1.1. Wat doe jij om anderen te helpen?

1 / 27
volgende
Slide 1: Video
Maatschappij & WelzijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

pg 8, 1. Reflecteer
 • Wat heb jij al gedaan om een ander te helpen?
 • Welk gevoel ervaar je wanneer je iemand zomaar helpt?
 • Heb jij je al vrijwillig ingezet? Zo ja, wat heb je toen gedaan?
 • Wat is je mening over anderen 'gratis' helpen, een vriendendienst doen?

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Je helpt je buurmeisje met haar wiskundetaak.
A
vriendendienst
B
vrijwilligerswerk

Slide 4 - Quizvraag

Je helpt mee met de papierslag van de jeugdbeweging.
A
vriendendienst
B
vrijwilligerswerk

Slide 5 - Quizvraag

Je helpt je oma met de afwas.
A
vriendendienst
B
vrijwilligerswerk

Slide 6 - Quizvraag

Je helpt je oude buurman met het snoeien van de struiken.
A
vriendendienst
B
vrijwilligerswerk

Slide 7 - Quizvraag

Je helpt met de wafelverkoop ten voordele van de zwemclub.
A
vriendendienst
B
vrijwilligerswerk

Slide 8 - Quizvraag

Je helpt met de inzameling van oud elektro in je gemeente ten voordele van Rode Neuzen dag.
A
vriendendienst
B
vrijwilligerswerk

Slide 9 - Quizvraag

pg 9, B verschil 
vriendendienst & vrijwilligerswerk

 • Vriendendienst = mensen uit je omgeving helpen
 • bv huishouden, gras afrijden, ...
 • Vrijwilligerswerk = organisaties die zich belangeloos inzetten voor anderen -> helpen 
 • bv papierslag jeugdbeweging, koekjesverkoop kankerfonds, ...

Slide 10 - Tekstslide

Welke vriendendienst zou je willen doen? Waarom?

Slide 11 - Open vraag

Welke vriendendienst zou je NIET willen doen? Waarom?

Slide 12 - Open vraag

Ken je iemand die vrijwilligerswerk doet? 
Noteer wat deze persoon doet.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

pg 9, 3. Zoek op :
A. Beantwoord de vragen.

 • Wanneer ben je een vrijwilliger?
 • inzetten voor een organisatie zonder winstoogmerk
 • voorwaarde = geen geld verdienen & niemand verplicht je om dit te doen.

Slide 15 - Tekstslide

Vanaf welke leeftijd mag je vrijwilligerswerk uitvoeren?

 • Vanaf 15j
 • !! 1ste & 2de jaar sec ond = afgewerkt !!
 • anders vanaf 16j

Slide 16 - Tekstslide

pg 10, B : Voordeel van vrijwilligerswerk
 1. waardering krijgen & zelfvertrouwen groeit
 2. nieuwe mensen leren kennen
 3. plezant
 4. kans anderen helpen
 5. goed gevoel
 6. je netwerk versterkt
 7. ontwikkelt talenten & werkervaring
 8. nieuwe dingen bijleren

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

pg 11, 4. Kijk
A. Beantwoord de vragen.
 • Wat is het doel van deze vereniging?
 • Mensen en kdn uit alle soc. klassen aan het bewegen brengen.
 • Hoeveel mensen vrijwilligen in de sportclub?
 • 40 vast - daarnaast helpen nog anderen bij activiteiten.


Slide 20 - Tekstslide

pg 11, 4. Kijk
 • Wat vindt Betty belangrijk? 
 • Veel allochtone jeugd aangesloten : allochtone trainers betrekken is belangrijk.
 • Wat vinden Mohamed & Karin fijn aan vrijwilligerswerk? 
 • Voldoening uit werken met jongeren - fijn werken in teamverband - nieuwe mensen leren kennen. 

Slide 21 - Tekstslide

pg 11, 4. Kijk
A. Wat vind jij van vrijwilligerswerk bij een sportclub? 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

pg 11, 5. Kijk
Verklaar de titel :
 • Helpen helpt. In alle richtingen.
 • Helpen is niet alleen anderen een goed gevoel geven = wederzijdse uitwisseling - je krijgt het warme gevoel ook terug.

Slide 24 - Tekstslide

pg 13, 7. Reflecteer
A. Welk is volgens jou het belangrijkste voordeel van vrijwilligerswerk (zie 3B, pg 10) & waarom?

B. Welke afbeelding sluit het meest aan bij je gevoel en waarom? Is je kijk op anderen helpen veranderd?

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

pg 12, Zoek op & communiceer.
OPDRACHT
https://vrijwilligerswerk.be/
2 vacatures in de buurt van Tienen.
1 mail via uploadzone.
Deadline : 21/02/2022, 20u 

Slide 27 - Tekstslide