Radna Fabias

Radna Fabias
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsEnseignement Secondaire

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Radna Fabias

Slide 1 - Tekstslide

Programma
Wie is Radna Fabias?
Haar poëzie
Gedichten bekijken en analyseren

Slide 2 - Tekstslide

Radna Fabias
Geboren op Curaçao, voormalig kolonie van Nederland;
Studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten
Schrijver en dichter;
Gedichtenbundel Habitus (2018)Slide 3 - Tekstslide

Habitus
De bundel werd uitsluitend lovend besproken en tevens bekroond met de C. Buddingh’-prijs, de Awater Poëzieprijs, Herman de Coninckprijs en De Grote Poëzieprijs. 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

De gedichtenbundel Habitus (I)
Het Caribische eiland waar ze geboren en getogen is, en het land waar zij nu woont spelen beide een centrale rol in deze bundel. 
Haar gedichten roepen een beeld op van tropische eiland, waarbij ze met haar ironie en veelvuldig en scherp gebruikte stereotyperende readymades de clichés over het idyllische leven en landschap te lijf gaat.

Slide 6 - Tekstslide

Wat is een readymade?

Slide 7 - Open vraag

De gedichtenbundel Habitus (II)
Identiteit, herkomst, bestemming, de positie van de vrouw en lichamelijkheid spelen in de bundel een belangrijke rol. 

Ze schrijft vaak subversief*  en kritisch over maatschappelijke issues, maar dat doet ze meer dan eens luchtig, ironisch en speels.

* ondermijnend, ontwrichtend, gericht op het omverwerpen van het gezag

Slide 8 - Tekstslide

Wat betekent 'Habitus'?

Slide 9 - Open vraag

Habitus
Habitus, wat in het Latijn zoiets betekent als ‘sociaal gedrag’, bijvoorbeeld alle vormen van ongelijkheid (zwart- wit, man-vrouw, arm-rijk, etc)

Habitus draagt ook de betekenis van ‘verschijningsvorm’, en laat zich lezen als de vaak vergeten verschijningsvorm van de crisis, namelijk die van ongelijkheid. De klimaatcrisis treft bijvoorbeeld niet iedereen op dezelfde manier en zeker niet even hard.

Slide 10 - Tekstslide

Waarom deze cover?

Slide 11 - Woordweb

Wat ik verstopte
Eerste gedicht in de dichtbundel Habitus.
Dit gedicht probeert de sfeer van de bundel te schetsen.

Lees en luister mee. Welke sfeer zet Radna Fabias neer met dit gedicht?

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Welke sfeer zet dit gedicht neer en waarom?

Slide 14 - Open vraag

Bedoeling sfeer Wat ik verstopte
Ongelijkheid en de klimaatcrisis gaan hand in hand. Racisme, seksisme, 'klassisme': allerlei vormen van maatschappelijke ongelijkheid waardoor de klimaatcrisis heeft kunnen ontstaan, én die door de klimaatcrisis worden verergerd. 
 
Het ontstaan van de klimaatcrisis heeft ook alles te maken met racisme: westerse landen vinden het geoorloofd om grondstoffen te stelen in (voormalige) koloniën en zwaar industrieel werk te laten doen door mensen die ze minder vinden. Als we de klimaatcrisis willen bestrijden, moeten we ook voor ongelijkheid de barricades op.

Slide 15 - Tekstslide

Welke onderdelen horen in een poëzieanalyse thuis?

Slide 16 - Open vraag

Doen
Lees het gedicht en bepaal de vormen van rijm en onderstreep  alle belangrijke enjambementen in het gedicht. 
--> Enjambement: afbreken op een  onlogische plek om de nadruk op het rijmwoord af te zwakken of juist de nadruk te leggen op het laatste woord.

Wat zegt Radna Fabias indirect met deze enjambementen?

Slide 17 - Tekstslide