3TL Regelmatige werkwoorden les 2 Passé composé

Regelmatige werkwoorden (les verbes réguliers)

Les 2

Le passé composé (vtt)
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Regelmatige werkwoorden (les verbes réguliers)

Les 2

Le passé composé (vtt)

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Geef zelf een voorbeeld in het Nederlands van le passé composé.

Slide 4 - Open vraag

Le passé composé
In deze les gaan we de passé composé herhalen.
We doen dat met de regelmatige werkwoorden die eindigen op
 -ER
-IR
-RE

Slide 5 - Tekstslide

Twee delen
Om de passé composé te maken, heb je twee delen nodig:

Ik heb gewerkt
Jij hebt gekozen                                                              Het blauwe werkwoord is het
Wij hebben gewacht                                                      hulpwerkwoord

Hij is gevallen                                                                     Het rode werkwoord is het 
Zij zijn gebleven                                                                voltooid deelwoord
Jullie zijn vertrokken

Slide 6 - Tekstslide

Welke hulpwerkwoorden zijn er?

Slide 7 - Open vraag

Maak het rijtje van être.

Slide 8 - Open vraag

Voltooid deelwoord
Het voltooid deelwoord maak je als volgt:

donner (geven)          - er     + é    = donné (gegeven)

choisir (kiezen)          - ir      + i      = fini (gekozen)

attendre (wachten) - re     + u     = attendu (gewacht)

Slide 9 - Tekstslide

Twee delen (met avoir)
De twee delen vertaal je dan zo:

Ik heb gewerkt                                      J' ai travaillé
Jij hebt gekozen                                  Tu as choisi
Wij hebben gewacht                          Nous avons attendu

Let op: je moet de rijtjes van de hulpwerkwoorden dus ook kennen!

Slide 10 - Tekstslide

Vertaal:
Wij hebben gegeten (manger)

Slide 11 - Open vraag

Vertaal:
Jij hebt gekozen (choisir)

Slide 12 - Open vraag

Twee delen (met être)
Bij de vorige uitleg zag je alleen het hulpwerkwoord avoir, nu gaan we verder met het hulpwerkwoord être

Je hebt nog steeds twee delen nodig, namelijk het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord. 

Maar als être je hulpwerkwoord is, komt er een uitgang achter het voltooid deelwoord.

Slide 13 - Tekstslide

Hulpwerkwoord = être
Onderwerp = vrouwelijk + e
Onderwerp = meervoud + s


Ik ben vertrokken           = je suis parti (e)
Jij bent vertrokken         = tu es parti (e)
Hij is vertrokken              = il est parti                                            Je zet de e of s tussen 
Zij is vertrokken               = elle est partie                                     haakjes als je niet
Wij zijn vertrokken          = nous sommes parti (e) s               weet of het onderwerp
Jullie zijn vertrokken      = vous êtes parti (e) s                          mannelijk of vrouwelijk
U bent vertrokken           = vous êtes parti (e)                            is.
Zij (m) zijn vertrokken     = ils sont partis
Zij (v) zijn vertrokken       = elles sont parties

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Avoir of être?
Hoe weet je nu wanneer je avoir of être moet gebruiken? 
We hebben een rijtje          gemaakt van de werkwoorden die met être vervoegd worden.
Maar de Fransen hebben iets slims bedacht, namelijk het huis van être: alle werkwoorden die je in een huis kunt plaatsen worden met être vervoegd. Soms noemen ze dit ook wel de bewegingswerkwoorden.
Daarnaast worden wederkerende werkwoorden (die met se (se laver, se tromper, se raser) ervoor) ook met être vervoegd.
aller = gaan
venir = komen
arriver = aankomen
partir = vertrekken
entrer = binnenkomen
sortir = uitgaan
monter = naar boven gaan
descendre = naar beneden gaan
rester = blijven
tomber = vallen
naître = geboren worden
mourir = sterven
rentrer = thuiskomen
retourner = terugkeren
revenir = terugkomen
devenir = worden

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Tekstslide

Dus: Uit welke twee elementen bestaat de passé composé in het Frans?
Sleep die twee elementen naar het juiste vakje
Vorm van het hulpwerkwoord être
Vorm van het hulpwerkwoord avoir
Heel werkwoord
Voltooid deelwoord

Slide 19 - Sleepvraag

Maak hier het rijtje van aller alleen in het Frans

Je begint met ----->>je suis allé (e)

Slide 20 - Open vraag

Wat is het hulpwerkwoord van
ALLER?
A
être
B
avoir

Slide 21 - Quizvraag

Wat is het hulpwerkwoord van
PARLER?
A
être
B
avoir

Slide 22 - Quizvraag

Welke uitgang komt achter
JE SUIS PARTI ... ?
A
e
B
(e)
C
s
D
es

Slide 23 - Quizvraag

Welke uitgang komt achter
NOUS SOMMES RESTÉ...?
A
es
B
s
C
niks
D
(e)s

Slide 24 - Quizvraag

Welke uitgang komt achter
VOUS ÊTES PASSÉ...?
A
(e)(s)
B
es
C
(e)s
D
s

Slide 25 - Quizvraag

Welke uitgang komt achter
IL EST TOMBÉ ... ?
A
e
B
s
C
niks
D
(e) s

Slide 26 - Quizvraag

Welke uitgang komt achter
TU ES VENU ... ?
A
e
B
(e)
C
s
D
es

Slide 27 - Quizvraag

Welke uitgang komt achter
ILS SONT VENU ... ?
A
(e) (s)
B
s
C
es
D
(e) s

Slide 28 - Quizvraag

Opdracht
Maak een overzichtelijke samenvatting van wat je in deze en vorige les hebt geleerd, dus van de présentimparfait en passé composé. Je kunt daarvoor gewoon je vorige samenvatting gebruiken
Gebruik de werkwoorden arriver, finir en vendre. 
Maak er een foto van en upload de foto op de volgende pagina. 

Slide 29 - Tekstslide

Welke uitgang komt achter
ELLES SONT DESCENDU...?
A
(e)s
B
es
C
(e)
D
niks

Slide 30 - Quizvraag

Upload je foto!

Slide 31 - Open vraag

Extra oefenen
Als je nog wat extra wil oefenen, kan dat via de website op de volgende pagina.
1. zorg dat de taal in het Nederlands staat (vlaggetje linksboven)
2. tijden: présent + imparfait + passé composé aanvinken
3. 'regelmatige': aimer, arriver, attendre, avertir, descendre
4. bevestig

OEFENEN MAAR!

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Link