Spanyol A5-6

1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
SpanishSpecial Education

In deze les zitten 49 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Link

Deze slide heeft geen instructies

El artículo determinado - A határozott névelő

Slide 5 - Tekstslide

Masculino, singular - hímnem, egyes szám
el libro blanco - a fehér könyv
el libro grande - a nagy könyv
el libro azul - a kék könyv

Femenino, singular - nőnem, egyesszám
la casa blanca - a fehér ház
la casa grande - a nagy ház
la casa azul - a kék ház

Masculino, plural - hímnem, többesszám
los libros blancos - a fehér könyvek
los libros grandes - a nagy könyvek
los libros azules - a kék könyvek

Femenino, plural - nőnem, többesszám
las casas blancas - a fehér házak
las casas grandes - a nagy házak
las casas azules - a kék házak
Ejercicio
¿El o la?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

el
el
el
el
el
la
la
la
la
la

Slide 7 - Sleepvraag

Alapból a főnevek, melyek -o-ra végződnek, el a névelőjük, melyek pedig-a-ra végződnek, azoknak la a névelője.
Pl.:  el problema, el día, la mano
El artículo indeterminado - A határozatlan névelő

Slide 8 - Tekstslide

un chico - egy fiú
un abrigo - egy kabát

una chica - egy lány
una casa - egy ház
Ejercicio
¿Un o una?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

un
un
un
un
un
una
una
una
una
una

Slide 10 - Sleepvraag

A határozatlan névelő (egy)

az -> egy
el -> un
la -> una
Estar
(Lenni)
yo estoy
estás
él/ella/ usted está
nosotros/as estamos
vosotros/as estáis
ellos/ellas/ustedes están

Slide 11 - Tekstslide

Én vagyok
Te vagy
...
- elhelyezkedés
- fizikai/érzelmi állapot kifejezésére, pl.:


- Beteg vagyok. Estoy enfermo/a.
- Itthon vagyok. Estoy en casa.
- Gyömrőn vagyok. Estoy en Gyömrő.

Estar használata

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hay
(Van)
Van valamennyi/nincs semennyi (Az angol there is/are spanyol megfelelője.), pl.:

- A padlón van egy szőnyeg. En el suelo hay una alfombra.

- 3 tányér van az asztalon. Hay tres platos en la mesa.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ejercicio
Completa el texto con las palabras del cuadro.
(Egészítsd ki a táblázatot a szavakkal!) 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

antiguos
oscuras
grande
rojas
extraño
negra
alto

Slide 15 - Sleepvraag

antiguo/a - régi
oscuro/a - sötét
grande - nagy
rojo/a - vörös
extraño/a - furcsa
alto/a - magas
negro/a - fekete
Ejercicio
Elige hay o estar
(Válassz: estar/hay!)

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

En mi habitación ___ mucha luz.
A szobámban sok fény van.

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

El baño ___ entre el dormitorio y la cocina. A fürdőszoba a hálószoba és a konyha között van.

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

En la clase ____ un alumno italiano.
Az osztályban egy olasz tanuló van.

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

La ventana ___ a la izquierda de la puerta. Az ablak az ajtótól balra van.

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Entre la estantería y la puerta ___ una planta verde y enorme. A könyvespolcok és az ajtó között egy zöld és óriási növény van.

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

En la pared ___ un cuadro. A falon egy festmény van.

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Encima de la mesa ___ muchos papeles, libros y bolígrafos. Az asztalon sok papír, könyv és tollak vannak.

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Debajo de la mesa ___ la papelera.
Az asztal alatt van a szemetes.

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ejercicio
Conjuga el verbo que está entre paréntesis. (Ragozd el az igét, ami a zárójelben található!)

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nosotros (borrar) ______ la pizarra todos los días. A táblát mindennap töröljük.

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ustedes (hablar) _____ cinco lenguas.
Önök öt nyelven beszélnek.

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Yo (ver) ____ la televisión cuando tengo tiempo libre. Nézem a tv-t, amikor szabadidőm van.

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Emma (bailar) ____ y (beber) ______ cerveza hoy por la noche. Emma ma este táncol és sört iszik.

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

¿(comprender, vosotras) ______ los verbos en español? Megértitek spanyolul az igéket?

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Los adverbios de lugar
A helyhatározók

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Felső sor:
Michifú está delante de la pecera. - Michifú az akvárium előtt van.
Michifú está detrás de la pecera. Michifú az akvárium mögött van.
Michifú está encima de la pecera. - Michifú az akváriumon van.

Alsó sor:
Michifú está debajo de la pecera. - Michifú az akvárium alatt van.
Michifú está cerca de la pecera. - Michifú az akváriumhoz közel van.
Michifú está lejos de la pecera. - Michifú az akváriumtól távol van.

Slide 33 - Tekstslide

Michifú está dentro de la pecera. - Michifú az akváriumban van.
Michifú está fuera de la pecera. - Michifú az akváriumon kívül van. 
Michifú está al lado de la pecera. - Michifú az akvárium mellett van.
Michifú esté entre la pecera y el reloj. - Michifú az akvárium és az óra között van.
Michifú está a la izquierda de la pecera. - Michifú az akváriumtól balra van.
Michifú está a la derecha de la pecera. -  Michifú az akváriumtól jobbra van.
Ejercicio

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

El pájaro está lejos de la jaula.
A madár távol van a ketrectől.

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

¿Dónde está el pájaro? Hol van a madár?

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

¿Dónde está el pájaro? Hol van a madár?

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

¿Dónde está el pájaro? Hol van a madár?

Slide 38 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

¿Dónde está el pájaro? Hol van a madár?

Slide 39 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

¿Dónde está el pájaro? Hol van a madár?

Slide 40 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

¿Dónde está el pájaro? Hol van a madár?

Slide 41 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

¿Dónde está el pájaro? Hol van a madár?

Slide 42 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

¿Dónde está el pájaro? Hol van a madár?

Slide 43 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

¿Dónde está el pájaro? Hol van a madár?

Slide 44 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

¿Dónde está el pájaro? Hol van a madár?

Slide 45 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

¿Dónde está el pájaro? Hol van a madár?

Slide 46 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 48 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 49 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies