2.2 verzekeren is niet eenvoudig.

                                 Terugblik:


Twee soorten reclame
Lay-out
Terugblik
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

                                 Terugblik:


Twee soorten reclame
Lay-out
Terugblik

Slide 1 - Tekstslide

De kans op schade is 6%. Het schadebedrag is 500 euro. Hoeveel bedraagt het risico/verwachtte schade?

Slide 2 - Open vraag

Het risico bedraagt 3 op 150. Het schade bedrag is 1000 euro. De premie bedraagt 25 euro. Hoeveel is de winst per verzekerde?

Slide 3 - Open vraag

2.2 verzekeren is niet eenvoudig.

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen:

1. Je weet wat averechtse selectie is en je kunt uitleggen wat de nadelen hiervan zijn voor verzekeraars en verzekerden.
2. Je kunt uitleggen wat het begrip asymmetrische informatie inhoudt en hoe hiermee rekening gehouden kan worden.
3. Je weet wat moral hazard (moreel wangedrag) is en je weet hoe partijen hierop inspelen.

Slide 5 - Tekstslide

Asymmetrische informatie. 
De ene partij weet meer dan de ander. Dan is er sprake van asymmetrische informatie. Slide 6 - Tekstslide

Asymmetrische informatie

Slide 7 - Tekstslide

asymmetrische informatie
De verzekerde weet meer over de kans op schade dan de verzekeringsmaatschappij, er is hier sprake van informatie asymmetrie tussen de verzekerde en verzekeraar.

Een ander voorbeeld waarbij sprake is
van asymmetrische informatie: 

Slide 8 - Tekstslide

Asymmetrische info leidt tot averechtse selectie

Hoe kan dat?

Slide 9 - Tekstslide

Averechtse selectie
Averechtse selectie: alleen mensen die van zichzelf weten dat ze groot risico lopen nemen de verzekering.
  • Wat gebeurt er met de premie door averechtse selectie?
  • Risico dat de verzekeraar moet dekken wordt groter > premie gaat omhoog

Slide 10 - Tekstslide

Asymmetrische info leidt tot averechtse selectie

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Problemen met averechtse selectie
Om averechtse selectie tegen te gaan kan de verzekeraar:

  • Informatie verzamelen over verzekeringsnemers. Voorbeeld is medische achtergrond checken bij ziektekostenverzekeringen. 

Slide 13 - Tekstslide

Oplossingen informatie asymmetrie
  1. Verminderen informatieachterstand (bijvoorbeeld informatie inwinnen van tandartsen)
  2. Doorvoeren premiedifferentiatie (hoe meer risico hoe hoger de premie)
  3. Invoeren bonus malus systeem (geen schade melden, dan minder premie betalen)
  4. Invoeren eigen risico (zelf een deel betalen voordat de uitkering komt)

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Moral hazard / moreel wangedrag
Als je verzekerd bent, heb je misschien de neiging minder voorzichtig met je spullen om te gaan. 

Dit heet moreel wangedrag. Oplossing?

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Moreel wangedrag
Averechtse selectie
Risico's van verzekeringen

Slide 18 - Tekstslide

Eigen risico zorgt voor:
A
Moral Hazard
B
Averechtse selectie
C
Minder informatieasymmetrie
D
Meer informatieasymmetrie

Slide 19 - Quizvraag

Hoe noem je het verschil dat een verzekeringsnemer meer weet dan een verzekeraar?
A
Averechtse selectie
B
Informatie asymmetrie
C
Moral Hazard
D
Risico spreiding

Slide 20 - Quizvraag

Een voorbeeld van informatie asymmetrie is
A
Bonus-malussysteem
B
Moral Hazard
C
Premie
D
Risicospreiding

Slide 21 - Quizvraag

Premiedifferentiatie vermindert probleem van ....
A
moral hazard
B
asymmetrische informatie
C
informatieachterstand
D
averechtse selectie

Slide 22 - Quizvraag

Als alleen mensen met een hoog risico zich verzekeren, is er sprake van ....
A
vrijwillig risico
B
onvrijwillig risico
C
averechtse selectie
D
moral hazard

Slide 23 - Quizvraag

Hoe noem je het als mensen met een laag risico bereid zijn te betalen voor mensen met een hoog risico?
A
Risicospreiding
B
Solidariteit
C
Risicoaversie
D
Moral hazard

Slide 24 - Quizvraag

Oplossingen voor informatie asymmetrie zijn:
A
Eigen risico, moral hazard, premiedifferentiatie
B
Eigen risico, premiedifferentiatie, informatie inwinnen
C
Eigen risico, averechtse selectie
D
Eigen risico, bonus-malussysteem, averechtse selectie

Slide 25 - Quizvraag

Een zorgverzekeraar heeft te maken met mensen die op het aanvraagformulier niet invullen dat ze roken. Om welk risico gaat het hier?
A
Asymmetrische informatie
B
Moral hazard
C
Averechtse selectie
D
Moreel wangedrag

Slide 26 - Quizvraag

Moreel wangedrag
Averechtse selectie
Risico's van verzekeringen

Slide 27 - Tekstslide

Leerdoelen:
Je weet wat moral hazard (moreel wangedrag) is en je weet hoe partijen hierop inspelen.
Je weet wat averechtse selectie is en je kunt uitleggen wat de nadelen hiervan zijn voor verzekeraars en verzekerden.
Je kunt uitleggen wat het begrip asymmetrische informatie inhoudt en hoe hiermee rekening gehouden kan worden.

Slide 28 - Tekstslide