Jodenvervolging en de Holocaust

Jodenvervolging en de Holocaust
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Jodenvervolging en de Holocaust

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het eind van de les kun je uitleggen wat de Jodenvervolging is, wat de Holocaust inhoudt en wie Anne Frank was.

Slide 2 - Tekstslide

Leg de leerdoelen uit en vertel waarom het belangrijk is dat we deze gebeurtenissen blijven herinneren.
Wat weet jij al over de Jodenvervolging in Duitsland en Europa, de Holocaust en Anne Frank?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Jodenvervolging
In de jaren '30 begon de vervolging van Joden in Duitsland. Ze werden gediscrimineerd, mochten niet meer werken en werden opgepakt en afgevoerd naar concentratiekampen.

Slide 4 - Tekstslide

Bespreek wat de aanleiding was voor de vervolging van Joden en wat voor gevolgen dit had.
De Holocaust
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden miljoenen Joden vermoord door de nazi's. Dit wordt de Holocaust genoemd. In concentratiekampen werden ze onder slechte omstandigheden vastgehouden en vermoord.

Slide 5 - Tekstslide

Leg uit wat de Holocaust was en hoeveel mensen er slachtoffer van zijn geworden.
Anne Frank
Anne Frank was een Joods meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat in Amsterdam. Ze schreef haar ervaringen op in haar dagboek, dat later wereldberoemd werd.

Slide 6 - Tekstslide

Vertel wie Anne Frank was en waarom haar dagboek zo belangrijk is.
Het Achterhuis
Het Achterhuis was de schuilplaats van Anne Frank en haar familie. Het was een geheime ruimte achter een boekenkast in een pand in Amsterdam.

Slide 7 - Tekstslide

Laat foto's zien van Het Achterhuis en bespreek hoe het leven daar was.
Bevrijding
Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse bezetting. Ook de concentratiekampen werden bevrijd. Veel mensen waren echter al overleden of te zwak om te overleven.

Slide 8 - Tekstslide

Vertel hoe de bevrijding verliep en wat voor impact dit had op de overlevenden.
Herdenken
In Nederland herdenken we elk jaar op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook worden er op andere dagen herdenkingen gehouden, zoals bij het Anne Frank Huis.

Slide 9 - Tekstslide

Beschrijf hoe we de gebeurtenissen blijven herinneren en waarom dit zo belangrijk is.
Vragen
Zijn er nog vragen over de Jodenvervolging, de Holocaust of Anne Frank?

Slide 10 - Tekstslide

Beantwoord vragen van de leerlingen en geef eventueel nog extra informatie.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.