6T_Vergaderen

Vergaderen
  • Je kan je standpunt of oplossingen voor een probleem uiteenzetten en motiveren in een vergadering.
  • Je kan tijdens een spreekopdracht de geschikte communicatiestrategie toepassen rekening houdend met het gespreksdoel en de gesprekspartners.
  • Je kan tijdens een vergadering de discussie volgen en hierop reageren.
  • Je kan de woordenschat in de juiste context gebruiken.
  • Je kan een verslag/een evaluatie van een vergadering schrijven

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Vergaderen
  • Je kan je standpunt of oplossingen voor een probleem uiteenzetten en motiveren in een vergadering.
  • Je kan tijdens een spreekopdracht de geschikte communicatiestrategie toepassen rekening houdend met het gespreksdoel en de gesprekspartners.
  • Je kan tijdens een vergadering de discussie volgen en hierop reageren.
  • Je kan de woordenschat in de juiste context gebruiken.
  • Je kan een verslag/een evaluatie van een vergadering schrijven

Slide 1 - Tekstslide

Waarvoor heb jij al eens vergaderd?

Slide 2 - Woordweb

Bekijk het fragment en noteer de rollen van de personen in de vergadering.

Slide 3 - Woordweb

Wat is de inhoud van de rol 'voorzitter'?

Slide 4 - Open vraag

Wat is de inhoud van de rol 'notulist'?

Slide 5 - Open vraag

Wat is de inhoud van de rol 'deelnemer'?

Slide 6 - Open vraag

Hoe is de vergadering opgebouwd?

Slide 7 - Tekstslide

Formuleer enkele tips om de vergadering beter te laten verlopen.

Slide 8 - Woordweb

Lees het artikel en formuleer een ergernis voor elke ergernis een concrete tip.
timer
5:00

Slide 9 - Tekstslide

Doelen en soorten vergaderingen

Slide 10 - Tekstslide

Het zorgteam van teamleider Joke is verantwoordelijk voor de organisatie van de open dag in het verzorgingstehuis. Op de dag voorafgaand aan de open dag worden alle taken nog eens kort doorgenomen. Wat doet de bewakingsdienst, wat doet de receptie? Wie zorgt voor de contacten met de cateraar? En wie is verantwoordelijk voor noodmaatregelen bij calamiteiten? Joke moet het overleg strak leiden, want er is geen tijd meer voor lange discussies. De besluiten zijn al genomen
A
Brainstormvergadering
B
Instructievergadering
C
Informatieve vergadering
D
Besluitvormende vergadering

Slide 11 - Quizvraag

De parkeergarage van een warenhuis moet wegens groot onderhoud tijdelijk worden gesloten. Het management komt bijeen om te overleggen: hoe gaat de directie om met de tijdelijke sluiting? Kan het warenhuis haar klanten extra service bieden door bijvoorbeeld een gratis bezorgdienst of het betalen van de kosten voor de parkeermeter? Verschillende deelnemers komen met creatieve ideeën.
A
Brainstormvergadering
B
Instructievergadering
C
Informatieve vergadering
D
Besluitvormende vergadering

Slide 12 - Quizvraag

Maandelijks woont James Stewart, hoofd klantenservice bij kabelmaatschappij MultiConnect de management-meeting bij. Net als alle afdelingsmanagers rapporteert hij over de geplande en reeds uitgevoerde acties van zijn afdeling. Hij geeft andere managers informatie over hoe de laatste reclamecampagne bij consumenten is gevallen en hoeveel mensen er geklaagd hebben. James hoort van de marketing manager welke verbeteringen er worden doorgevoerd in de nieuwe campagne.
A
Brainstormvergadering
B
Instructievergadering
C
Informatieve vergadering
D
Besluitvormende vergadering

Slide 13 - Quizvraag

Henri Hooijmaker werkt bij PC International, een grote computerfabrikant. Via de media wordt duidelijk dat bij een grote serie computers een vervelende fabricagefout is geconstateerd. Snel roept hij een aantal managers bijeen en hij wil eigenlijk meteen bepalen hoe ze het probleem gaan oplossen.
A
Brainstormvergadering
B
Instructievergadering
C
Informatieve vergadering
D
Besluitvormende vergadering

Slide 14 - Quizvraag

Open vergadering
Gesloten vergadering
Iedereen mag de vergadering bijwonen.
Alleen zij die een uitnodiging kregen, worden toegelaten tot de vergadering.

Slide 15 - Sleepvraag

Hoorzitting
Congres
Persconferentie
Paneldiscussie
Symposium
Debat
Brainstorm
een door de overheid of organisatie aan belanghebbenden geboden gelegenheid om zich over maatregelen of het beleid uit te spreken.

een gedachtewisseling onder leiding van een voorzitter met een ‘panel’ van deskundigen voor een grote groep mensen. 
Een wetenschappelijke bijeenkomst waarin deskundige sprekers, vanuit verschillende gezichtshoeken, een onderwerp belichten
 een grote regionale, nationale of internationale bijeenkomst aan wetenschappelijk, politiek of cultureel onderwerp gewijd

Slide 16 - Sleepvraag

Wat is een debat?

Slide 17 - Tekstslide

Wat is een persconferentie?

Slide 18 - Tekstslide

Wat is een brainstorm?

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link