Pesten: Ken je rol!

Pesten: Ken je rol!
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Pesten: Ken je rol!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kunnen jullie de verschillende rollen bij pesten benoemen en begrijpen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over de verschillende rollen bij pesten?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Rollen bij pesten
- Pester
- Gepeste
- Meelopers
- Bystanders

Voorbeeld per rol: Pester: Iemand die anderen fysiek of verbaal pijn doet.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Case over pesten
Bekijk de volgende situatie en bespreek welke rol elke persoon heeft:

Case: Tijdens de pauze duwt Tim een andere leerling en lacht hem uit. Mees en Lisa staan ernaast en lachen mee.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Onderzoek naar verschillende vormen van pesten
Verdeel de klas in 4 groepjes van 3 personen.

Elk groepje onderzoekt een soort pesten:
- Fysiek pesten
- Verbaal pesten
- Sociaal pesten
- Cyberpesten

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg en case voor elke vorm van pesten
Leg per vorm van pesten uit wat het inhoudt en bespreek een case waarbij deze vorm van pesten plaatsvindt.
"Lisa wordt regelmatig gepest door een groepje jongens uit haar klas. Ze duwen haar tegen de muur, trekken aan haar haren en geven haar soms zelfs een duw waardoor ze bijna valt. Lisa voelt zich erg onveilig op school en durft niet meer alleen naar de klas te gaan. Wat zou jij doen als je Lisa was?"

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg en case voor elke vorm van pesten
Leg per vorm van pesten uit wat het inhoudt en bespreek een case waarbij deze vorm van pesten plaatsvindt.
"Lisa wordt regelmatig gepest door een groepje jongens uit haar klas. Ze duwen haar tegen de muur, trekken aan haar haren en geven haar soms zelfs een duw waardoor ze bijna valt. Lisa voelt zich erg onveilig op school en durft niet meer alleen naar de klas te gaan. Wat zou jij doen als je Lisa was?"

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg en case voor elke vorm van pesten
Leg per vorm van pesten uit wat het inhoudt en bespreek een case waarbij deze vorm van pesten plaatsvindt.

Fysiek pesten betekent dat iemand opzettelijk lichamelijk pijn wordt gedaan of ongemak wordt bezorgd door iemand anders. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door te slaan, schoppen, duwen, trekken aan haren of kleding, of door spullen af te pakken of te vernielen. Fysiek pesten kan zowel op school als daarbuiten plaatsvinden en kan ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer.


Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is voor jullie fysiek pesten?
Maak samen een woordenweb met voorbeelden van fysiek pesten.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Informatie uitgelicht
Elk groepje krijgt informatie die ze kunnen printen om aan een andere persoon uit te leggen. Gebruik hiervoor een flipchart.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Strategieën om met pesten om te gaan
- Wat kan de directie doen?
- Wat kan de leerkracht doen?
- Wat kunnen de ouders doen?
- Wat kan de pester doen?
- Wat kan de gepeste doen?
- Zoek het op?

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.