Groepsdynamica/klimaat 6

1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Doelen
Je kunt een positief en groepsklimaat herkennen
Je weet wat een pedagogisch klimaat inhoudt
Je weet wat belangrijk is voor een veilig groepsklimaat

Slide 2 - Tekstslide

Vandaag
Groepsklimaat
Positief en negatief
Pedagogisch klimaat
Veilig groepsklimaat
Wat draagt bij aan een veilig groepsklimaat?
Aspecten groepssfeer 
Beroepsproduct 
Boom

Slide 3 - Tekstslide

Groepsklimaat
Heeft te maken met de onderlinge verhoudingen van kinderen
Gaat over gedrag, verschillende rollen van kinderen in de groep en invloed van die kinderen op elkaar

Slide 4 - Tekstslide

Positief groepsklimaat
= voorwaarde voor effectief leren en samenwerken
Kinderen hebben samen plezier en leren veel van elkaar
Kinderen hebben meer ruimte voor eigen initiaties, kunnen zichzelf zijn en hebben een passende rol in de groep
Kinderen die negatief aandacht vragen, zijn niet overheersend

Negatief groepsklimaat
Negatieve is overheersend
Veel ruzie, spanning of kinderen durven niet hun mening te uiten, weinig ruimte om jezelf te zijn

Slide 5 - Tekstslide

Pedagogisch klimaat
- Omvat alle factoren in de omgeving die bijdragen aan het welzijn en welbevinden van een kind
- Wordt vooral bepaald door de relaties(zowel met kinderen als volwassenen)
- Kinderen hebben betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie nodig
- Pedagogisch klimaat is voorwaarde voor veilig voelen, leren en samenwerken
- Is niet stabiel en kan dus omslaan, dan ontstaat angst en gevoel van onzekerheid

Slide 6 - Tekstslide

Veilig groepsklimaat
3 belangrijke basisbehoeften wanneer kinderen zich in een groep bevinden:
1. Erbij horen
2. Invloed uitoefenen in de groep
3. Persoonlijke relaties hebben in de groep

Pas wanneer er aan deze 3 wordt voldaan, voelen kinderen zich veilig en comfortabel en kunnen ze energie steken in zaken als spelen of leren


Slide 7 - Tekstslide

Wat draagt bij een aan veilig groepsklimaat?
Dat kinderen zich thuis voelen
- Creëer een fijne sfeer (zowel begeleiding als locatie)
- Zorg dat ze tot een vaste groep behoren (bijv. met groepsnaam; vaste groep kinderen en PM’ers; eigen ruimte)
Een vaste structuur en dagritme
- Zorgt ervoor dat de groep sneller vertrouwd voelt
- Bied houvast
Vertrouwen in elkaar (basis voor contact)
- Gezamenlijk doel, elkaar steunen en accepteren, excuses maken, feedback geven en samenwerken

Slide 8 - Tekstslide

Aspecten van groepssfeer
Groepssfeer kun je beschreven aan de hand van vijf punten:
1. Algemene sfeer
2. Onderlinge relaties
3. Onderlinge communicatie
4. Rollen in de groep
5. Samenhang in de groep
Hierop een analyse maken kan helpen om te weten hoe je een positieve groepssfeer in de groep kan bevorderen

Slide 9 - Tekstslide

Beroepsproduct
Opdracht 4: Veranderingen (samen)
Een beschrijving van drie dingen die je zou willen veranderen binnen de groep
Een beschrijving van hoe je dit zou kunnen doen (a.d.h.v. de theorie van de vakken Groepsdynamica & Groepsklimaat) met concrete activiteiten/ acties
Uitgewerkt in minimaal een half A4 (lettergrootte 11)

Slide 10 - Tekstslide

Boom
Op Boom, boekje Groepsklimaat
Opdracht 13: Positieve groepssfeer -> docent kijkt na
Opdracht 14: Groepsregels opstellen -> docent kijkt na

Afwijkend van Boom: je maakt het alleen. Hou goed rekening met punt b. Beschrijft alles in het antwoordenvlak van a.

Slide 11 - Tekstslide