De grote Economie & Organisatie quiz 2A

De grote 
Economie & Organisatie 
quiz
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De grote 
Economie & Organisatie 
quiz

Slide 1 - Tekstslide

Wat waren de titels van de drie thema's die we het afgelopen jaar hebben gezien?

Slide 2 - Open vraag

Thema 1
De consument in de samenleving

Slide 3 - Tekstslide

"Vooral in Oekraïne zal minder geoogst
worden door de oorlog. Maar ook in Australië, Marokko en India valt de oogst lager uit."
Heeft dit betrekking op de vraag of aanbod?
A
Vraag
B
Aanbod

Slide 4 - Quizvraag

Hoe hoger de prijs, hoe
(meerdere antwoorden mogelijk)
A
lager de vraag
B
hoger de vraag
C
lager het aanbod
D
groter het aanbod

Slide 5 - Quizvraag


A
Stijging van het aanbod
B
Stijging van de vraag
C
Daling van het aanbod
D
Daling van de vraag

Slide 6 - Quizvraag

Wanneer ontstaat de evenwichtsprijs?
A
Als het hele aanbod verkocht kan worden
B
Als aan alle vraag voldaan wordt
C
Als er meer vraag is dan dat er aanbod is
D
Als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn

Slide 7 - Quizvraag

Kost of opbrengst?
Na een voetbalmatch
verkoopt Pascal 50 fanta's.
A
Kost
B
Opbrengst

Slide 8 - Quizvraag

Hoe bereken je de omzet van een onderneming?
A
winst * afzet
B
afzet * verkoopprijs
C
afzet * aankoopprijs
D
afzet - verkoopprijs

Slide 9 - Quizvraag

Waarom kiezen voor
binnenlandse producten?

Slide 10 - Woordweb

Welke macrotrend herken je in de afbeeldingen?
A
Versnelde technologische vooruitgang en digitalisering
B
Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
C
Toenemende diversiteit
D
Aandacht voor ecologie en duurzaamheid

Slide 11 - Quizvraag

Welke macrotrend herken je in de afbeeldingen?
A
Versnelde technologische vooruitgang en digitalisering
B
Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
C
Toenemende diversiteit
D
Aandacht voor ecologie en duurzaamheid

Slide 12 - Quizvraag

Thema 2
De onderneming in de samenleving

Slide 13 - Tekstslide

Wat is de juiste volgorde van de bedrijfskolom?
A
Uitgeverij, drukkerij, papierfabriek, houtzagerij, bosbouw
B
Bosbouw, houtzagerij, drukkerij, papierfabriek, uitgeverij
C
Bosbouw, houtzagerij, papierfabriek, drukkerij, Uitgeverij
D
Papierfabriek, bosbouw, houtzagerij, drukkerij, uitgeverij

Slide 14 - Quizvraag

Het transportbedrijf dat in opdracht van de boer de melk naar de melkfabriek vervoert behoort tot de bedrijfskolom.
A
Juist
B
Fout

Slide 15 - Quizvraag

Wat hoort niet thuis in de bedrijfskolom?
A
graanboer
B
meelfabriek
C
bakker
D
consument

Slide 16 - Quizvraag

Primaire 
sector
Secundaire
sector
Tertiaire
sector
Quartaire
sector

Slide 17 - Sleepvraag

McDonald's is gevestigd aan de autosnelweg. Welke P van de marketingmix passen ze toe?
A
Product
B
Plaats
C
Prijs
D
Promotie

Slide 18 - Quizvraag

Marketing
Marketingmix
Doelgroep
Bestaat uit de 6 P’s.
Een afgebakende groep personen waar een product zich op richt
Onderzoek doen naar de behoeften van mensen en op basis van hun behoeften een strategie ontwikkelen om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden.

Slide 19 - Sleepvraag

KOSTEN
OPBRENSTEN
Het geld dat je moet betalen voor het gebruik van een goed of dienst om iets te produceren of te verkopen.
Het geld dat je ontvangt voor de verkoop van goederen of de levering van diensten.

Slide 20 - Sleepvraag

Wat is omzet?
A
Het bedrag dat je over hebt
B
Je totale verkoop
C
Je winst
D
Wat je inkoopt

Slide 21 - Quizvraag

Wat is 'het resultaat' van een onderneming?
A
in het resultaat zie je of een bedrijf winst of verlies heeft gemaakt
B
in het resultaat zie je wat de kosten waren voor het bedrijf
C
in het resultaat zie je wat de opbrengsten waren voor het bedrijf
D
alles hierboven

Slide 22 - Quizvraag

Welke bouwsteen van het BMC hoort bij deze onderzoeksvraag?
"Welke goederen en diensten behoren tot het kernassortiment?"
A
klantensegmenten
B
kernactiviteiten
C
inkomstenstromen
D
kostenstructuur

Slide 23 - Quizvraag

Tot welke sector behoort: de dienstverlening die niet tot doel heeft winst te maken.
A
Primaire sector
B
Secundaire sector
C
Tertiaire sector
D
Quartaire sector

Slide 24 - Quizvraag

Verbind de blauwe termen met de juiste P
Plaats

Prijs 
product
promotie 
reclame
grote doelgroep
winstmarge 
assortiment
korting 
markt

Slide 25 - Sleepvraag

Thema 3
De overheid en de samenleving

Slide 26 - Tekstslide

De privacywet beschermt de persoonlijke gegevens die een bedrijf of instelling over jou verzamelt.
A
juist
B
fout

Slide 27 - Quizvraag

De privacywet zorgt ervoor dat je altijd toestemming moet geven wanneer een bedrijf je persoonlijke gegevens wil gebruiken.
A
juist
B
fout

Slide 28 - Quizvraag

Verbind de bestuursniveaus met de juiste vlag
Steden en gemeenten
Vlaanderen
België

Slide 29 - Sleepvraag

Wanneer je eenmaal je toestemming gegeven hebt om bijvoorbeeld foto's online te plaatsen, kun je dat niet meer veranderen.
A
juist
B
fout

Slide 30 - Quizvraag

De privacywet zorgt ervoor dat bedrijven hun gegevens kunnen beschermen tegen de buitenwereld
A
juist
B
fout

Slide 31 - Quizvraag

Zijn de blauwe onderdelen inkomsten of uitgaven voor de overheid? 
Inkomsten
Uitgaven
BTW
Groeipakket
Personenbelasting
Accijnzen
Terugbetaling medicijnen
Lonen politieagenten
Verkeersbelasting
Wegenwerken

Slide 32 - Sleepvraag

Sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Wat betekent dit?
A
Werkgevers betalen
B
Iedereen draagt zijn steentje bij
C
De overheid betaalt
D
Werknemers betalen

Slide 33 - Quizvraag

Belasting die de overheid heft op goederen zoals alcohol, tabak, frisdrank, brandstof...
A
btw
B
personenbelasting
C
accijnzen
D
verkeersbelasting

Slide 34 - Quizvraag

Belasting die de overheid heft op je inkomen.
A
btw
B
personenbelasting
C
accijnzen
D
verkeersbelasting

Slide 35 - Quizvraag

Noteer nog enkele tips om je persoonlijke gegevens op het internet te beschermen.

Slide 36 - Open vraag