cross

4 havo leesvaardigheid 7 cursus basis en lezen

Welkom!
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
 • Vooruitblik
 • Beter spellen!
 • Hoe kun je het beste de toets voorbereiden?
 • Vragen over 2 t/m 9 (p. 80)?
 • Verder met een nieuwe tekst: p. 86-88

Slide 2 - Tekstslide

Vooruitblik
 • Deelopdracht ingeleverd?
 • Vooruitblik: boekentoets (3 juni) over 2 boeken (weging= 2), Slottoets leesvaardigheid (weging=3)
 • Slottoets leesvaardigheid: *Cursus Basis, p. 10-41, *Cursus Lezen, p. 60-63, 69-104, *Cursus Argumenteren, p.192-223, *Cursus Spelling (meld je aan bij www.beterspellen.nl!), *Cursus Formuleren

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Link

Doel en programma
 • Je weet hoe je een tekst moet aanpakken
 • Je hebt het onderwerp bepaald
 • Je hebt begin, slot en middenstuk bepaald
 • Je hebt kernzinnen per alinea vastgesteld
 • Je hebt tekstdoel, hoofdgedachte en structuur vastgesteld...
 • Dus straks kun je de vragen afronden! 
 • Maar eerst nog wat vragen...

Slide 5 - Tekstslide

Hoe kun je het beste de toets voorbereiden?

Bekijk de stof (zie studiewijzer). Zorg ervoor dat je het stappenplan tekstanalyse kunt uitvoeren, daar komt alles in terug!

Slide 6 - Tekstslide

Vervolg toetsvoorbereiding
 • Ga vooral teksten oefenen, bijvoorbeeld met par. 6 (p. 89-104) of met een krant (zie studiewijzer)
 • Schrijf je antwoorden uit, kijk je werk na, kijk of je je fouten snapt
 • Ga oefenen met beterspellen
 • Cursus spellen en formuleren: alleen wat belangrijk is voor jou om goed gespelde zinnen op papier te krijgen!

Slide 7 - Tekstslide

Welke vragen van 2 t/m 9 (p. 80) vond je lastig?

Slide 8 - Open vraag

Opdracht 2, vraag 2 t/m 9

 • Vraag 3, 4 en 5 bespreken en wat jullie aangeven
 • Blijf bij je antwoorden dicht bij de tekst!

Slide 9 - Tekstslide

Theorie mengvormen (p. 83-84)
 • Lees even door!
 • Paar vragen.. 

Slide 10 - Tekstslide

Van welke vier tekstsoorten worden het vaakst combi's gemaakt?

Slide 11 - Open vraag

Een vaak voorkomende mengvorm is een combi van beschouwing en betoog
A
Juist
B
Onjuist

Slide 12 - Quizvraag

De twee vormen komen altijd gelijkwaardig in de mengvorm naar voren
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quizvraag

Bij een uiteenzetting is de hoofdgedachte vaak een mening
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quizvraag

Nu naar tekst 2, p. 87-88!

Slide 15 - Tekstslide

Bekijk titel, afbeeldingen en eerste alinea's van tekst op p. 87-88. Noteer hieronder het onderwerp?

Slide 16 - Open vraag

Wat is de inleiding van die tekst?

Slide 17 - Open vraag

Wat is het slot?

Slide 18 - Open vraag

Ga nu:
 • Stappenplan afmaken: kernzinnen onderstrepen, deelonderwerpen bepalen
 • Maak vraag 2 t/m 6 (foto!)

Slide 19 - Tekstslide

Afronden
 • Wat heb je geleerd? Wat werkt voor jou om een tekst goed aan te pakken?

Slide 20 - Tekstslide

Week 20

Slide 21 - Tekstslide


Wie is de nieuwe informateur bij de kabinetsformatie?
A
Jet Bussemaker
B
Edith Schippers
C
Mariëtte Hamer
D
Neelie Kroes

Slide 22 - Quizvraag


Wybren van Haga stapte op uit een Tweede Kamerfractie. 
Welke fractie?
A
PVV
B
Forum voor Democratie
C
50 PLUS
D
JA21

Slide 23 - Quizvraag


Welke viroloog is nu in bushokjes te vinden na een Twitter-ruzie met Willem Engel?
A
Marion Koopmans
B
Ab Osterhaus
C
Jaap van Dissel
D
Marc van Ranst

Slide 24 - Quizvraag


Van hoeveel euro werd bekend dat het ministerie van Volksgezondheid de uitgaven niet kan verklaren?
A
5, 1 miljoen
B
51 miljoen
C
5, 1 miljard
D
51 miljard

Slide 25 - Quizvraag


Vanaf hoe vroeg 's morgens mogen de terrassen open?
A
5 uur
B
6 uur
C
7 uur
D
8 uur

Slide 26 - Quizvraag


Welke ondernemer kreeg kritiek omdat hij miljonair werd door de verkoop van mondkapjes?
A
Alexander Klöpping
B
Sander Schimmelpenninck
C
Sywert van Lienden
D
Splinter Chabot

Slide 27 - Quizvraag


In welke stad gingen was een grote brand, waarbij 40 woningen en een moskee vlam vatten?
A
Amsterdam
B
Den Haag
C
Groningen
D
Tilburg

Slide 28 - Quizvraag


Het leger van Israël vernietigde deze flat in Gaza. Wat was in dit gebouw gevestigd?
A
Een ziekenhuis
B
Een universiteit
C
Kantoren van internationale media
D
Kantoren van een VN-organisatie

Slide 29 - Quizvraag


Welk geschiedenisprogramma dreigde van tv te verdwijnen, maar keert toch terug?
A
Andere Tijden
B
Voltooid Verleden Tijd
C
HistoClips
D
Verborgen Verleden

Slide 30 - Quizvraag


Op welke leeftijd overleed de oudste inwoner van Nederland?
A
110 jaar oud
B
111 jaar oud
C
112 jaar oud
D
113 jaar oud

Slide 31 - Quizvraag


Op welke site kunnen belangstellenden zich aanmelden voor overgebleven vaccins?
A
Prullenbakprik.nl
B
Vuilnisbakvaccin.nl
C
Prullenbakvaccin.nl
D
Vuilnisbakprik.nl

Slide 32 - Quizvraag


Door welke tv-presentator werd Máxima geïnterviewd voor haar 50ste verjaardag?
A
Jeroen Pauw
B
Matthijs van Nieuwkerk
C
Beau van Erven Dorens
D
Paul de Leeuw

Slide 33 - Quizvraag

Slide 34 - Tekstslide