Democratie 2- De Grondwet

de doelen van vandaag
  • je leert dat de grondwet de basis is van onze democratie
  • je leert hoe de macht in ons land is gescheiden
  • je leert een betoog maken en er op te reageren met argumenten
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
TaalBasisschoolGroep 7

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

de doelen van vandaag
  • je leert dat de grondwet de basis is van onze democratie
  • je leert hoe de macht in ons land is gescheiden
  • je leert een betoog maken en er op te reageren met argumenten

Slide 1 - Tekstslide

Invloed van de Franse Revolutie
De macht werd gescheiden en verdeeld
De koning moest genoegen nemen met veel minder macht

Slide 2 - Tekstslide

dictatuur
regering waarbij een iemand de macht heeft op een strenge en wrede manier
absolute macht
een iemand beslist over alles wat er in het land gebeurt

Koning en adel-> alle macht
democratie
de mensen in het land hebben invloed op de regering (demos=volk)
scheiden van de macht
de macht is verdeeld over verschillende mensen en organisaties
rechters -> rechterlijke macht
regering - 1e en 2e kamer -> wetgevende macht
regering en 1e en 2e kamer-> uitvoerende macht

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

drie machten 1
rechterlijke macht: de rechters in een land, zij zijn de enigen die een oordeel en een uitspraak mogen doen over de straf die iemand verdient heeft

Slide 5 - Tekstslide

drie machten 2
wetgevende macht: de Eerste en Tweede Kamer en de regering van een land, zij bedenken en maken de wetten

Slide 6 - Tekstslide

drie machten 3
uitvoerende macht: de koning met de ministers, de regering. Zij zorgen dat het land wordt geregeerd. De Tweede Kamer controleert of zij dat goed doen.

Slide 7 - Tekstslide

welke macht is echt gescheiden? Op welke macht hebben de Eerste en Tweede Kamer geen directe invloed?
A
de wetgevende macht
B
de uitvoerende macht
C
de rechterlijke macht
D
alle 3 de machten

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Link

de macht is verdeeld in ons land
De scheiding van de macht is geregeld in de grondwet
Inwoners van 18+ mogen stemmen in vrije verkiezingen
De koning heeft minder macht dan vroeger

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

wat weet je al?

Slide 12 - Tekstslide

In een democratie bepalen de burgers zelf wie het land mag besturen. Iedereen boven de 18 jaar mag daarover meestemmen
A
juist
B
onjuist

Slide 13 - Quizvraag

In een rechtsstaat kan iedereen die het ergens niet mee eens is aan de rechter vragen om een onpartijdig oordeel
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quizvraag

In een rechtsstaat moeten alle burgers maar ook overheidsorganisaties zich aan regels en wetten houden
A
juist
B
onjuist

Slide 15 - Quizvraag

lees nu:
de tekst over 'Een nieuwe wet' in je werkboek

Slide 16 - Tekstslide

Er zijn drie verschillende overheidstaken die horen bij de drie machten, welke ken jij?

Slide 17 - Tekstslide

Welke taken heeft de wetgevende macht?

Slide 18 - Open vraag

Welke taken heeft de uitvoerende macht?

Slide 19 - Open vraag

Welke taken heeft de rechterlijke macht?

Slide 20 - Open vraag

De overheid kan rechters niet ontslaan als zij het oneens is met hun beslissing
A
mee eens
B
mee oneens

Slide 21 - Quizvraag

De politie en rechters werken samen binnen de rechtsprekende macht
A
juist
B
onjuist

Slide 22 - Quizvraag

De minister van Justitie heeft de macht over de rechtspraak in ons land
A
juist
B
onjuist

Slide 23 - Quizvraag

Niemand kan en mag rechters vertellen hoe ze moeten oordelen in een rechtszaak
A
juist
B
onjuist

Slide 24 - Quizvraag

Rechters worden voor het leven benoemd en mogen werken tot zij 70 jaar oud zijn
A
juist
B
onjuist

Slide 25 - Quizvraag

Spel: hoe werkt politiek?

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link

tips voor het betoog
- duidelijk spreken
- het publiek goed aankijken
- argumenten die mensen aanspreken 
- gebruik gemaakt van aub 

Slide 28 - Tekstslide

Jury
- deed iedereen actief mee?
- werd er goed samengewerkt? (ook bij de voorbereiding van het betoog)
- werd er goed naar elkaar geluisterd?
- werd er goed op elkaar gereageerd?

Slide 29 - Tekstslide