Basisvaardigheden OCW

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Middelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
Basisvaardigheden
 • Rekenen 
 • Taal 
 • (Wereld)burgerschap 

Wat doen we? 
Wat zijn onze ambities en eventuele uitdagingen?

Slide 2 - Tekstslide

Masterplan basisvaardigheden
'Het lerarentekort, de nasleep van de pandemie, een overvloed aan maatschappelijke opdrachten en een verouderd curriculum lieten hun sporen na. Maatschappelijke trends als minder lezen en schrijven in vrije tijd en minder bibliotheken maakten het niet makkelijker. Ga er maar aan staan als school’,
- Minister Wiersma 

Masterplan Basisvaardigheden:
Een duurzaam programma voor de lange termijn (+/-)10 jaar gericht op 
vier domeinen aanpakken: 
 1. Taal
 2. Rekenen en wiskunde
 3. Burgerschap 
 4. Digitale geletterdheid

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht voor het JdW
• Johan de Witt biedt uitstekend onderwijs
• Johan de Witt maken we samen
• Johan de Witt staat midden in de wereld

Ons schoolplan

Slide 4 - Tekstslide

Van basisvaardigheden naar beleid

Slide 5 - Tekstslide

Rekenbeleid
De doelen rondom talenbeleid zijn geplaatst in vijf indicatoren. Dit zijn:
 1.  Toetsen en leerlingen volgen
 2.  Normen en aanpakken vaststellen
 3.  Leerstofaanbod in het curriculum wiskunde en rekenen
 4.  Rekenbewust vakonderwijs in alle vakken waarin gerekend wordt (de rekenvakken)
 5.  Plaats in schoolbeleid

Slide 6 - Tekstslide

Wat doen we?
 • Rekenbeleidsplan met een actieplan rekenen
 • Expertgroep Rekenen die regelmatig bij elkaar komt
 • Rekenen is een onderdeel geworden van het vak wiskunde
 • Leerlingen werken thuis met een adaptief programma (Smartrekenen)
 • Elke periode methodeonafhankelijk toetsen van rekenvaardigheden
 • Analyse van de rekenresultaten van de reguliere opleidingen
 • Bespreken en plannen van interventies
 • Gestart met onderzoeken ernstige rekenproblemen/dyscalculie
 • High Dosage Tutoring (HDT): 1 begeleider op 3 leerlingen intensieve ondersteuning in plaats van reguliere les.

Slide 7 - Tekstslide

Ambities 
 • Doorlopende leerlijn wiskunde rekenen formuleren
 • Eenduidige rekendidactiek ontwikkelen en implementeren bij alle rekenvakken
 • Vakdocenten zijn eigenaar van de voortgang rekenen
 • Verschillende referentietoetsen met elkaar vergelijken
 • Handelingsplannen opstellen voor leerlingen onder niveau
 • Kwaliteitskalender maken
 • Data analyse verbeteren
     -  Voortgang door de jaren heen met verschillende referentietoetsen
     -  Combineren rekenen met taal
     -  Heldere duiding en interpretatie van de data voor iedereen
 • Communicatie verbeteren:
      -  Van beleid naar de klas
      -  Tutoren en vakdocentenSlide 8 - Tekstslide

Taalbeleid
De doelen rondom talenbeleid zijn geplaatst in zes indicatoren. Dit zijn:
 1. Toetsen en leerlingen volgen
 2. Normen en aanpakken vaststellen
 3. Leerstofaanbod in het curriculum Nederlands
 4. Taalontwikkelend lesgeven in alle vakken
 5. Vak- en schooloverstijgende samenwerking in een taalrijke schoolomgeving
 6. Plaats in schoolbeleid

Slide 9 - Tekstslide

Wat doen we?
 • Expertgroep Taal is van start gegaan 
 • Leerlingen werken thuis en in de les met een adaptief programma (Numo)
 • Bijna iedere periode methodeonafhankelijk toetsen van taalvaardigheden
 • Analyse van de taalresultaten van de reguliere opleidingen
 • Bespreken en plannen van interventies
 • High Dosage Tutoring (HDT): 1 begeleider op 4 leerlingen intensieve ondersteuning in plaats van reguliere les.
Taalontwikkelend lesgeven in alle vakken
 • Iedere docent is taalbewust en geeft taalontwikkelend les. 
 • De docenten Nederlands werken doelgericht aan het verhogen van het lees- en taalvaardigheidsniveau van de leerlingen en zetten hierbij een adequate didactiek in. 
 • De schoolleiding stimuleert en faciliteert taalontwikkelend lesgeven, taaldidactische vaardigheden en NT2-didactiek.

Slide 10 - Tekstslide

Ambities 
De aanpak
Hoe ondersteunen we nieuwkomersleerlingen, die doorstromen van de ISK Vermeerstraat en Glasblazerslaan, bij taalkundige zaakvakken in het regulier onderwijs?
 • Pre-teaching school- en vaktaal (en daaraan verbonden vakken)
 • High Dosage Tutoring
 • Mogelijk de inzet van meertaligheid
Nodig
 • Tutoren
 • Materiaal voorbereiden (meertalige woordenlijsten, woordenschrift, planner)
Meten
 • 0-meting woordenschat (toetsing vaststellen)
 • Goede vergelijking HDT met andere methodiek
Doelgroep
 • Doorstroomgroep feb. ‘23 en sept. ‘23, mogelijk jan ’24

Slide 11 - Tekstslide

Burgerschapsbeleid
Vijf uitgangspunten:
 1. Maatschappelijke vraagstukken
 2. Complexe opdrachten/probleemgestuurd
 3. Doe-vak
 4. Gezamenlijk opening & afsluiting
 5. Gastdocent/buitenschoolse activiteitSlide 12 - Tekstslide

Wat doen we?
Praktijkonderwijs
Onderbouw: geïntegreerd in themagericht lesprogramma
bovenbouw: apart vak + methode Kies 1 van Deviant

ISK
Vak in lesrooster. Zelf ontworpen thematisch lesmateriaal

Onderbouw regulier
 • 2 uur vak ‘Burgerschap’ per week sinds 2021/2022 adhv Maatschappelijke vraagstukken
 • Plusmodules Slide 13 - Tekstslide

Ambities en uitdagingen
Ambitie:
Wereldcampus met o.a.:
 • Doorlopende leerlijn met leerdoelen & subdoelen - kennisbasis
 • Curriculum: werven van kennis & ontwikkelen competenties
 • Focus en samenhang (burgerschap, duurzaamheidsbesef, plus-onderwijs)
 • Differentiëren per locatie en opleidingen
 • De lesprogramma’s gebruiken de contextrijke omgeving binnen de school (de wereld in huis) en die van de stad Den Haag als oefenplaats.

Uitdagingen:
 • Burgerschapsonderwijs optimaliseren en structureel in ons onderwijs bedden
 • Kennisbasis creëren bij leerlingen (uit evaluatie burgerschapsonderwijs)Slide 14 - Tekstslide