakjes op de kamers. De kamers pompen het bloed in de bloedsomloop

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

de delen van de kleine bloedsomloop 
De rechterkamer pompt bloed in de longslagader. In de longen wordt zuurstof opgenomen in het bloed. Door de longaders stroomt het bloed terug naar het hart. het komt dan in de linkerboezem.

Slide 11 - Tekstslide

Kleine bloedsomloop
longen
longslagaders
longaders
linkerboezem
rechterkamer

Slide 12 - Sleepvraag

Kleine bloedsomloop
linker
boezem
linker
longader
linker
long
slagader
haarvaten
rechter
long
rechter
kamer

Slide 13 - Sleepvraag

Delen van de grote bloedsomloop
Van de linkerboezem stroomt het bloed in de linkerkamer. De linkerkamer pompt het bloed in de aorta.
Door de aorta gaat het bloed naar de rest van het lichaam. Door de holle aders stroomt het bloed weer terug naar de rechterboezem. 

Slide 14 - Tekstslide

Grote bloedsomloop:

onderste
holle
ader
linker
boezem
linker
kamer
rechter
boezem
bovenste
holle
ader
slagader
aorta

haarvaten Hoofd
haarvaten benen

long
slagader
long
ader
rechter
kamer

Slide 15 - Sleepvraag

Kleppen
Tussen de boezems en de kamers zitten hartkleppen. Als de hartkleppen dichtgaan, kan het bloed niet terugstromen in de boezems. 

Slide 16 - Tekstslide

Halvemaanvormige kleppen
In de aorta en in de longader zitten ook kleppen. Deze kleppen lijken op een halve maan. Daarom heten ze halvemaanvormige kleppen, door deze kleppen kan het bloed niet terugstromen. 

Slide 17 - Tekstslide

Wat is de functie van
de hartkleppen?
A
Ze verhinderen dat het bloed uit de boezems naar de aders stroomt
B
Ze verhinderen dat het bloed uit de boezems naar de kamers stroomt
C
Ze verhinderen dat het bloed uit de kamers naar de boezems stroomt
D
Ze verhinderen dat het bloed uit de kamers naar de slagaders stroomt

Slide 18 - Quizvraag

De rechter kamer en de linkerkamer....
A
bevatten niet evenveel bloed
B
zijn niet even groot
C
zijn even groot
D
zijn even gespierd

Slide 19 - Quizvraag

Het hart heeft .........?
A
3 kamers en 3 boezems
B
4 kamers
C
2 boezems en 2 kamers
D
4 boezems

Slide 20 - Quizvraag

Gaan aderen van het hart af of naar het hart toe?
A
Van het hart af
B
Naar het hart toe

Slide 21 - Quizvraag

Waarom is de linker kamer veel gespierder dan de rechter kamer?
A
Omdat de kleine bloedsomloop meer kracht nodig heeft dan de grote
B
Omdat de grote bloedsomloop meer kracht nodig heeft dan de kleine
C
Om de kranslagader van bloed te voorzien
D
Omdat je hartpunt wel naar links moet wijzen

Slide 22 - Quizvraag

Waar begint de kleine bloedsomloop?
A
In de longen
B
In de longslagader
C
In de rechter hartkamer
D
In de linker hartboezem

Slide 23 - Quizvraag

Wat is de linker-kamer?
A
2
B
4
C
5
D
6

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

exit ticket: wat is de functie van de hartkleppen?

Slide 27 - Open vraag

exit ticket: wat is de stroomrichting van de grote bloedsomloop.

Slide 28 - Open vraag

klaar
Had je nog veel fouten: bekijk het volgende filmpje
Anders ga aan de slag met de opdrachten.
Wil je meer / opstromen maak dan ook de + opdrachten.

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video