herhalen stromingen

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen

Slide 1 - Tekstslide

Deze les 
- Korte herhaling Links en Rechts aan de hand van uitspraken 

-Politieke stromingen behandelenSlide 2 - Tekstslide

Indeling van politieke partijen

Links of rechts 

(hierbij wordt gekeken naar de rol van de overheid)


Politieke stroming                    

(hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste waarde)

Slide 3 - Tekstslide

Schrijf op je A4 op elke kant met grote letters Links & Rechts

Slide 4 - Tekstslide

Uitspraak 1: links of rechts?
De belastingen in Nederland zijn veel te hoog.

Slide 5 - Tekstslide

Uitspraak 2
De overheid moet opkomen voor mensen met een laag inkomen.

Slide 6 - Tekstslide

Uitspraak 3
De overheid moet zorgen voor veiligheid in het land, en zich verder niet te veel met de burgers bemoeien.

Slide 7 - Tekstslide

Uitspraak 4

Het regelen van hoe lang werknemers moeten werken is geen overheidstaak.

Slide 8 - Tekstslide

Uitspraak 5
Grote verschillen in rijkdom zijn oneerlijk.

Slide 9 - Tekstslide

Uitspraak 6
De overheid moet opkomen voor mensen met een laag inkomen.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Indeling van politieke partijen

Links of rechts 

(hierbij wordt gekeken naar de rol van de overheid)


Politieke stroming                    

(hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste waarde)

Slide 12 - Tekstslide

Wat zijn politieke stromingen?

Verzameling ideeën over wat belangrijk is in de maatschappij en hoe mensen het beste met elkaar kunnen samenleven.


Slide 13 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
- Klas verdelen in groepjes van 4/5
-elk groepje krijgt een politieke stroming toegewezen
- schrijf op je blaadje de belangrijkste informatie over de stroming op. 
- 1 iemand legt aan de andere groepen zijn of haar stroming uit.
- Klassikaal invullen in LessonUp.

Slide 14 - Tekstslide

Liberalisme
Wat zijn de belangrijkste waarden?
Is de stroming vooral links of rechts?
Wat moet de rol van de overheid zijn ?
Welke politieke partijen horen bij de stroming?

Slide 15 - Tekstslide

sociaal democraten
belangrijkste waarden: 
1: Gelijkheid en Solidariteit 

Wat is de rol van de overheid in de sameleving:
vooral links
 Welke partijen: Groen Links Pvda Sp

Slide 16 - Tekstslide

Christen-democraten
Uitgangspunt en belangrijkste waarden:  christelijk geloof, bijbel staat centraal. Naastenliefde, 

Beperkte rol van de overheid, organisaties 

CDA, Christen Unie

Slide 17 - Tekstslide

Politieke stromingen


Indeling van politieke partijen volgens een waarde: vrijheid, gelijkheid of geloof

Slide 18 - Tekstslide

Liberalisme
 • Belangrijkste waarde : Vrijheid !!

 • je leven zelf inrichten zoals jij wil --> Persoonlijke vrijheid

 • Weinig regels voor de economie--> economische vrijheid

 • Passieve rol van de overheid: zo min mogelijk bemoeien met de mensen

Slide 19 - Tekstslide

Sociaal-democratie


  gelijkwaardigheid en solidariteit zijn belangrijke waarden.

  • Actieve rol van de overheid: mensen helpen die niet voor zichzelf kunnen zorgen


  • Meer gelijkheid tussen mensen
  •  (ook in lonen)


  Slide 20 - Tekstslide

  Christen-democratie

  • Katholiek/protestant


  • Bijbel als uitgangspunt   • Naastenliefde


   * overheid alleen optreden het nodig is

   Slide 21 - Tekstslide

   Politieke stromingen
   Liberalisme
   Confessionalisme
   Socialisme
   • Weinig regels en wetten
   • Vrijheid voor de burger

   • Eerlijk verdelen grondstoffen
   • Economische gelijkheid

   • Geloof is het belangrijkst
   • Tegen ideeën van de verlichting

   Slide 22 - Tekstslide

   Maken paragraafin je werkboek.

   Slide 23 - Tekstslide