AG2A paragraaf 1.1

Welkom
Wat gaan we doen vandaag:
-Demo's 
-Theorie
-Quiz1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welkom
Wat gaan we doen vandaag:
-Demo's 
-Theorie
-QuizSlide 1 - Tekstslide

Demo's
Demo 1: Zwevende paperclip (2 minuten)
Demo 2: Inductiespanning (5 minuten)
Demo 3: Veldlijnen visualiseren (5 minuten)


Slide 2 - Tekstslide

Demo 1
 Zwevende paperclip:
De paperclip wil vallen (zwaartekracht), maar wordt aangetrokken door de magneet.

Slide 3 - Tekstslide

Demo 2

Inductiespanning:
De opstelling bestaat uit een spoel 
(een spiraal van geïsoleerd koperdraad), 
een magneet en een spanningsmeter.


Wat gebeurd er als ik de magneet er
andersom in doe?

Slide 4 - Tekstslide

Demo 2

Inductiespanning:
Door de magneet in en uit de spoel te brengen, wekken we een spanning op die steeds wisselt (zie de grafiek). Dit noemen we wisselspanning. Het opwekken van deze wisselspanning noemen we inductie. Wisselspanning die is opgewekt door inductie, noemen we inductiespanning.

Slide 5 - Tekstslide

Demo 2

Inductiespanning:
-Wisselspanning: Spanning die voortdurend in een golfpatroon van plus naar min wisselt.

-Inductie: Het opwekken van een wisselspanning aan de uiteinden van een spoel met behulp van een veranderend magneetveld.

-Inductiespanning: Wisselspanning die met behulp van een veranderend magneetveld is opgewekt.

Slide 6 - Tekstslide

Demo 2
De dynamo van een fiets
werkt met dit principe. Als
je fietst, draait de magneet
rond. Hierdoor verander het 
veld en wordt er een inductie-
spanning opgewekt.

Slide 7 - Tekstslide

Demo 3

Veldlijnen visualiseren:
Zoals te zien was bij Demo 1 is er een bepaald gebeid, ook wel een veld, waarin de magneet een kracht uitoefent. Dit noemen we het magneetveld.

Slide 8 - Tekstslide

Demo 3
Veldlijnen visualiseren:
Om een magneet veld visueel
te maken gebruiken we vaak
veldlijnen (zie afbeelding). Deze
veldlijnen gaan van de N-kant 
naar de Z-kant. Belangrijk is dat 
de pijl niet aan het einde, maar het midden staat.

Slide 9 - Tekstslide

Demo 3
Veldlijnen visualiseren:
-Magneetveld: Gebied waarin een magneet krachten uitoefent.

-Veldlijnen: Lijnen die de richting van een magneetveld aangeven.

Slide 10 - Tekstslide

Quiz
We gaan een korte quiz doen, hiermee kunnen jullie controleren of je de stof al goed beheerst.

Voor deze quiz hebben jullie GEEN iPad of telefoon nodig.

Slide 11 - Tekstslide

Quiz
Vraag 1: Welke veldlijn is correct getekend?

A) Veldlijn A
B) Veldlijn B
C) Veldlijn C
D) Veldlijn D


Slide 12 - Tekstslide

Quiz
Vraag 2: Waarom ging de wijzer bij demo 2 terug naar de 0 als de magneet er stil inzat? 

Schrijf het antwoord voor jezelf op.

Slide 13 - Tekstslide

Quiz
Vraag 3: Welk begrip sluit het beste aan bij de vorige vraag?

A) Wisselspanning
B) Inductie
C) Inductiespanning
D) Veldlijnen

Slide 14 - Tekstslide

Wat nu?
Huiswerk voor volgende les:
-Maak opgaven 1 t/m 8 van paragraaf 1.1
Online boekcode: 067231

Slide 15 - Tekstslide