Een bedrijf, wat is dat?

Een bedrijf, wat is dat?
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Economie & OndernemenMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3,4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Een bedrijf, wat is dat?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les kan je de verschillende soorten ondernemingen en hun kenmerken identificeren
 • Aan het einde van de les kan je de verschillende doelen van een ondernemer begrijpen
 • Aan het einde van de les kan je de verschillende rechtsvormen van bedrijven en hun aansprakelijkheden uitleggen
 • Aan het einde van de les kan je de kenmerken van ZZP-ers en hun typische rechtsvorm identificeren
 • Aan het einde van de les kan je in staat om de functies en processen binnen een bedrijf te begrijpen
 • Aan het einde van de les kan je de rol van archiveren en de verschillende methoden van rangschikken in een bedrijf begrijpen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over bedrijven?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Soorten bedrijven
 • Productiebedrijf: Een bedrijf dat goederen maakt
 • Handelsbedrijf: Een bedrijf dat producten inkoopt om door te verkopen
 • Dienstverlenend bedrijf: Een bedrijf dat diensten levert in plaats van tastbare producten

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken van producten en diensten
 • Producten worden gemaakt en verkocht, producten kan je aanraken
 • Diensten worden verleend in plaats van verkocht, diensten kan je niet aanraken

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het starten van een bedrijf
 • Ondernemingsplan: Een document dat de doelen van een bedrijf en de stappen om die doelen te bereiken beschrijft
 • Marketingplan: Een deel van het ondernemingsplan dat beschrijft wat je gaat verkopen, aan wie en hoe
 • Beheren van financiën

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van een ondernemer
 • Winst maken
 • Zorgen voor inkomen
 • Zorgen voor continuïteit
 • Het bereiken van een maatschappelijk doel

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rechtsvormen van bedrijven en aansprakelijkheid
 • Rechtsvorm: Het juridisch jasje, de juridische vorm, van een bedrijf
 • Bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid: Eenmanszaak en VOF
 • Bedrijven met rechtspersoonlijkheid: BV en NV
 • Aansprakelijkheid: De verplichting om nadelige gevolgen van handelingen te dragen

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oprichting van eenmanszaak, VOF, BV en NV
 • Procedure voor oprichting
 • Verschillen tussen de rechtsvormen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ZZP-ers en hun rechtsvorm
 • ZZP-er: Zelfstandige zonder personeel
 • Typische rechtsvorm van ZZP-ers

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Organisatie van een bedrijf: functies en processen
 • Goede organisatie met duidelijk gedefinieerde functies en processen

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Archivering en rangschikmethoden in een bedrijf
 • Archiveren: Geordend opbergen van documenten
 • Statisch archief: Zelden benodigde formulieren
 • Dynamisch archief: Regelmatig benodigde formulieren
 • Rol van archiveren en rangschikken in een bedrijf

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Definitielijst
 • Productiebedrijven: Ondernemingen die producten maken en verkopen
 • Handelsondernemingen: Ondernemingen die producten inkopen om deze weer te verkopen
 • Dienstverlenende ondernemingen: Ondernemingen die diensten verlenen
 • Rechtsvorm: Het juridisch jasje, de juridische vorm, van een bedrijf
 • Aansprakelijkheid: De verplichting om nadelige gevolgen van handelingen te dragen
 • ZZP-er: Een zelfstandige zonder personeel
 • Archiveren: Het geordend opbergen van documenten
 • Statisch archief: Formulieren die je bijna nooit nodig hebt
 • Dynamisch archief: Formulieren die je regelmatig nodig hebt
 • Offerte: Een aanbieding aan een potentiële klant
 • Factuur: Een betalingsverplichting van een koper aan een verkoper

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 16 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.