Ontvangstcontrole

Ontvangstcontrole
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
LogistiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Ontvangstcontrole

Slide 1 - Tekstslide

Aan het eind van de les weet je:
- het verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve ontvangstcontrole
- hoe een vrachtbrief er uit ziet en wat er op de vrachtbrief staat
- het verschil tussen een AVC en een CMR vrachtbrief

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Groep 1
Zoek uit wat je moet doen als je een kwantitatieve  
ontvangstcontrole uitvoert. 

Zoek uit welke gegevens je op een vrachtbrief vindt.

Slide 4 - Tekstslide

Groep 2
Zoek uit wat je moet doen als je een kwalitatieve ontvangstcontrole uitvoert.

Zoek uit welke gegevens terug te vinden zijn op een pakbon.

Slide 5 - Tekstslide

Groep 3
Zoek uit wat het verschil is tussen de AVC vrachtbrief en de CMR vrachtbrief.

Zoek uit in welke gevallen een vrachtbrief NIET verplicht is.

Zoek uit welke fout er in de AVC/CMR vrachtbrief staat op pagina 77 van 'Ontvangst en opslag'.

Slide 6 - Tekstslide

Groep 4
Zoek uit wat leveringscondities zijn en noem twee voorbeelden.

Zoek uit waarom het voor de leverancier belangrijk is dat de vrachtbrief ondertekend wordt door de ontvanger.

Slide 7 - Tekstslide

Over welke twee vormen van ontvangstcontrole hebben we het gehad?
A
Goede en slechte
B
Nauwkeurig en onnauwkeurig
C
Kwantitatieve en kwalitatieve
D
Grote en kleine

Slide 8 - Quizvraag

Het document dat je nodig bent voor een kwantitatieve ontvangst controle heet een ...

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Afspraken die gemaakt zijn met een leverancier noem je leveringscondities.

Waar of niet waar?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quizvraag

Een AVC is een vrachtbrief die wordt gebruikt bij grensoverschrijdend vervoer.
Waar of niet waar?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quizvraag

AVC of CMR?
AVC staat voor Algemene Vervoer Condities. Dit zijn algemene voorwaarden die gelden voor transport in Nederland.

Bij grensoverschrijdend vervoer wordt er gebruikgemaakt van de CMR-vrachtbrief.
CMR staat voor Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route. Dit betekent: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg.

Slide 13 - Tekstslide

Voor het vervoeren van levende dieren is een vrachtbrief niet verplicht.
Waar of niet waar?
A
Niet waar
B
Waar

Slide 14 - Quizvraag

Een vrachtbrief is in de volgende gevallen niet verplicht:

  • levende dieren
  • inboedels bij verhuizingen
  • los gestorte goederen
  • postzendingen
  • goederen die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn vrijgegeven

Slide 15 - Tekstslide

Het document dat wordt gebruikt bij een kwalitatieve ontvangst controle heet een ...

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Tekstslide

Aan het eind van de les weet je:
- het verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve ontvangstcontrole
- hoe een vrachtbrief er uit ziet en wat er op de vrachtbrief staat
- het verschil tussen een AVC en een CMR vrachtbrief

Slide 18 - Tekstslide