hv2 Voorkennis

H1.0 VoorKennisQuiz
Herleiden
Welkom
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H1.0 VoorKennisQuiz
Herleiden
Welkom

Slide 1 - Tekstslide

Rekenvolgorde
1  haakjes

2  kwadraten

3 vermenigvuldigen (keer of maal) en delen
      van links naar rechts
4 optellen (erbij) en aftrekken (eraf of verschil)
      van links naar rechts

Slide 2 - Sleepvraag


Herleiden bij optellen
Herleiden Samenvatting 
Herleiden bij vermenigvuldigen
Herleiden bij optellen
-4p ⋅ 5q = -20pq

5a ⋅ 6b = 30ab

5x ⋅ 7x = 35x² 
5pq + 6pq = 11pq

5a + 6b = k.n. 

5x + 7x = 12x

Slide 3 - Tekstslide

Wat is de rekenvolgorde?
Stap 1
Stap 2
Stap 3
      van
Stap 4
      van
haakjes
links naar rechts
links naar rechts
plus & min
keer & delen
kwadrateren

Slide 4 - Sleepvraag

We gaan aan de slag!
Pak een kladblok
en een pen
dan kun je zelf
je tussenstappen 
opschrijven

Slide 5 - Tekstslide

2+3*4=
A
14
B
20
C
9
D
11

Slide 6 - Quizvraag

a+b*c=
A
a+b+c
B
a+bc
C
abc
D
ab+c

Slide 7 - Quizvraag

Herleid a • 2 • b • 3 =

Slide 8 - Open vraag

 a + a = 
 a • a =
-a - a =
 a - a =
-a • a =
 a : a = 
-2a
0
2a
a2
1
-a2

Slide 9 - Sleepvraag

Welke herleidingen (antwoorden) horen bij de opgave?
3a + 10a =
12ac + 6ac =
a + 6a =
3ab + 5bc =
13a
18ac
kan niet
7a

Slide 10 - Sleepvraag

Herleid:
ab+3ab+5ab=

Slide 11 - Open vraag

Herleid:
ac2ac=

Slide 12 - Open vraag

Welke antwoord hoort bij welke opgave?
2x - 8y + 6x + 5y =
5x - 8y - 7x + 12y =
-x + 3y + x - 2y =
8x -3y
-2x +4y
y

Slide 13 - Sleepvraag

Herleid:
83a+52a=

Slide 14 - Open vraag

Herleid:
52b+3b10=

Slide 15 - Open vraag

Welke antwoord hoort bij welke opgave?
2x • 8y + 6x • 5y =
5x • 8y - 3x • 2y =
-x • 3y + x • 2y =
5x • 2y - 3x • 3y =
36xy
34xy
-xy
xy

Slide 16 - Sleepvraag

Herleid:
43cd+2c3d=

Slide 17 - Open vraag

Herleid:
5e2+103f=

Slide 18 - Open vraag

Welk antwoord hoort erbij?
3a + 2b + 8a + b =
10a + 5b - 5a + 4b =
3a • 2b + 8a • b =
10a • 5b - 5a • 4b =
11a + 3b
5a + 9b
14ab
30ab
5a + b
24b

Slide 19 - Sleepvraag

Herleid:
x+3y+x2y=

Slide 20 - Open vraag

Herleid:
10a2b=

Slide 21 - Open vraag

Herleid:
3a4b2c=

Slide 22 - Open vraag

Herleid:
14d03e=

Slide 23 - Open vraag

10
-2y
5x
4y
-2xy
2x

Slide 24 - Sleepvraag

Herleid a • (3 + 5) =

Slide 25 - Open vraag

Herleid 3(a + 4)

Slide 26 - Open vraag

Herleid p(6 + q)

Slide 27 - Open vraag

Herleid 7(2x + 3y)

Slide 28 - Open vraag

Wat vond je makkelijk?
En wat vind je nog lastig?

Slide 29 - Woordweb