4.3 rekenen aan reacties v3c

lessonup.app
Pak je boek, schrift en rekenmachine
log in met je mobiel
Gebruik je eigen naam!
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

lessonup.app
Pak je boek, schrift en rekenmachine
log in met je mobiel
Gebruik je eigen naam!

Slide 1 - Tekstslide

Planning
 • Introductie
 • Verhoudingen
 • Rekenen aan reacties
 • Afsluiting

LD 8. Ik kan met de massaverhouding rekenen aan chemische reacties.

Slide 2 - Tekstslide

Je kunt:
 • Uitleggen wat bedoeld wordt met de regel dat ‘stoffen in een vaste massaverhouding met elkaar reageren’.
 • Zelf, door gebruik te maken van atoommassa’s en een kloppende reactievergelijking, de massaverhouding waarin stoffen met elkaar reageren of reactieproducten ontstaan, berekenen.
 • Met behulp van het bovenstaande en de ‘wet van behoud van massa’ berekeningen aan reacties uitvoeren waarbij je bijvoorbeeld de massa(‘s) van de beginstof(fen) of reactieproduct(en) berekent.

Planning
 • Introductie
 • Verhoudingen
 • Rekenen aan reacties
 • Afsluiting

LD 8. Ik kan met de massaverhouding rekenen aan chemische reacties.

Slide 3 - Tekstslide

4.3 Rekenen aan reacties

Slide 4 - Tekstslide

aantal: 40

Slide 5 - Tekstslide

aantal: 40
Hoeveel poedersuiker is nodig voor 60 koekjes?

Slide 6 - Tekstslide

Verhouding
 • Voor 40 koekjes is 100 g poedersuiker nodig.

 • Voor 60 koekjes is
 • 100 * 1,5 = 150 g poedersuiker nodig

 • Roomboter voor 60 koekjes: 
 • 175 g * 1,5 = 262,5 g roomboter nodig


 • Hoeveel koekjes je ook maakt, de verhoudingen tussen de ingrediënten moeten gelijk blijven!
4060=1,5

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Bakpoeder

dinatriumdifosfaat (s) + natriumwaterstofcarbonaat (s) 
--> koolstofdioxide (g) + water (g) + natriumfosfaat (s)

Slide 9 - Tekstslide

Massaverhouding bij chemische reactie
 • Massaverhouding van de reactie van bakpoeder:
 • 25 g dinatriumdifosfaat reageert met 21 g natriumwaterstofcarbonaat.

 • Stel je hebt 2,5 g dinatriumdifosfaat. Hoeveel g natriumwaterstofcarbonaat heb je dan nodig? 

 • Rekenen met verhoudingen, hoe doe je dat?
 • Met verhoudingstabel 

Slide 10 - Tekstslide

Willen jullie zelf oefenen of klassikaal?

Slide 11 - Tekstslide

natriumwaterstofcarbonaat
natriumwaterstofcarbonaat

Slide 12 - Tekstslide

natriumwaterstofcarbonaat
natriumwaterstofcarbonaat

Slide 13 - Tekstslide

natriumwaterstofcarbonaat
natriumwaterstofcarbonaat

Slide 14 - Tekstslide

natriumwaterstofcarbonaat
natriumwaterstofcarbonaat

Slide 15 - Tekstslide

natriumwaterstofcarbonaat
natriumwaterstofcarbonaat

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide


Hoeveel natriumwaterstofcarbonaat is nodig als je 4 g dinatriumdifosfaat hebt?

3,36 g natriumwaterstofcarbonaat

Slide 19 - Tekstslide

Nog 2 manieren om te rekenen
dinatriumdifosfaat + natriumwaterstofcarbonaat -->
              25 g                                   21 g
                4 g

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Massaverhouding van de reactie van bakpoeder:
25 g dinatriumdifosfaat reageert met 21 g natriumwaterstofcarbonaat. Hierbij ontstaat 11 g koolstofdioxide.
Hoeveel g koolstofdioxide ontstaat als je 4 g dinatriumdifosfaat hebt en genoeg natriumwaterstofcarbonaat?

Slide 22 - Open vraag

Maar, hoe kom je aan de massaverhouding?

Slide 23 - Tekstslide

Hoe kom je aan de massaverhouding?
Met:
 • de kloppende reactievergelijking
 • de molecuulmassa's
 • en de wet van behoud van massa

Slide 24 - Tekstslide

Massaverhouding
 • Massaverhouding koper en zwavel:
 • Koper (s) + zwavel (s) --> kopersulfide (s)
 • Cu (s) + S (s) --> CuS (s) 
 • 1 atoom koper reageert met 1 atoom zwavel
 • de massa van 1 atoom koper = 63,55 u
 • de massa van 1 atoom zwavel = 32,06 u
 • Koper en zwavel reageren in de massaverhouding  63,55 : 32,06 

Slide 25 - Tekstslide

Massaverhouding 
 • Massaverhouding koper en zwavel:
 • Koper en zwavel reageren in de massaverhouding  63,55 : 32,06 

koper
zwavel
kopersulfide
coëfficiënten in RV
1
1
1
massa in u
63,55
32,06

Slide 26 - Tekstslide

Massaverhouding
 • Massaverhouding koper en zwavel:
 • Koper en zwavel reageren in de massaverhouding  63,55 : 32,06 

koper
zwavel
kopersulfide
coëfficiënten in RV
1
1
1
massa in u
63,55
32,06
95,61

Slide 27 - Tekstslide

Massaverhouding
 • Massaverhouding koper en zwavel:
 • Koper en zwavel reageren in de massaverhouding  63,55 : 32,06 

koper
zwavel
kopersulfide
coëfficiënten in RV
1
1
1
massa in u
63,55
32,06
95,61
massa in g
63,55
32,06
95,61
63,55 u is niet gelijk aan 63,55 g, maar we hebben het hier over verhoudingen!

Slide 28 - Tekstslide

Nog een voorbeeld
 • Magnesium en zuurstof vormt magnesiumoxide:
 • 2 Mg (s)  +   O2 (g)  -->  2 MgO (s)
 • massa 2 Mg = 2 * 24,31 u = 48,62 u
 • massa 1 O2 = 2 * 16,00 = 32,00 u
 • de massaverhouding tussen magnesium en zuurstof = 48,62 : 32,00
 • de massaverhouding tussen magnesium en zuurstof = 3,04 : 2,0

Slide 29 - Tekstslide


Slide 30 - Open vraag

Antwoord


4 kalium atomen reageren met 2 zuurstofatomen
4 kalium = 4 * 39,10 = 156,40 u
2 zuurstof = 2 * 16,00 = 32,00 u


Verhouding van de reactie tussen kalium en zuurstof is 156,40 : 32:00

Slide 31 - Tekstslide


Slide 32 - Open vraag

Verhouding van de reactie tussen kalium en zuurstof is 156,40 : 32:00massaverhouding (u)
156,4
1
32,00
massa (g)
200
?

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

Afsluiting
Veel succes met alle thuis lessen en met de TRAP!

Slide 35 - Tekstslide